Lưu trữ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM - PKD03 Vimefulland

Công ty Nhuệ Giang thông tin chính thức về hợp đồng mua bán dự án Iris Garden

Ngày 7-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang (Công ty Nhuệ Giang) đã chính thức có thông tin liên quan tới dự án Iris Garden.

Công ty Nhuệ Giang có nhận được công văn từ Công ty Luật TNHH Á Châu Việt (Công ty Luật Á Châu Việt). Theo đó, Công ty Luật Á Châu Việt xưng danh là người đại diện theo ủy quyền của 109 Quý khách hàng mua căn hộ thuộc Dự án Iris Garden mà Công ty Nhuệ Giang làm chủ đầu tư có nêu một số vấn đề liên quan đến Dự án Iris Garden.

Phối cảnh Dự án Iris Garden

Phối cảnh Dự án Iris Garden

Trên thực tế, hoàn toàn chưa có căn cứ chính xác và hợp pháp để xác định việc 109 Quý khách hàng đã thực hiện việc ủy quyền cho Công ty Luật Á Châu Việt, bởi kèm theo công văn là Phiếu yêu cầu Luật sư đính kèm danh sách các Quý Khách hàng không được công chứng, chứng thực, ngoài ra, thực tế chỉ có 108 khách hàng của Dự án Iris Garden là được xác định. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh, bất cập có thể ảnh hưởng không tốt tới danh dự, uy tín, hình ảnh của Công ty Nhuệ Giang và Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang xin làm rõ vấn đề: việc tính diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được thực hiện hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và thoả thuận tại các hợp đồng mua bán đã được kí kết. Cụ thể như sau:

1. Dự án Iris Garden được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện đi vào vận hành

Dự án Iris Garden đã được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng, kiến trúc phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện để vận hành, cụ thể bao gồm:

Ngày 22-6-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 1929/QHKT-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 16-11-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 3745/QHK-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa nêu ý kiến về Phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 15-01-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định chủ trương đầu tư số 274/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang đối với dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán (Dự án Iris Garden) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 12-02-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thu hồi 24.932,8m2 đất (trong đó có 24.928,8m2 đất do Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quản lý; 04m2 đất công do UBND phường Cầu Diễn quản lý) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang để chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án xây dựng “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán”;

Ngày 06-3-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có Công văn số 1759/SXD-QLN gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang ý kiến về nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại CT2, CT3, Ct4 thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được thực hiện phù hợp với quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh;

Ngày 06-4-2018, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có văn bản Chấp thuận phương án kiến trúc số 1922/QHKT-PATK-P1. Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận phương án kiến trúc công trình nhà ở liên kế – Khu nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại khu đất số 119, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm;

Ngày 13-4-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 34/GPXD cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang được phép xây dựng Khối nhà ở chung cư cao tầng (trên khu đất số 1) thuộc Dự án “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán” gồm 05 khối nhà ký hiệu CT1 – CT4 có chung tầng hầm trong đó: Khối nhà CT1A và CT1B (có chung khối đế 4 tầng); Khối nhà CT2; Khối nhà CT3 và Khối nhà CT4;

Ngày 19-5-2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 241/HĐXD-QLTK gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán;

Ngày 08-6-2020, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có Công văn số 1091/PCCC&CNCH-P4 gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc nghiệm thu về PCCC;

Ngày 23-6-2020, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 115/GĐ-ATXD/HT.

Như vậy, Dự án Iris Garden đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng, thiết kế, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được xác định theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng Hợp đồng mua bán căn hộ đã kí kết

Theo thiết kế sơ bộ ban đầu, một số căn hộ trong Dự án Iris Garden được xây thêm hạng mục tường cách âm để chống tiếng ồn từ thang máy. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do chất lượng của thang máy được lựa chọn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đảm bảo về tiếng ồn phù hợp với các quy định trong QCVN 26: 2010/BTNMT và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng, hạng mục tường cách âm này được điều chỉnh để đảm bảo mỹ quan, giá trị sử dụng của căn hộ và hiệu quả của Dự án.

Việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến diện tích của căn hộ. Cụ thể là:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 về điều chỉnh thiết kế xây dựng: “1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: b. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án. 2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”. Do vậy, việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, do đó, không phải thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình về điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình (“Thông tư số 18”): “2. Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình”. Vì việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, do đó, chủ đầu tư, Công ty Nhuệ Giang hoàn toàn có quyền tự quyết định về nội dung này.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014: “2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung”.

Theo quy định tại Mục 1.4.13 QCVN 04: 2019/BXD-Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nhà chung cư, ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư: “1.4.13 Diện tích sử dụng căn hộ: Diện tích sàn được tính theo kích thước thông thuỷ của căn hộ: bao gồm diện tích sàn có kể đến tường/vách ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia; Không bao gồm diện tích phần sàn có cột/vách chịu lực, có hộp kĩ thuật nằm bên trong căn hộ và diện tích tường/vách bao toà nhà/căn hộ, tường/vách phân chia giữa các căn hộ.

Chú thích: Kích thước thông thuỷ là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào…) Đối với ban công, lô gia thì tính toàn toàn bộ diện tích sàn, trường hợp có mép tường chung thì tính theo mép trong của tường chung”.

Như vậy, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ theo kích thước thông thuỷ phải được tính theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, khoảng không gian nằm giữa tường cách âm và tường bao của căn hộ, tường phân chia các căn hộ, cũng như diện tích của tường cách âm thang máy, được tính vào diện tích sử dụng của căn hộ. Căn cứ vào thiết kế đã được phê duyệt, thực tế thi công xây dựng, quy định của pháp luật, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ không bị ảnh hưởng bởi hạng mục tường cách âm thang máy của căn hộ.

Theo quy định tại Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9262-1:2020 (ISO 7976-1:1989) về dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiệm chế sẵn công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo, việc chênh lệch diện tích căn hộ trong quá trình thi công căn hộ hoàn toàn được sự cho phép của pháp luật.

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Hợp đồng mua bán căn hộ, “Bên Mua và Bên Bán nhất trí rằng, diện tích thông thủy chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên bán theo diện tích thực tế khi bàn giao Căn hộ; trong trường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệch bằng hoặc thấp hơn 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì Giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh lại phù hợp theo phần chênh lệch diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ. Trong Biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục của Hợp đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao căn hộ, diện tích thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký nếu có”.

Theo quy định của pháp luật và thống nhất tại Hợp đồng mua bán căn hộ, diện tích căn hộ được phép có dung sai và Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ.

Như vậy, thiết kế của Dự án Iris Garden (cũng như toàn bộ các hạng mục khác của Dự án) và việc tính diện tích của từng Căn hộ chung cư trong Dự án hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với hợp đồng mua bán đã kí kết và trên thực tế đã được đầy đủ các cơ quan quản lí nhà nước thẩm định, phê duyệt và chấp nhận thông qua.

3. Từng căn hộ chung cư của Dự án Iris Garden đã được các khách hàng thực tế nghiệm thu và nhận bàn giao với sự thống nhất toàn bộ các vấn đề của căn hộ

Theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư không bắt buộc phải thông báo và cho phép các Khách hàng nghiệm thu, yêu cầu sửa chữa trước khi bàn giao. Tuy nhiên, với tinh thần thiện chí, hợp tác, vì quyền lợi cao nhất của các Quý khách hàng, tại Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo mời từng Khách hàng mua Căn hộ đến nghiệm thu trước khi bàn giao. Theo đó, từng Khách hàng kiểm tra kĩ căn hộ, liệt kê cụ thể các hạng mục cần phải sửa chữa, ghi rõ vào Biên bản kiểm tra căn hộ. Công ty Nhuệ Giang đã dành thời gian để hoàn thiện từng hạng mục theo yêu cầu.

Khi nhận bàn giao Căn hộ, từng Khách hàng đều kí kết Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong đó có nội dung thống nhất như sau:

1. Nội dung bàn giao

a. Diện tích Căn hộ

– Tổng diện tích sử dụng.

b. Hồ sơ kèm theo

– Hồ sơ kỹ thuật Căn hộ.

– Chìa khoá Căn hộ và các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Căn hộ (có biên bản bàn giao chi tiết riêng).

2. Kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng mua bán Căn hộ;

b. Bên Bán đã bàn giao cho Bên Mua và Bên Mua đã nhận Căn hộ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chìa khóa Căn hộ;

c. Bên Mua có trách nhiệm quản lý, sử dụng Căn hộ nêu trên và có trách nhiệm thanh toán các loại phí như Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng, cụ thể đồng ý thanh toán cho Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành do Bên Bán chỉ định Phí quản lý kể từ ngày bàn giao này;

d. Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên Mua không cư trú tại Căn hộ sau thời điểm bàn giao Căn hộ theo Biên bản này, Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy định của Ban quản lý tòa nhà tính từ ngày ký Biên bản bàn giao;

e. Bên Mua chấp hành Nội quy quản lý sử dụng tòa Chung Cư, các quy định tại Sổ tay cư dân, các quy định của Ban quản lý tòa nhà trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng Căn hộ;

f. Bên Mua liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để hướng dẫn các thủ tục ký kết các hợp đồng cung cấp điện, nước, truyền hình cáp, internet… theo quy định;

g. Bên Mua phối hợp và hỗ trợ Bên Bán trong việc tiến hành công tác bảo trì, bảo hành Căn hộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan;

h. Bên Mua phối hợp với Bên Bán hoàn thành các thủ tục thanh lý Hợp đồng mua bán Căn hộ, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có thông báo của Bên Bán;

3. Kết luận

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ đã được hoàn thiện và bảo đảm chất lượng theo đúng Hợp đồng mua bán Căn hộ.

b. Kể từ ngày ký Biên bản bàn giao này, quyền sở hữu đối với Căn hộ sẽ thuộc về Bên Mua.

c. Hai Bên không còn ý kiến phát sinh gì khác.

d. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Bên cam kết và xác định đến thời điểm lập Biên bản này các Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận về căn hộ và thực hiện Hợp đồng.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản bằng tiếng Việt, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên bán giữ 04 (bốn) bản, tất cả các bản đều có giá trị như nhau./”.

Đối với 108 Căn hộ của các chủ thể uỷ quyền cho Công ty Luật TNHH Á Châu Việt, toàn bộ các Khách hàng cũng đã được Công ty Nhuệ Giang gửi Thông báo mời nghiệm thu ngày 19-02-2020, trực tiếp đề nghị sửa chữa các hạng mục trong Căn hộ. Sau khi các hạng mục trong Căn hộ đã hoàn thiện, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo bàn giao ngày 22-6-2020 và các Khách hàng đã đến nhận bàn giao Căn hộ, trực tiếp ký Biên bản bàn giao thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong căn hộ. Cụ thể như sau:

STT

MÃ CĂN

HỌ VÀ TÊN

PHIẾU PHẢN ÁNH

NGÀY ĐẾN

NGHIỆM THU

SỐ THÔNG BÁO

NGHIỆM THU

GỬI NGÀY 19/02/2020

SỐ THÔNG BÁO

BÀN GIAO

GỬI NGÀY

22/06/2020

NGÀY BÀN GIAO

1

CT3.22.4

Lê Việt HưngXử lý đinh nẹp chân tường

Gạch ốp chân tường bị sứt lô gia 1

10/03/2020

233

232

28/06/2020

2

CT4.22.3

Nguyễn Thị Như Ngọc- Nguyễn Ngọc ViệtViền gương nứt ở 2 wc.

Tường bẩn cần sơn lại

Rãnh chỉ hở ở phòng bếp, 2 lô gia.

Gạch bị mẻ chỗ 2 cửa lô gia.

Cửa sổ bên trái chặt.

Cửa lô gia nhỏ kêu, zoăng cao su có phần thừa.

Công tắc điện không trơn, không nảy.

Không có ống thoát nước cục nóng điều hòa

24/03/2020

500

495

28/06/2020

3

CT3.21.10

Dương Đức ThủySàn bếp chít lại mạch.Cửa phòng ngủ nẹp chưa khít

10/03/2020

216

215

30/06/2020

4

CT3.4.1

Đỗ Thu PhươngCông tắc đèn phòng ngủ master bị chập.Công tắc điện khó bấm

14/03/2020

13

13

30/06/2020

5

CT4.5.10

Nguyễn Văn ThạoKhông có ý kiến

16/03/2020

296

292

30/06/2020

6

CT3.4.8

Lưu Nguyệt HàMéo tay nắm cửa phòng khách.

Hỏng khóa phòng VS chính.

Tay nắm cửa phòng ngủ xước nhiều.Vsinh tay nắm cửa

01/03/2020

22

22

30/06/2020

7

CT4.25.1

Chu Thị Hải YếnĐèn gương wc khách

Lỗi mạch gạch tường wc khách.gioăng lô gia khách, gioăng cửa phòng ngủ chính

Kiểm tra lại hết zoăng

26/03/2020

527

521

30/06/2020

8

CT4.9.1

Dương Thị Thu HàKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

355

339

30/06/2020

9

CT3.23.3

Nguyễn Anh ViệtSàn ốp không chắc khu vực gần cửa sổ master, gần chậu rửa

Cửa bị xước nhiều.

Công tắc phòng ngủ nhỏ+khách hỏng

Kiểm tra lại cửa tất cả các phòng.yêu cầu vệ sinh lại căn hộ sạch sẽ)

11/03/2020

244

243

30/06/2020

10

CT4.5.1

Phạm Thị HườngKhông có ý kiến

16/03/2020

296

292

30/06/2020

11

CT3.11.3

Phùng Quang Nhã

Đỗ Thị Thủy

Sươn tường cửa sổ phòng ngủ trong(bị bẩn).Gioăng cửa ra lô gia phòng ngủ bị bung.

Sơn lại một số tường bị bẩn

05/03/2020

101

101

30/06/2020

12

CT3.20.2

Trịnh Duy ThưởngGắn lại keo gương nhà VS phòng master

Thấm trần phòng VS chung(chỗ quạt hút mùi)

Đi lại keo nẹp sàn gỗ

Đi keo mép giữa sàn gỗ và ốp chân tường cả căn hộ.

Gioăng khung cửa lô gia bị tụt vào trong

09/03/2020

207

206

01/07/2020

13

CT3.19.9

Ngô Thị Lan AnhBồn cầu Wc chug rò nước.

TCR WC chug bung bản lề

Defect lại tường phòng ngủ toàn bộ phòng ngủ 2

Defect lại tường(lancan) lô gia bếp

Gạch phòng VS master bị lỗi( khoan lỗi)

Sàn WC chung và Master bị đọng nước

Cửa sổ phòng ngủ master chưa vít ốc

Cửa thông phòng ngủ 2 hở nhiều

Phào cửa phòng ngủ master bị nứt

Cửa lô gia bếp kêu to, khó đóng

Sơn tường phòng ngủ master bị loang

Sơn lại tường phòng khách

09/03/2020

202

201

01/07/2020

14

CT3.23.1

La Thị LiễuPhào cửa phòng ngủ 2 bị nứt, vỡ

Sửa lại góc sàn gỗ phòng ngủ 2(bị ộp)+nẹp sàn ra lô gia

Phòng ngủ 2 bị bung

Xử lý nhưng vết sứt, mẻ của tất cả cửa thông phòng

11/03/2020

239

238

01/07/2020

15

CT4.12B.4

Lê Minh QuânBồn cầu WC phòng khách không vào nước.Vòi xịt nước yếu.Khung gương ở 2 WC nứt.

Treo vòi sen lỏng.Mép cửa kính hở.Thiếu nắp thăm trần nhà VS master.

Tủ chậu rửa 2 cánh tủ bị xước bên trong.Chưa nắp thăm trần nhà VS master.

Tường bị xước do tay nắm cửa chính tì vào, nhiều chỗ bẩn.Phào phòng khách bếp ọp ẹp.

Mối nép sàn không khít(sau cửa, góc tường)

Nẹp sàn phòng ngủ phụ bị bung ở gần cửa lô gia

Nẹp sàn phòng ngủ chính xước

Thoát nước 2 nhà VS kém.Xi măng lô gia bị hở giữa các mép gạch

Thoát nước lô gia kém

Chốt cửa chính vênh không đóng được

Tay nắm cửa rỉ xước

Cửa gỗ xước nhiều(2 phòng ngủ)

Của kính phòng VS:mép keo kính chưa khít.Lô gia chính nhôm bị xước

Đề nghị lắp thoát nước chiều nóng điều hòa.CHưa test van nước máy giặt do chưa mở

20/03/2020

395

391

02/07/2020

16

CT3.15B.7

Trần Thị Bích ThủyKiểm tra xi phông các nhà vệ sinh bị rò

Khung cửa sổ phòng master có nhiều vết xước

Cạnh tưởng các góc không thẳng

Kiểm tra lôgia phòng ngủ: tường lỗi lõm

Kiểm tra lại thoát sàn ban công

Các cạnh cửa có nhiều vết xước

Tường phòng khách sơn bả bẩn

Cửa sổ phòng master lắp lệch

Chít lại mạch gạch phòng vệ sinh master

Đọng nước sàn phòng vệ sinh master

07/03/2020

153

153

02/07/2020

17

CT3.11.9

Vi Thị Thùy DungXịt xí yếu.Rò nước(xi phông)

Thanh treo khăn hở.Lavabo lộ vết đầu đinh.

Lô gia gạch lát sứt mẻ 1 số viền

Sứt cửa vị trí gần ổ khóa.Attomat tỏng không bắn đầ cốt

14/03/2020

107

107

02/07/2020

18

CT4.4.4

Nguyễn Thị Kim LanChít lại mạch sàn 02 nhà vệ sinh, sàn ban công phòng khách

Thoát sàn nhà tắm phòng ngủ bị tắc

15/03/2020

289

285

02/07/2020

19

CT3.22.3

Đỗ Văn MạnhSảnh chưa đậy nắp thăm trần

10/03/2020

232

231

02/07/2020

20

CT3.11.2

Phan Minh TúSơn bả lại trên cạnh cửa phòng khách

Trát lại mạch gạch ban công

Cửa phòng VS sứt mẻ nhiều

Chít lại cạnh ổ điện

Thay nắp ỏ điện ban công

Kiểm tra công tắc nóng lạnh phòng ngủ master

Sơn bả lại trần ban công

05/03/2020

100

100

02/07/2020

21

CT3.10.10

Hồ Thị Thu TrangKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

73

73

02/07/2020

22

CT3.11.8

Nguyễn Văn Tin – Vũ Hồng HạnhTróc sơn trần

Cửa và khung cửa sứt.Tường phòng ngủ bẩn

Nắp thăm trần nhà VS chưa khít

Mạch nền sàn hở, góc tường hở không khít

Cửa bị sứt cả khung và cửa.Phòng ngủ nhỏ thiếu nắp đậy công tắc

Trần lối lô gia cần trát lại

05/03/2020

106

106

03/07/2020

23

CT4.21.3

Nguyễn Huy Tiệp

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lavabo VS chung hỏng cần giật thoát nước

Bơm thêm silicon vào chân kính tắm đứng 2 wc

Miết lại mạch sàn wc và master.Kiểm tra lại mạch sàn của 2 lô gia.

Cửa chính(chỗ ổ khóa)có nhiều vết xước

Cửa nhà wc hỏng khóa.Bóng đèn phòng khách nhấp nháy

Attomat bị lắp lệch(át phòng khách và pn2)

Công tắc đèn phòng ngủ phụ bị kẹt, hỏng

24/03/2020

488

483

03/07/2020

24

CT3.3.2

Nguyễn Thị NgânCăn bị thấm chưa xử lý xong

10/03/2020

5

5

03/07/2020

25

CT3.22.8

Phạm Trung NghĩaBơm keo vân đá kính nhà VS 2 chưa kín hết

Ngăn kéo tủ chậu rửa VS 1 và VS 2 khó mở.

Sơn bả lại vị trí ống chờ đèn treo tranh phòng khách

Sơn bả lại mặt nạ công tắc bình nóng lạnh VS 2.Xước gạch vị trí treo khăn VS 1

Sàn gỗ phòng ngủ 2 bị phồng (gần công tắc và cửa ra lô gia 2)

Sàn gỗ n gủ 1 bị phồng ở góc tường.Sàn gỗ phòng khách dưới chỗ điều hòa bị phồng

Chít lại mạch VS1 và 2.Kiểm tra phòng ngủ master công tắc ánh sáng chập chờn

ĐI keo silicon cửa nhôm(cả mặt trong và ngoài)cho kín.Đầu chờ đèn sưởi VS 2 bị thấp, đặt lại cao hơn.

10/03/2020

237

236

03/07/2020

26

CT3.17.9

Phạm Văn CátLô gia phòng ngủ chít lại mạch

Cửa WC phòng khách bị xước

08/03/2020

179

179

03/07/2020

27

CT4.11.9

Nguyễn HiếuKhung gương phòng VS chung rạn và nhiều bong tróc

Lô gia bẩn, sơn bả không đều.

Tường PN nhỏ gần cửa sơn bả không đều.Lô gia phụ bẩn, tường phòng ngủ master bẩn gần cửa sổ.Gạch lát có khe hở, chưa làm khít.Lô gia khách gạch sứt mẻ

19/03/2020

377

373

03/07/2020

28

CT3.15A.1

Dương Tuyết Ngântường vẫn còn bẩn và sơn chưa kỹ.Cửa phòng khách bị long, không khít.

Sơn lại tường lô gia phụ, ban công phòng khách.

Phòng khách, phòng ngủ master có 1 vệt xước lớn đề nghị sơn lại

14/03/2020

132

132

04/07/2020

29

CT4.12B.8

Vũ Lan Phươngsơn bả lại chân tường khu bếp. Sơn bả lại mảng tường mặt ngoài chỗ cửa phòng ngủ nhỏ. Gạchch ốp sàn sảnh ra vào bị sứt và chỗ gần cửa WC chung. Đi lại mạch sàn cả 2 logia. Chít lại khe thềm cửa ra logia phòng ngut nhỏ. Keo lại mối nối nẹp thềm ra vào giao với phòng khách. Trong ngủ Master : nẹp chân tường hở đinh ( vị trí kê giường ) và sàn hở khe nhiều, chít lại. Sứt, xước nhiều vị trí trên cửa chính, cửa ngủ Master và ngủ nhỏ. Nẹp chân cửa ngủ nhỏ vênh. Đi lại silicon khung cửa ngủ nhỏ. Đi lại silicon chân khung cửa bên trái chân cửa ngủ lớn. Sàn và tường WC Master ( chỗ dưới vòi sịt ) có vết sước và chỗ cửa sổ cũng có vết sước dăm. CHít lại mạch tường vách tắm đứng, khung chắn logia ngủ 2 bị lệch. Khe dưới cửa chính bị hở nhiều. Thềm cửa logia bếp dính nhiều sơn. Nẹp chân tường dính sơn ( phòng khách ). Cửa và khung cửa sứt nhiều. Chú ý chít lại mạch sàn. Sàn logia bếp bị đọng nước. Đề nghị CĐT hỗ trợ lắp lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ.

20/03/2020

399

395

04/07/2020

30

CT4.12A.3

Vũ Hải Nam – Nguyễn Thị Thúy AnCạnh tường ban công sơn lại.Chít lại kỹ mạch dưới hộp Aptomat.Cửa phòng khách bị xước, vệ sinh lại.Cửa nhà VS xước, rộp.Công tắc nóng lạnh phòng ngủ master bị xít.Cửa kính nhà VS cao su dán bị sít, có tiếng kêu.Chít lại mạch gạch các cạnh nhà VS master.Nước ban công phòng khách chưa mở

19/03/2020

383

379

04/07/2020

31

CT4.10.7

Phí Thị LýKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

352

360

04/07/2020

32

CT4.15B.8

Tống Văn ToànSàn bị xước tại vị trí ổ cắm ti vi phòng khách.Kiểm tra lại cửa bị xước nhiều.

Chèn kín ổ cắm khu vực lắp ti vi phòng ngủ phụ.Khóa cửa hành lang khó khóa và cửa bị kích.

Ốp chân tường tại cửa sổ võng vào ở phòng ngủ master.Kiểm tra sàn gỗ khu vực ốp giữa phòng bếp và phòng khách

21/03/2020

423

419

04/07/2020

33

CT4.12B.1

Nguyễn Phúc ĐạtCục nóng chưa có thoát chiều nóng.WC chung bị rò nước.Vòi xịt nhà VS chung yếu.

Sàn gỗ phòng master và giáp khu bếp bị ộp.WC master thoát nước chậm.Cửa lô gia bếp kêu to.Vòi nước ngoài lô gia bếp bị lỏng.Miết lại mạch sàn 2 nhà WC

20/03/2020

389

385

04/07/2020

34

CT4.15A.10

Nguyễn Văn DũngBắn lại keo khoang ướt nhà VS chung, mép dưới phía tủ lavabo(bị bong keo).

Gioăng nhà VS chung bị hỏng ở mép(phía sau gương bị xước lớp mạ).

Mạch gạch chỗ bếp(giao giữa gạch và đá)(lỗi 1 chút ở viên viền.

Mạch gạch mép cửa cabin tắm đứng trong ngủ master bị lệch, xấu, yêu càu sửa lại.

Siết lại các tay nắm cửa, bị lỏng lẻo.Cửa phòng ngủ nhỏ bị xước(gần tay nắm).

Khe cửa phòng ngủ master bị lệch, cửa không vuông.Mép cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(xước).Nẹp khuôn cửa chính phía ngoài không đồng màu.Vệ sinh lại xung quanh mép cửa lấy sáng nhà VS master, phía lô gia nhỏ.

Nẹp khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(một chút dưới chân).Sơn lại lan can lô gia chính(bị bong sơn)(một vài vị trí bị gỉ nhỏ)

20/03/2020

402

398

04/07/2020

35

CT3.24.2

Phan Tất ĐạtCửa kính nhà VS bị cao so ới sàn nên gioăng không chạm đất VS1 &2.

Sàn lô gia 1 không đủ độ dốc, thoát chậm

11/03/2020

253

252

05/07/2020

36

CT4.9.8

Nguyễn Thị Phương LiênKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

365

349

05/07/2020

37

CT3.23.4

Bùi Văn HùngTrần ngủ 1 có vết sứt gần điều hòa.Sơn lại chân tường ngủ 1.Nẹp ngủ 1 góc tường rỗng.Sơn tường ở dưới điều hòa ngủ 1.Sơn lại góc tường và mặt nạ ngủ 1 và hèm cửa sổ.Sơn lại 1 nước ngủ 2.Sơn lại hèm cửa lô gia 2.Đi hết silicon cửa lô gia 2(phía dưới chân, mặt ngoài).Sàn ngủ master 4 góc ộp, chân tường thiếu cốt(chỗ dưới điều hòa).Sàn ngủ 2 ộp các góc tường.Đi lại gioăng cửa ra vào ngủ 1.Phào cửa chính có vết sứt.Cửa chính cong vênh.Cửa VS 2 và cửa ngủ 2 sứt, trám lại.Nẹp trên cửa ngủ 1 bị lỏng, cố định thêm đinh.ĐI lại gioăng các cửa ra vào phòng ngủ.Trám lại chỗ bắt đinh vít nẹp sàn gỗ phòng khách.Sàn gỗ ọp và lún nhiều.Sơn ẩu các góc tường, mặt nạ ổ điện, át tổng, vành cửa.

VS tinh bàn rửa mặt (vs 1 &2) và mặt nạ ổ cắm phòng khách.Bố trí lại vị trí đặt cục nóng điều hòa(để đma rbaor đủ chỗ lắp 3 cái và không cản trở đèn lô gia)

11/03/2020

245

244

05/07/2020

38

CT4.18.9

Nguyễn Trung KiênKhông có ý kiến

22/03/2020

459

455

05/07/2020

39

CT3.24.3

Nguyễn Thị Mai ChiBình nóng lạnh nhà VS khách lỗi, không có nước nóng

Quét lại vệ sinh chân tường phòng ngủ 2

Chỉnh nẹp gỗ cửa phòng khách(có đinh ở nẹp)

Hỏng khóa vệ sinh phòng khách

Tay nắm cửa lô gia khó mở, kiểm tra cửa tay nắm cửa ban công

Công tắc điện phòng ngủ 2 đèn bị lỗi

Công tắc điện sảnh vào khách bị rít, cứng

Cửa xước phòng ngủ 2, phòng VS khách

Ổ điện ngoài ban công nắp bị hỏng

Cánh cửa nhà VS master không chắc, kêu

Các cánh cửa các phòng kêu, không chắc chắn.

11/03/2020

254

253

05/07/2020

40

CT4.11.10

Nguyễn Văn GiangTủ bị sứt, ổ cắm nhà VS chưa có điện, vòi xịt TCR yếu

Chít lại mạch góc tường nhà VS phòng khách

Hở vách ngăn màng gỗ.Gạch lô gia phụ bị xước

Điều hòa thiếu ống thoát nước.

Tay cửa lô gia chính hơi lỏng.Khóa cửa chính lỏng tay cầm

19/03/2020

368

364

05/07/2020

41

CT3.3.7

Trương Minh SangKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

10

10

06/07/2020

42

CT4.3.1

Trần Văn TâmNgăn kéo tủ chậu rửa phòng VS chung bị bung ngăn kéo. Đèn phòng khách bị lỗi 03 đèn.

15/03/2020

271

267

06/07/2020

43

CT4.3.8

Nguyễn Thanh HiềnCòn 1 ngăn kéo wc phòng khách.Đèn phòng khách nhấp nháy

27/03/2020

281

277

06/07/2020

44

CT4.5.9

Trần Mạnh Hải

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bả chít lại cạnh cửa phòng ngủ 2.Góc cạnh cửa phòng ngủ bên trong phía trên bị phồng.

Công tắc đèn lô gia đẩy lùi ra ngoài

16/03/2020

306

302

07/07/2020

45

CT4.6.8

Lê Thị NgaKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

317

313

07/07/2020

46

CT4.5.3

Chu Diệu ChinhTreo sen tắm lỏng lẻo wc master

Chân tường PK bị lem nhem, tường PK sát nhà VS bị xước

Tường giữa 2 PN có vết bẩn chạy dọc từ ổ cắm xuống ỏ pk

Có vết sứt ở tường khu sảnh vào

Chưa có đường nước đầu ra của điều hòa

Đi lại keo phào sàn gỗ.Gỗ 2 PN&PK thay lại 1 tấm bị xước

16/03/2020

300

296

07/07/2020

47

CT4.6.10

Lê Thanh NgânLô gia 2 có vết sứt tường

16/03/2020

308

304

08/07/2020

48

CT4.8.10

Đỗ Thị Mai XuânVệ sinh lau lại khô bên trog ngăn kéo tủ lavabo

Quạt hút gió nhà VS phòng ngủ master không chạy

Xước cửa phòng ngủ master.

17/03/2020

332

328

08/07/2020

49

CT4.10.9

Trịnh Thị Bích HảiKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

354

362

09/07/2020

50

CT3.7.3

Vũ Tiến HòaKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

53

53

09/07/2020

51

CT4.8.3

Đặng Thị ThúyChập điện phòng khách phòng master

17/03/2020

336

332

09/07/2020

52

CT3.10.8

Đinh Thị HiềnVệ sinh gương phòng khách

Vệ sinh tủ lavabo phòng khách

Kiểm tra các cửa có tiếng kêu mạnh khi đóng

Cửa lô gia bị kẹt(tay nắm cửa)

Vệ sinh lại cửa kính các phòng

Lắp lại gioăng cửa kính phòng master

Lắp lại gioăng cửa ban công

Chát chít lại chân cửa lô gia phòng ngủ

04/03/2020

82

82

10/07/2020

53

CT4.6.9

Lê Văn HiệpKiểm tra lại tường vị trí lắp ti vi phòng khách(nghi bị thấm).Tường ở sảnh có vết bẩn.

Cửa chính xước.Cửa phòng vs chung bị xước.Cửa lô gia bếp kẹt khóa.Bóng đèn phòng khách bị nháy.Công tắc đèn pn 2 lỗi, chiếu sáng phòng khách lỗi

28/03/2020

318

314

10/07/2020

54

CT3.23.2

Nguyễn Mạnh CườngThoát sàn VS master bị trũng.Nẹp gỗ cửa bị bung phòng ngủ nhỏ.Cửa bị xước.

Xước sơn lan can ban công.Kiểm tra cửa sổ phòng ngủ master bị lệch, hở.VS công nghiệp lại

14/03/2020

243

242

10/07/2020

55

CT3.11.10

Phạm Ngọc VinhGạch nhà VS chung bị vỡ sát vách kính.Biển căn hộ bị bắn sai, nhầm với căn CT3.11.11

05/03/2020

97

97

10/07/2020

56

CT3.23.7

Phạm Thị Thu HuyềnKhông có ý kiến

11/03/2020

248

247

10/07/2020

57

CT4.16.8

Phạm Thị SửKhông có ý kiến

21/03/2020

434

430

11/07/2020

58

CT3.17.1

Hoàng Văn LongRò rỉ nước sau khi xả cả 2 bôn cầu.Cửa kính Vách tắm đứng phòng VS master không khít dưới chân.Phòng VS master tắc ống thoát nước nhà tắm, thoát nước chậm.VS phòng khách thoát nước chậm.Chạm tay vào tường có dính nhiều sơn.Mạch chân tường phòng bếp to,xấu.Lô gia phụ thoát nước chậm, hỏng gioăng cao su cửa mở lô gia phụ.Phòng ngủ nhỏ: cửa vào khe hở lớn, tay nắm đấm phía trong bị rơ, lỏng kêu, cửa nhiều vết xước.Phòng VS các tay đấm cửa bị rơ, lỏng, kêu phía trong.

Tay đấm cửa phòng ngủ master bị hỏng.Lô gia bị hỏng gioăng cao su cửa.Không có nước lô gia máy giặt, chưa có thoát nước cục nóng điều hòa

08/03/2020

168

168

11/07/2020

59

CT4.11.7

Từ Minh HươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

375

371

11/07/2020

60

CT4.10.10

Lê Đức MạnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

344

352

11/07/2020

61

CT4.10.8

Trần Bình DươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

353

361

11/07/2020

62

CT3.12B.4

Trần Thị SáuBồn xước bệ xí phòng VS chung lỏng lẻo

Ngăn kéo dưới tủ chậu phòng VS chung bị trầy xước, có nhiều lỗ nhỏ

Defect góc tường nhà tắm phòng ngủ chỗ sát vách kính

Defect lại tường lô gia phòng ngủ cho phẳng.

Chít lại mạch nhà tắm phòng VS chung

Quét lại sơn tường phòng ngủ nhỏ(mặt đối diện cửa ra vào).Defect lại tường phòng ngủ master(phía trên công tắc nóng lạnh).

Gạch sàn nhà VS chung bị vỡ(trước cửa nhà tắm).Chít mạch sàn lô gia phòng ngủ.

Khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị trầy xước.Defect chỗ chốt khuôn cửa phòng master.Vệ sinh lại mặt bên tủ chậu rửa phòng VS chung.Kiểm tra lại tất cả các mạch nhà tắm, còn nhiều chỗ còn chưa chít hoặc bị trầy xước

06/03/2020

126

126

12/07/2020

63

CT4.12B.10

Nguyễn Như SơnHèm trong gương TCR bị nứt.Sơn tường chỗ cửa sổ lô gia ngủ nhỏ xấu.Chít silicon thềm ngủ master.Sàn gỗ pk chỗ góc gần bếp hơi lún

28/03/2020

390

386

12/07/2020

64

CT3.9.8

Phạm Thái BìnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

94

94

12/07/2020

65

CT4.12B.2

Vũ Trường SơnKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

393

389

13/07/2020

66

CT4.12B.7

Trần Thị Bích ThủyBệ xí WC phòng khách hở chân chít lại chân.Tường phòng ngủ master bẩn ở gần khung cửa vào.Phào sàn gần khu bếp bong.Phào sàn gỗ ở PN nhỏ gần cửa bị bung.Chít lại mạch sàn VS phòng khách.Lô gia phụ chít lị mạch sàn.Khung cửa PN master bong góc và xước ở khung.

Sơn lem nhem ở mép khung cửa lô gia phụ.Kiểm tra lại cửa PN master và wc master

20/03/2020

398

394

13/07/2020

67

CT3.17.2

Đỗ Nhật PhongGạch ở chân khung kính lô gia phòng khách bị sứt.Cửa kính bập bênh.

Cửa WC bị sứt mẻ vài chỗ.Ổ cắm phòng khách bị hở, chân mặt nạ ổ cắm chít lại

08/03/2020

172

172

13/07/2020

68

CT3.21.8

Nguyễn Văn ToànLavabo thoát chậm.Sơn chưa đều(Các cổ trần, gần điều hòa). Mạch chân tường gần cửa ra vào lem nhem.Sàn đọng nước nhất là khu chậu rửa.Chân lan can lô gia phụ+lô gia chính trát chưa hết.VS tay nắm cửa phòng ngủ nhỏ đinh đóng chưa hết, nẹp cánh cửa vênh.Bản lề vách kính nhà VS nặng, kêu.Đóng mở có tiếng kêu.Ổ cắm lồi(công tắc bếp hở khe nhỏ với tường

14/03/2020

225

224

14/07/2020

69

CT4.15B.4

Đỗ Thế AnhĐi lại dây thoát nước cục nóng.Mép tường đi ra lô gia dài có vết xước ở góc bên phải(giữa 2 công tắc điện).Vòi nước lô gia chưa có nước(cấp máy giặt).Cửa chính mép cửa bị vát, mặt trong có vết xước.Đệm cửa cần được dán lại, bị bung các góc.Gioăng lô gia dài bị bung góc, mép cửa góc dưới chưa khít.Chuông hình chưa có.Công tắc phòng ngủ chính đang lỗi 2 chiều

21/03/2020

419

415

14/07/2020

70

CT4.15B.2

Lê Mạnh HùngCửa chính phòng khách bị vỡ, nứt(lỗi nặng).Lắp lại 2 ổ cắm điện PK(chỗ lắp tivi).

Sơn bả lại tất cả các mặt ổ điện, ổ cắm điện, công tắc trong nhà.Ổ cắm điện lỏng, bung, lắp lại cho chặt.

21/03/2020

417

413

14/07/2020

71

CT3.15B.8

Vương Thành HưngChân tủ chậu rửa WC master bị rỉ. Chân cạnh tường phòng ngủ 2 (lối ra lôgia) bị sứt mẻ lớn. Sơn lại tường chỗ công tắc điện khu bếp. Cửa sổ phòng master bung gioăng, bị xước. Cửa chính không khít. Cửa phòng vệ sinh chung không đóng được. Kiểm tra lại ổ điện phòng master. Công tắc điện phòng ngủ 2 bị lỗi. Đá lát dưới chân cửa kính ra ban công khu bếp có nhiều vết sứt mẻ.

07/03/2020

154

154

14/07/2020

72

CT4.9.3

Nguyễn Hoàng Lan AnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

360

344

14/07/2020

73

CT4.17.5

Thành Thùy DungKhông có ý kiến

22/03/2020

443

439

15/07/2020

74

CT3.19.2

Vũ Thị HườngSảnh ngoài lan can bị sứt bề mặt.Sơn lại chân tường góc trái bên trong và sau cánh cửa của phòng ngủ master.Cửa phòng khách nứt chỗ khóa.2 phòng ngủ sơn lại nẹp, vệ sinh cửa.Lô gia 1 ngoài lan can nứt.Cửa chính xước, nứt chỗ khóa.Cửa phòng ngủ 2 : sơn xước phần nẹp.Vệ sinh sạch các vết sơn ở tất cả các cửa và chân tường+tường.

09/03/2020

195

194

16/07/2020

75

CT4.16.3

Lê Lan ThưMép tường thông ra lô gia ngủ nhỏ bị sứt.Mép tường phòng khách giao vs chug bị sứt, bà và sơn lại.Đánh drape chân tường chỗ thềm cửa ra vào, bên dưới bảng điện.Vẽ lại mép khung cửa ngủ nhỏ và master(chân cửa).VSCN khung cửa sổ lô gia, mép tường cửa ngỷ master, nẹp chân tường và chân tường

21/03/2020

430

426

16/07/2020

76

CT3.18.10

Nguyễn Thu TrangChậu bị sứt, chậu rửa bị trầy.Tường phòng khách bẩn.Phòng nhỏ bị sứt góc.

Cửa phòng master bị sứt trầy, phòng ngủ nhỏ bị trầy

08/03/2020

181

181

17/07/2020

77

CT3.23.9

Lê Thị Thanh NhànCục nóng không có đường ống thoát nước.Tường nhà VS chung(chỗ tắm đứng) vỡ gạch.Sàn WC chung còn bê tông.Sàn lô gia bếp bị vỡ gạch.Chỉnh lại ổ cắm điện phòng khách(bị lệch)

11/03/2020

250

249

17/07/2020

78

CT3.8.7

Hoàng Văn NamKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

69

69

17/07/2020

79

CT3.20.7

Nguyễn Thanh Tùng/Ngô Thị Minh NgọcKét nước chưa lắp chắc chắn(master).Mép trong gương wc master bẩn.

Ga thoát sàn WC chung gạch vỡ.TRần phòng khách lộ vết mối nối.

Cửa không cùng màu(cửa chính khác cửa thông phòng).

Cửa lô gia phụ bị kích.Hỏng 1 đèn phòng khách.Vệ sinh mặt cửa kính trong ngoài căn hộ

13/03/2020

212

211

17/07/2020

80

CT3.20.3

Bùi Thị Hương LanKhông có ý kiến

14/03/2020

208

207

17/07/2020

81

CT3.23.8

Dương Văn HuấnYêu cầu thay cửa phòng ngủ 1

11/03/2020

249

248

17/07/2020

82

CT4.5.8

Vương Xuân TrườngPhòng ngủ bị bung mép cửa ra lô gia

Sàn phòng VS chug bị xước 1 viên

Chưa bắt chặt vít

Chốt cửa VS phonkgf ngủ master

Công tắc nóng lạnh phòng VS chung bị kẹt

16/03/2020

305

301

18/07/2020

83

CT3.22.7

Lê Thị TươiNhà WC master gạch ốp tường bị vỡ gần má cửa, sứt gạch góc gần vách kính.

Đọng nước WC 1 sát vách kính

10/03/2020

236

235

18/07/2020

84

CT3.22.9

Đặng Thị Diệu LinhKhông có ý kiến

10/03/2020

238

237

18/07/2020

85

CT4.19.8

Vũ Ngọc Tuyển

Bùi Thị Hạnh

Bùi Văn Mùa

Nguyễn Thị Toán

Kiểm tra lại bồn cầu wc master.WC master và chung bị rò nước xuống TCR(cả xiphong và mặt đá)

Khung gương nhà WC bị nứt.Lắp lại TCR nhà VS chung(đang bị lệch)

Xử lý lại phào chân tường)PN2- chỗ cửa thông phòng)bị thừa ra nhiều

Miết lại mạch sàn

Sàn nhà WC bị đọng nước ở dưới gầm TCR.Sàn 2 lô gia thoát chậm, đọng nước lại

Cửa chính phòng khách có nhiều vết xước(cả khung cửa)

Khung cửa Pn master bị sứt, mẻ

Cửa sổ wc master không đóng được và có nước đọng

Gắn lại đệm cửa wc master và thông phòng master

23/03/2020

469

465

18/07/2020

86

CT4.11.8

Ngô Văn HiệpPhòng ngủ master sàn gỗ bị ọp ẹp.Nhà VS khách gạch bị sứt mẻ.Thiếu nẹp cửa phòng khách.Phòng ngủ master cửa bị vênh.Sửa 1 công tắc bị thọt vào trong phòng ngủ nhỏ

19/03/2020

376

372

19/07/2020

87

CT3.25.4

Nguyễn Anh ĐứcỐp gương cả 2 nhà WC bị nứt.WC master không có nước.WC master bị sứt mẻ.

Defect lại tường(chỗ mép cửa) ở phía ngoài lô gia phòng ngủ 2.

Defect lại tường+cửa sổ phòng WC master(ở bên trong).

Làm đẹp lại 2 cạnh góc tường lô gia bếp.Cửa chính bị xước nhiều.

Dán lại toàn bộ các miếng đệm giảm tiếng ồn của cửa.Lan can lô gia phòng ngủ 2 bị bong sơn

12/03/2020

263

262

19/07/2020

88

CT3.23.10

Đàm Thanh ToànKéo ra kéo vào bị rít.Mở cửa bị tiếng kêu.Vệ sinh lại tủ vệ sinh, có hiện tượng đọng nước.Đề nghị bổ sung ống thoát nước điều hòa nóng. Vệ sinh phòng ngoài rò rỉ nước, đã báo kỹ thuật dán lại keo và đang xử lý.

11/03/2020

240

239

20/07/2020

89

CT4.5.2

Nguyễn Thị Kim OanhKhung cửa VS chung(hèm trong) bị xô, không khớp với tường.

16/03/2020

299

295

20/07/2020

90

CT4.19.1

Ngô Văn HãnhThiếu đường gom thoát nóng.Thoát xiphong hỏng.Sơn khung gương tróc phòng master.

Thoát sàn đọng bên trong phòng tắm.Khung gương ở 2 WC bị nứt.Sơn lại trần lô gia phụ.

VS lại dầm lô gia phòng khách bẩn.ĐỌng nước sàn nhà VS master và VS chung. Nứt gạch sàn vs chung.Đọng nước sàn lô gia phụ.Cửa pn master xước.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng ngủ phụ.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng vs master.Cửa lô gia phụ tróc sơn.Gioăng cao su dưới hỏng.Kiểm tra lại gioăng cao su pk.Sơn lại lan can lô gia pk.Ốp gạch chân tường sảnh thang máy

23/03/2020

460

456

20/07/2020

91

CT3.3.1

Trần Tú OanhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

1

1

20/07/2020

92

CT3.19.8

Nguyễn Văn ĐôngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

201

200

20/07/2020

93

CT4.15B.10

Lê Thành ĐạtCạnh trần(tường wc) không thẳng.Sàn phòng ngủ trong bị phồng rộp.Sàn wc cả 2 phòng thoát chậm.Lô gia pk thoát nước chậm.Cửa phòng ngủ lớn có xước mẻ

21/03/2020

414

410

23/07/2020

94

CT4.10.2

Nghiêm Đức Ân-Phạm Thu HươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

347

355

23/07/2020

95

CT4.24.1

Hán Thị MaiKhông có ý kiến

28/03/2020

519

513

24/07/2020

96

CT3.20.9

Nguyễn Văn LýKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

214

213

24/07/2020

97

CT4.23.9

Lê Thị Huyền Trang &

Nguyễn Ngọc Hồng

Điều hòa chảy nước.Chưa có gương phòng VS phụ.Miết lại mạch phòng vs master.

Tay nắm cửa các phòng có nhiều sơn+lỏng lẻo, xước

25/03/2020

518

512

26/07/2020

98

CT3.22.1

Phí Thị Bích HạnhKhông có ý kiến

10/03/2020

227

226

28/07/2020

99

CT3.10.1

Vũ Thị Thanh LuyếnĐi lại mạch sàn VS 2.Cửa lô gia 1 bị kêu.

13/03/2020

72

72

30/07/2020

100

CT4.21.2

Phan Thị LiênKhông có ý kiến

24/03/2020

487

482

30/07/2020

101

CT4.21.1

Hoàng Cao CườngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

483

#N/A

08/08/2020

102

CT4.8.1

Nguyễn Thanh BìnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

331

327

11/08/2020

103

CT4.5.4

Lê Anh TuấnKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

301

297

14/08/2020

104

CT4.21.4

Nguyễn Kim TrungVỡ đá bong keo (mép tủ chậu wc phòng khách).Chít lại mạch sàn 2 nhà wc.

Hệ thống cửa bong tróc, xước xát nhiều.Vòi sen nhà WC master nóng lạnh bị ngược

24/03/2020

489

484

15/08/2020

105

CT4.16.9

Nguyễn Duy VinhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

435

431

24/09/2020

106

CT3.21.1

Phùng Văn BìnhKhông có ý kiến

10/03/2020

215

214

02/10/2020

107

CT4.18.8

Mai Thanh HảiGương 2 nhà vệ sinh ố, mốc đề nghị thay. Tường phòng ngủ chính và phòng ngủ nhỏ vệt bẩn nhiều. Tường phòng khách bẩn. Chít lại mạch sàn 2 nhà vệ sinh. Đi keo và sửa lại các phào gỗ bị hở. Thay các tay nắm cửa do bị ố, xước như đồ cũ. Làm sạch thiết bị vệ sinh trong 2 nhà vệ sinh.

22/03/2020

458

454

22/11/2020

108

CT3.7.4

Nguyễn Thị Quế HươngKhông có ý kiến

13/03/2020

54

54

12/12/2020

Như vậy, mỗi Khách hàng của Dự án Iris Garden, bao gồm cả 108 chủ thể được nêu trong Công văn của Công ty Luật Á Châu Việt, đều thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong Căn hộ. Do đó, những cáo buộc của Công ty Luật Á Châu Việt liên quan đến việc tính sai diện tích hoặc có sự sai lệch thiết kế trong các Căn hộ tại Dự án Iris Garden là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế khách quan, đặc biệt là không chính xác với ý chí của các Khách hàng khi nhận bàn giao căn hộ.

4. Về những tư vấn của Công ty Luật Á Châu Việt đối với Quý Khách hàng tại Dự án Iris Garden

Tại trang số 4 của Công văn số 0804/CV-ACV có nêu: “Đề nghị Công ty Nhuệ Giang có văn bản trả lời thoả đáng cho chúng tôi và thân chủ của chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này. Hết thời hạn 10 ngày nêu trên mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi không nhận được văn bản trả lời thoả đáng từ Quý công ty thì chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình như: Gửi đơn đến Bộ xây dựng và các cơ quan chuyên môn…. Khách hàng của chúng tôi sẽ đăng tải sự việc lên trang mạng xã hội facebook, zalo và tiến hành treo băng rôn tại từng căn hộ”.

Do vậy, Công ty Nhuệ Giang cũng khuyến cáo Công ty Luật Á Châu Việt thận trọng khi đưa ra những cáo buộc không có căn cứ và cần nghiêm túc áp dụng chính xác các quy định của pháp luật có liên quan, để tránh tạo ra sự hiểu lầm đáng tiếc đối với các Quý khách hàng của Dự án. Trường hợp Công ty Luật Á Châu Việt có những tư vấn, hành vi, nội dung vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Nhuệ Giang, Công ty sẽ tiến hành đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Hệ thống giao thông đứng

Hệ thống giao thông đứng

 Hệ thống giao thông đứng: Hệ thống giao thông đứng trong các tòa nhà chung cư, Vimefulland bố trí số lượng thang máy hợp lý, với hệ thống thang máy mang thương hiệu Schindler, đơn vị cung cấp thang máy hàng đầu của Thụy Sỹ, tốc độ 3m/s, giúp cư dân đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu ách tắc giao thông trong tòa nhà, nhất là vào giờ cao điểm. Hệ thống sảnh chờ thang máy thiets kế sang trọng kết nối đồng nhất với sảnh đón khách trong từng tòa nhà. Nhằm duy trì chất lượng sống cao của cư dân, xây dựng một cộng đồng văn minh, gắn kết, mỗi tòa nhà tại các dự án đều bố trí sảnh đón khách và sinh hoạt chung cho cư dân thuận tiện trong việc đón tiếp bạn bè tới chơi, tổ chức các buổi gặp mặt hay các hoạt động của cộng đồng dân cư.

Xử lý nước thải đa lớp

Hệ thống xử lý nước thải đa lớp

 Hệ thống xử lý nước thải tại các dự án: Hệ thống xử lý nước thải tại các dự án hay tại các tòa nhà chung cư cao tầng là hệ thống đa lớp dẫn trực tiếp từ mỗi căn nhà theo một đường ống riêng tới trạm xử lý nước thải đặt tại vị trí sát mặt đường hoặc đường nội khu dự án, từ đó nước thải được tiếp tục được dẫn ra hệ thống xử lý của Thành phố. Bên cạnh đó, Vimefulland đã đầu tư công nghệ xử lý nước thải AO của Nhật Bản với công suất Q=700m3/ngày, đêm đặt tại tầng hầm 2 và 3 của mỗi khối nhà chung cư, hệ thống xử lý nước thải và nước mưa cũng được bố trí ở những vị trí tách biệt, cách xa nhà ở của cư dân sau đó đi thẳng ra hệ thống hạ tầng xử lý nước thải của Thành phố bằng đường ống dẫn riêng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời để tạo ra một cuộc sống tiện nghi nhất, Vimefulland đã đưa ra giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề đang là nỗi trăn trở cho cư dân trong các khu chung cư như lắp đặt hệ thống tách mỡ chống gây tắc hệ thống thoát nước.

Tiêu chuẩn Bãi đỗ xe

Tiêu chuẩn Bãi đỗ xe

 Hệ thống đỗ xe thông minh: Cư dân sẽ được giải tỏa hoàn toàn nỗi lo về việc thiếu chỗ đỗ xe khi Vimefulland xây dựng 3 tầng hầm để xe thông minh hiện đại cho căn hộ chung cư và bãi đỗ xe công cộng cho nhà ở thấp tầng, hoặc các khu tích hợp giữa khu nhà ở thấp tầng và khu nhà ở cao tầng thì hệ thống đỗ xe được đặt ở khu nhà ở cao tầng, đảm bảo cung cấp cho mỗi căn hộ, mỗi biệt thự thấp tầng 1 chỗ đỗ xe ô tô. Việc quản lý xe ra vào hầm và bãi đỗ xe cũng được hiện đại hóa với hệ thống thẻ từ và chỉ đường tự động. Không chỉ vậy, Vimefulland đã đầu tư họng hút mùi, hút khí tự nhiên và thông gió cưỡng bức theo tiêu chuẩn 3000m3/họng, với công suất 43.000m3/ngày, đêm, giải quyết hoàn toàn vấn đề thiếu không khí, không gian ngột ngạt, bức bối tại tầng hầm.

Hệ thống họng hút mùi, hút khí tự nhiên và thông gió cưỡng bức

Hệ thống họng hút mùi, hút khí tự nhiên và thông gió cưỡng bức

Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống Điều hòa – Thông gió phải đảm bảo các thông số nhiệt độ, độ ẩm tương đối, độ sạch và độ ồn của các phòng chức năng theo tiêu chuẩn tiện nghi của con người. Đảm bảo cung cấp đủ lượng không khí tươi cho con người. Tổ chức thông gió đảm bảo cho các khu vực thông thoáng, tránh sự lan tỏa mùi ra các khu vực xung quanh khác. Thông thoáng cho các khu vực, phòng kĩ thuật, các phòng chức năng không điều hòa. Thông thoáng và thải khí độc cho tầng hầm. Hút khói khu vực trung tâm thương mại và hành lang căn hộ và khu vực thoát hiểm, gara trong trường hợp hỏa hoạn. Tăng áp cho thang bộ, thang máy, buồng đệm thang bộ, buồng đệm thang máy và sảnh thang tầng hầm. Ngoài các tiêu chí về kỹ thuật, hệ thống điều hòa không khí phải xem xét đến tối ưu hóa vốn đầu tư, giảm chi phí vận hành, tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống điều hòa không khí VRV được sử dụng cho khu vực dịch vụ thương mại & nhà trẻ (Tầng 1 – 2). Hệ thống bao gồm các thiết bị sau: Dàn nóng loại một chiều lạnh (trừ khu nhà trẻ sử dụng loại 2 chiều lạnh – sưởi), máy nén loại biến tần sử dụng môi chất lạnh R410A. Vị trí lắp đặt dàn nóng khu dịch vụ thương mại: mái sảnh hàng lang – ngoài trời. Dàn nóng khu nhà trẻ: đặt tại sàn tầng 1 – sau WC nhà trẻ – ngoài trời. Các dàn lạnh: Loại Cassette – 4 hướng thổi, lắp trong trần các khu vực chức năng. Hệ thống phân phối gió, các đường ống gió được bảo ôn, các cửa gió kèm bộ điều chỉnh lưu lượng. Hệ thống cấp gió tươi, hút gió thải bằng bộ thông gió thu hồi nhiệt HE. Hệ thống đường ống gas và nước ngưng có bảo ôn. Hệ thống điều khiển bao gồm các bộ điều khiển dàn lạnh – Điều khiển tại chỗ. Toàn bộ hệ thống sẽ kết nối theo tổ máy và kết nối với nhau, về điều khiển trung tâm VRV (nếu CĐT yêu cầu).

Hệ thống điều hòa khu căn hộ: Điều hòa cục bộ là loại biến tần – nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ, sử dụng môi chất lạnh R410A hoặc mới hơn. Khu căn hộ tầng 3 – 30 sử dụng điều hòa cục bộ, bao gồm: Dàn nóng (OU) được lắp đặt tại lôgia của từng căn hộ. Dàn lạnh (IU) loại treo tường, điều khiển không dây lắp tại phòng.

Hệ thống thông gió và thông gió sự cố: Hệ thống cấp gió tươi tại không gian dịch vụ thương mại và nhà trẻ (tầng 1 – 2) sử dụng các bộ thu hồi nhiệt nhỏ, nhằm tận thu nhiệt/ lạnh của gió hút thải và tiết kiệm năng lượng.Thiết bị bao gồm: Bộ thông gió thu hồi nhiệt (HE). Các hệ thống ống gió, cửa gió, van khoá, ống nối mềm. Các cửa lấy gió tươi kèm lọc bụi sơ bộ G4. Các cửa thải gió (Hồi: có hộp gió kèm lọc bụi sơ bộ G4). Khu căn hộ (phòng khách, phòng ngủ) thông gió tự nhiên, mở cửa, các khu vực khác sử dụng thông gió tự nhiên hoặc không khí tươi được lọt qua các khe cửa, cửa gió trên cửa (door louver) khi hệ thống quạt hút làm việc.

Hệ thống dịch vụ tại các sàn thương mại – shophouse

Hệ thống dịch vụ tại các sàn thương mại – shophouse

Hệ thống dịch vụ tập Gym, Spa:  là một không gian sống đẳng cấp với mọi tiện nghi sẵn sàng ngay ngưỡng cửa, nhằm phục vụ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cư dân tại các dự án có thể thuận tiện sử dụng các dịch vụ Spa và phòng tập thể hình hiện đại ngay trong nội khu dự án.

Được đầu tư một cách đồng bộ tại các dự án mang thương hiệu Vimefulland sẽ mang đến cho cư dân sinh sống trong căn hộ một cuộc sống vô cùng tiện nghi, hạnh phúc thông qua các dịch vụ và tiện ích cao cấp có trong dự án, một trong đó không thể không nhắc đến các chuỗi phòng tập GYM và Spa cao cấp cùng với đó là những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ làm đẹp hiện đại, an toàn và chất lượng, mang đến cho cư dân một không gian luyện tập cao cấp, chuyên nghiệp cùng với đó là hệ thống phòng tập được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, khoa học, an toàn đặc biệt hơn với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và được huấn luyện một cách bài bản sẽ giúp hướng dẫn bạn tập luyện đạt kết quả như mong muốn.

Tập gym là một trong những phương pháp tốt giúp tăng cường sức khỏe mà ngoài ra nam giới thường lựa chọn để tập luyện cho mình một cơ thể với cơ bắp săn chắc và hấp dẫn, đồng thời còn giúp loại bỏ những căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc, học tập vất vả. Với các bài tập vừa sức, được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đảm bảo an toàn và khoa học. Ngoài ra tại đây còn xây dựng một phòng tập gym dành riêng cho phái nữ với những bài tập vừa sức, mang lại một vóc dáng gợi cảm và rèn luyện sức khỏe tốt.

Với mong muốn mang lại vẻ đẹp trẻ trung, dẻo dai và hấp dẫn cho phái nữ, dịch vụ spa ra đời với mục tiêu phục vụ cho những khách hàng sử dụng căn hộ mang thương hiệu Vimefulland. Không chỉ dừng lại ở đó, tại dự án còn có các câu lạc bộ Yoga nhằm phục vụ cho những ai có nhu cầu với các bài tập và động tác từ đơn giản đến phức tạp, dành cho người mới học Yoga cho đến những người đã theo bộ môn này nhiều năm. Các bài tập Yoga rất đa dạng, thích hợp với thể trạng, sức khỏe của người tập. Bên cạnh đó là sự theo sát của các huấn luyện viên, đảm bảo bài tập phù hợp với trình độ và thể trạng sức khỏe của từng người, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe…

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục trong các dự án: Một trong những điều góp phần tạo nên uy tín và thương hiệu của Vimefulland chính là việc tập trung vào yếu tố giáo dục. Khi triển khai các dự án, không chỉ lựa chọn các khu đất đắc địa, có vị trí giao thông thuận lợi gần các trường học danh tiếng, các dự án mà Vimefulland triển khai, được đầu tư trường học trong các Dự án. Nếu là trường công lập, Vimefulland sau khi hoàn thiện xây dựng sẽ bàn giao cho Nhà nước quản lý theo mô hình giáo dục công lập. Nếu là trường dân lập, Vimefulland tích hợp xây dựng trong tổ hợp dự án hệ thống giáo dục liên cấp bao gồm trường mầm non, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông với chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Vimefulland hy vọng tại đây, những cư dân nhí sẽ tìm thấy niềm vui và hứng khởi trong học tập, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi con em mình vừa được sống trong một môi trường hiện đại, lại vừa được học tập trong một môi trường lý tưởng ngay chính nơi mình đang sống.”

Hệ thống mái che tại khối đế và hệ thống camera an toàn

Hệ thống mái che tại khối đế và hệ thống camera an toàn

1. Hệ thống mái che tại khối đế của tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland

Và có lẽ, điều mà cư dân đang quan tâm nhất hiện nay là giải pháp khắc phục hiểm hoạ mất an toàn từ các vật thể bay, rơi từ tầng cao xuống dưới đất và nguyên nhân xảy ra hiện tượng này, chính là thói quen sinh hoạt thiếu văn minh của số ít cư dân, từ việc phơi đồ hoặc để đồ sát lô gia, đặc biệt là các vật thể nguy hiểm như dao, thớt, chổi lau nhà, nồi xong, bát đĩa… chỉ cần một cơn gió nhẹ, các vật thể này sẽ rơi xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho cư dân, cộng với ý thức kém một số người dân, ném túi rác, các vật thể khác từ cửa sổ, lô gia của từng căn hộ, chính những điều này, ngay từ khâu thiết kế, Vimefulland đã định vị giải pháp Hệ thống mái che tại khối đế của tòa nhà chung cư, cụ thể là dự án The Emerald, Dự án Iris Garden, bởi lẽ, đối với các vật thể rơi tự do từ trên cao, luôn có xu hướng rơi sát tường, đặc biệt các vật thể nặng và nguy hiểm như dao, thớt…và rơi xuống tầng trệt, do vậy, một hệ thống mái chạy vòng quanh toà nhà được thiết kế, với chất liệu chắc chắn bằng khung thép và bao phủ bằng hệ thống mái nhôm chất lượng cao, cùng với hệ hoa văn phù điêu cổ điển Châu Âu, được định vị bằng chất liệu thép, tô điểm đăng đối lên hệ thống mái che khối đế tòa nhà, vừa mang lại thẩm mỹ, tạo điểm nhấn kiến trúc đẹp cho hệ thống sảnh của toà nhà, vừa mang lại tiện dụng cho cộng đồng cư dân đi lại trong thời tiết khắc nhiệt, mà còn giúp bảo vệ tốt đối với các vật thể bay, rơi từ trên cao xuống.

2. Hệ thống camera giám sát tại các tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland

Vimefulland đã đầu tư lắp đặt Hệ thống camera giám sát tại các tòa nhà chung cư, cụ thể là dự án The Emarall, Dự án Iris Garden từ vị trí cổng ra vào, khu vực bãi đỗ xe, khu hành lang, khu vực công cộng như bể bơi, tập thể dục, hay khu vui chơi trẻ em, khu đọc sách… khu vực cầu thang bộ, thang máy và hệ thống camera giám sát bốn mặt đứng của tòa nhà, đây là vị trí rất quan trọng, để kiểm soát ý thức, trách nhiệm của cư dân khi ném các vật thể bay từ trên cao xuống, giám sát, phát hiện các hành vi gây nguy hiểm (nếu có), thu thập giữ liệu về trung tâm điều khiển của toà nhà, đưa ra các hình thức sử lý nghiêm khắc, kể cả truy cứu trách nhiệm dân sự, để nâng cao ý thức của người dân, tạo ra cộng đồng sống trong từng toà nhà chung cư do Vimefulland phát triển văn minh, hiện đại.

Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy cấp Quốc gia

Hệ thống chữa cháy tự động phải đảm bảo các yêu cầu về phát hiện cháy nhanh, chuyển tín hiệu rõ ràng và đảm bảo độ tin cậy. Tầng hầm 01+02+03 trang bị hệ thống chữa cháy tự động bao gồm các đầu phun nước Sprinkler quay lên, hệ thống đầu phun Drencher cho đường Ram dốc và màng ngăn phân chia khu vực tầng hầm và hệ thống hộp chữa cháy vách tường KT 1200*700*180mm. Hệ thống hộp đựng bình chữa cháy KT 500*600*200mm. Tầng 1 đến tầng 2 trang bị hệ thống chữa cháy tự động bao gồm các đầu phun nước Sprinkler quay xuống và hệ thống Hộp chữa cháy vách tường KT 1200*700*180mm. Hành lang từ tầng 3-30 trang bị đầu phun nước tự động loại quay xuống, các căn hộ chung cư được trang bị đầu phun nước quay ngang tại vị trí cửa căn hộ (mỗi cửa 1 đầu phun) trong căn hộ chỉ có đầu báo nhiệt tại khu vực bếp. Hành lang ngoài căn hộ bố trí 44 đầu phun/ tầng/tòa, tương đương 70m2/đầu Thiết bị, vật tư, sử dụng loại vật tư dùng trong hệ thống bơm của hãng Wilo xuất xứ G7 EU.

Mỗi hành lang trên 01 Zone được trang bị 04 hộp chữa cháy vách tường KT 1200*700*180mm. Lượng nước tính cho mỗi họng là 2,5 lít/giây. Tâm của họng chữa cháy đặt ở độ cao 1,25m so với mặt sàn. Mỗi họng chữa cháy trong tòa nhà được đặt van khóa, lăng phun nước và cuộn vòi mềm có đủ độ dài theo tính toán và được bố trí: 1652 bình chữa cháy xách tay bằng bột ABC loại 4kg; 1078 bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2 loại 3kg; 18 bình chữa cháy xe đẩy bằng bột ABC loại 35 kg; 18 Bình chữa cháy xe đẩy bằng khí CO2 loại 24kg; 36 Bình chữa cháy khí Aeorosol đặt trong các tủ chữa cháy dọc hành lang. Lắp đặt 06 trụ (20 họng) tiếp nước chữa cháy được bố trí bên ngoài tòa nhà với cao độ trụ tiếp nước tính từ tim miệng van đến mặt nền hoàn thiện là 700mm. Thiết bị, vật tư, sử dụng loại vật tư dùng cho Hệ thống van, khớp nối của hãng KVS xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ, bình chữa cháy Firistar của Việt Nam.

Mỗi tòa nhà có 8 thang bộ thoát hiểm, cửa thoát hiểm được làm bằng thép chống cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu 70 phút đến 120 phút. Các hành lang tầng, không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong mà không cần chìa. Các cánh cửa này là kính cường lực. Đối với các buồng thang bộ, cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa trong buồng thang bộ mở trực tiếp ra ngoài không có cơ cấu tự đóng và không cần chèn kín khe cửa. Cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các hành lang phải là cửa đặc được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng phải được trang bị cơ cấu tự đóng khi có cháy.

Hệ thống báo cháy tự động: Hành lang từ tầng 3-30 trang bị đầu báo Khói địa chỉ, các căn hộ chung cư được trang bị đầu báo nhiệt địa chỉ tại vị trí phòng bếp căn hộ. Tầng 1 đến tầng 2 trang bị hệ thống báo cháy tự động bao gồm các đầu báo nhiệt, khói địa chỉ trải đều theo yêu cầu kỹ thuật trên mặt bằng tầng. Tầng hầm 01+02+03 trang bị hệ thống báo cháy tự động bao gồm các đầu báo cháy thường kết hợp đầu báo địa chỉ. Thiết bị vật tư sử dụng trong hệ thống báo cháy tự động sử dụng hệ thống Hochiki/G7 bao gồm tủ trung tâm 12 Loop và các đầu báo cháy nhiệt, khói địa chỉ.

Hệ thống đèn Exit, sự cố: Tại hành lang, các vị trí cửa thoát nạn trên các tầng và tầng hầm được trang bị hệ thống đèn Exit, sự cố phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu thoát nạn. Hệ thống Exit, sự cố sử dụng hệ thống đèn Paragon của Việt Nam, kết hợp dây nguồn Taisin và ống luồn dây Sino. Để đảm bảo chất lượng thi công hệ thống PCCC, Chủ đầu tư các dự án đã thuê Đơn vị tư vấn giám sát độc quyền Artelia đến từ nước Pháp, thực hiện giám sát quá trình thi công công trình, lập biên bản nghiệm thu cho từng hạng mục hoàn thành và sửa chữa những khiếm khuyết trong quá trình thi công đối với hệ thống PCCC.

Các dự án trước khi bàn giao nhà cho người dân vào ở, hệ thống PCCC sẽ được nghiệm thu bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và sẽ cung cấp cho người dân Giấy chứng nhận về PCCC của tòa nhà chung cư khi bàn giao nhà. Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Savill Việt Nam sẽ thực hiện công bố, công khai Giấy chứng nhận về PCCC của các dự án trên các phương tiện truyền thông để người dân được biết.

Trong quá trình quản lý vận hành tòa nhà, nếu xảy ra bất kỳ sự cố hay hư hỏng nào, Đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savill Việt Nam sẽ thông báo cho nhà thầu, sau 24 giờ từ khi nhận được thông báo, nhà thầu sẽ cử kỹ sư xuống xem xét thực tế tại hiện trường, cùng với Đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savill Việt Nam để xác định nguyên nhân và mức độ sự cố. Trường hợp sự cố cần sửa chữa ngay sẽ được thực hiện trong 24 giờ và chỉ được Đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savill Việt Nam nghiệm thu chấp nhận việc sửa chữa mới hoàn thành và tiếp tục đưa vào sử dụng. Định kỳ, Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Savill Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho người dân các kỹ năng phòng tránh khi xảy ra hỏa hoạn. Song song với việc tập huấn, người dân phải có ý thức trong việc PCCC như không hút thuốc lá ở tầng hầm để xe hoặc hành lang chung cư….

Có thể nói, đây là các quy định mang tính tuân thủ bắt buộc về tiêu chuẩn của hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với các Dự án chung cư cao tầng do Vimefulland phát triển.

NƯỚC SINH HOẠT

Hệ thống Nước sinh hoạt trong dự án

Hệ thống nước sinh hoạt dự án, Vimefulland hy sinh diện tích tầng hầm để đặt bể nước dung tích khoảng 2500m2 tại tầng hầm 1, một bể nước trên mái dung tích khoảng 660m2 cụ thể đối với dự án The Emerald để cách ly nguồn nước sinh hoạt của cư dân với các yếu tố dễ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng công nghệ lọc trực tiếp nguồn nước sinh hoạt của thành phố trước khi bơm vào bể nước của tòa nhà, mang nguồn nước tinh khiết đã được loại bỏ mùi và tạp chất hữu cơ đến từng hộ cư dân.

Đối với nhà biệt thự, liền kề Vimefulland đầu tư hệ thống máy bơm cưỡng bức tiếp dẫn trực tiếp từ nguồn nước sinh hoạt của thành phố vào bể nước đặt trên mái của từng ngôi nhà. Nguồn nước cung cấp tới mỗi căn hộ sẽ được đội ngũ chuyên gia y tế định kỳ kiểm tra, phân tích cụ thể:

1. Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế

Nước sạch là nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nước trong, không màu, không mùi, không vị, không chứa vi sinh vật gây bệnh và các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được có phải đó là nguồn nước sạch hay không, có hợp vệ sinh hay không. Đa số người dân đều nhận xét nguồn nước sạch hay ô nhiễm bằng cảm quan, mà không dựa trên cơ sở khoa học nào khác, điều này không thực sự đúng.  Nguồn nước sạch theo quy chuẩn quy định của quốc gia phải là nguồn nước đáp ứng được các chỉ tiêu về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009 của Bộ Y tế được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2009 áp dụng đối với nước sinh hoạt dùng trong các hoạt động sinh hoạt thông thường hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm.

QCVN 01:2009/BYT: Áp dụng với nước dùng để ăn uống, nấu nướng.

Tiêu chuẩn 6-1:2010/BYT: Áp dụng đối với nước dùng để uống trực tiếp.

Trong đó, QCVN 01:2009/BYT áp dụng với nước máy thành phố với 109 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu đều có mức độ đánh giá cụ thể. Trên các chỉ tiêu đó mà các cơ quan chức năng có thể đánh giá và kiểm tra chất lượng nguồn nước và tiêu chuẩn xây dựng nhà máy, trạm cấp nước, đồng thời là cơ sở để người tiêu dùng tự kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nước mà gia đình mình đang sử dụng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

STTChỉ tiêuĐơn vịThông số
1Màu sắcCTU15
2Mùi vịKhông có mùi, vị lạ
3Độ đụcNTU2
4pH6,5 – 8,5
5Độ cứng (tính theo CaCO3)mg/l300
6Tổng chất rắn hòa tan TDSmg/l1000
7Amonimg/l3
8Asenmg/l0.01
9Cadimimg/l0.003
10Crommg/l0.05
11Xianuamg/l0.07
12Flomg/l1.5
13Sắt tổngmg/l0.3
14Mangan (Mn)mg/l0.3
15Nitratmg/l50
16Nitritmg/l3
17Natrimg/l200
18Đồng tổng (Cu)mg/l1
19Nikenmg/l0.02
20Kẽmmg/l3
21Sunfatmg/l250

Tiêu chuẩn nước sạch của Công ty TNHH nước sạch Hà Nội và Công ty Cổ phần Viwaco cung cấp

Hiện nay, hệ thống cấp nước tập trung của Hà Nội được giao cho 4 đơn vị là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) và Công ty cổ phần Nước sạch Sơn Tây. Trong đó, công ty Cổ phần Viwaco và Công ty TNHH nước sạch Hà Nội là hai công ty cung cấp nước sạch lớn nhất của thành phố với công suất hoạt động và tiêu chuẩn đạt chất lượng của Bộ Y tế, đồng thời đây cũng là hai đơn vị cung cấp nguồn nước sạch cho các dự án mang thương hiệu Vimefulland.

Tiêu chuẩn nước sạch của Công ty TNHH nước sạch Hà Nội

Công ty Cổ phần TNHH nước sạch Hà Nội là đơn vị quản lý, vận hành 12 nhà máy nước tập trung và 16 trạm cấp nước cục bộ, khai thác nguồn nước ngầm, cung ứng cho 10 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên, Bắc Từ Liêm, một phần Thanh Xuân, Hoàng Mai và các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Trì; phục vụ nhu cầu nước sạch cho hơn 668.900 khách hàng (tương đương 800.000 hộ gia đình, khoảng 3,2 triệu người). Hiện, công ty tự sản xuất khoảng 617.600m3 nước sạch/ngày – đêm và sử dụng khoảng 14.383m3/ngày – đêm từ nguồn nước sông Đà.

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, Công ty TNHH nước sạch Hà Nội đã mua sắm, tiếp nhận và lắp đặt đồng bộ thiết bị dây chuyền xử lý nước mặt với công nghệ hiện đại của Đức theo tiêu chuẩn của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Cùng với công nghệ này, nước thô từ nguồn nước sông Đà sẽ được bơm về hồ, sơ lắng rồi bơm lên dây chuyền xử lý nước, loại bỏ hoàn toàn hàm lượng cặn, sau đó, nước sẽ được khử trùng và dẫn vào bể chứa nước sạch. Nước sau xử lý bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng (109 chỉ tiêu) đối với nước dùng để ăn uống, nấu nướng do Bộ y tế ban hành kèm theo thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009.

Tiêu chuẩn nguồn nước sạch của Công ty cổ phần Viwaco

Đơn vị cung ứng nước lớn thứ 2 là Công ty cổ phần Viwaco, sử dụng hơn 161.000 m3/ngày – đêm từ nguồn nước sông Đà và tự sản xuất khoảng 6.000m3/ngày – đêm, cung ứng nước sạch cho khoảng 127.000 khách hàng (tương đương 170.000 hộ gia đình, khoảng 680.000 người), thuộc khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Trong suốt 14 năm hoạt động, Viwaco đã đầu tư, đổi mới và đồng bộ hóa trang bị dây chuyền xử lý nước mặt theo công nghệ tiên tiến trên thế giới. Theo đó, nước thô được lấy từ nguồn nước mặt sông Đà sẽ được xử lý và khử trùng qua công nghệ xử lý nước, rồi chảy vào bể chứa nước sạch. Sau đó, nước sẽ tự chảy về các hộ tiêu thụ bằng những tuyến ống dẫn lớn và chắc chắn. Chất lượng nước sau khi xử lý được Viwaco cam kết đảm bảo các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT hiện hành.

Không những thế, để đảm bảo nguồn cung ứng nước luôn được ổn định và đảm bảo chất lượng, các đơn vị cung cấp nước trên cũng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để bảo đảm đạt công suất quy định, trong trường hợp có sự cố phải tập trung khắc phục kịp thời trong thời gian 24 giờ; xây dựng chế độ vận hành tối ưu bảo đảm chất lượng nước, năng lực cấp nước để nâng cao mức độ dịch vụ trên toàn hệ thống, khắc phục và thu hẹp các điểm thiếu nước cục bộ. Ngoài ra, các đơn vị luôn thực hiện kiểm nghiệm nguồn nước sạch định kỳ tại các họng nước nguồn, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, máy móc, thiết bị và vật tư để xử lý khi xảy ra sự cố trong thời gian sớm nhất.

2. Tiêu chuẩn nước sạch tại các dự án mang thương hiệu Vimefulland

Tiêu chuẩn nước sạch dùng trong các hoạt động sinh hoạt thông thường

Sau những hậu quả đáng tiếc xuất phát từ tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thì vấn đề nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày đang trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Không ai có thể phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của nước đối với con người, nhưng câu hỏi được đặt ra là làm sao để có được nguồn nước sạch và an toàn?  Hiện nay, chúng ta đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt hàng ngày là nước máy, đây là nguồn nước sạch vì được xử lý bằng hóa chất ở các nhà máy. tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển nước từ khu vực xử lý đến nơi tiêu thụ như các hộ gia đình, thì nguồn nước có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại từ các đường ống bị rò rỉ trở lại, vì thế, Vimefulland đã yêu cầu các chủ đầu tư khi sử dụng Tiêu chuẩn sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland phải thực hiện lọc thô trước khi đưa vào bể lọc tại các tòa nhà chung cư cao tầng hay các khu đô thị.

Cột lọc kim loại nặng: Nước cấp thành phố đi thẳng qua cột lọc kim loại nặng. Ở đây, kim loại nặng tồn tại dưới dạng hợp chất, dạng keo hay huyền phù trong nước, dưới tác dụng của lớp vật liệu lọc – cát thạch anh có kích thước khe lọc từ 1500 – 2000µm, sẽ bước đầu được lọc tách, giữ lại trên bề mặt của nguyên liệu lọc những loại cặn thô, các ô – xít kim loại đã kết tủa, một số loại muối và cặn trôi nổi, phù du …. có trong nước trước khi cho qua hệ thống hấp phụ hữu cơ. Các phản ứng oxy hóa của các ion kim loại với quặng Mn (MnO2) sẽ diễn ra tại tầng vật liệu lọc Mn (MnO2). Tại tầng vật liệu lọc này, cát Mn hoạt động như 1 chất oxy hóa bề mặt, dùng để loại bỏ các ion Fe, các ion Mn và Hydrogen sulfide, tạo muối kết tủa trên bề mặt vật liệu lọc theo phương trình: Fe3+ + MnO2 = Fe2O3 + Mn; Muối Fe được lọc lại tại lớp cát thạch anh bên dưới;  Mn + MnO2 = 2 MnO, kết tủa bám ngay trên mặt vật liệu lọc;  Một phần các ion kim loại nặng và các muối này sẽ được lọc lại lần nữa tại lớp cát thạch anh trước khi nước sạch được thu tại lớp sỏi đỡ bên dưới. Các chất bẩn này sẽ được thải bỏ khi hệ thống tiến hành rửa ngược.

Cột lọc hấp phụ tạp chất hữu cơ: Sau khi đi qua hệ thống lọc kim loại nặng, nước được đưa sang hệ thống hấp phụ tạp chất hữu cơ – vật liệu lọc là than hoạt tính.Than hoạt tính là danh từ chung, chỉ các loại than đã được hoạt hóa. Thành phần chính là các nguyên tố cacbon, có bề mặt tiếp xúc lớn (cực đại vào khoảng 900m2/g) có cấu trúc rỗng, nhiều mao mạch. Bề mặt phân tử than sẽ thu hút các chất hóa học, tạp chất hòa tan trong nước và giữ chúng nằm lại bên trong vật liệu lọc. Với đặc tính “không hút nước” nhưng “hấp thụ dầu mỡ”, than hoạt tính có tác dụng mạnh với rất nhiều loại hóa chất chứa Clo, Benzen hay các hóa chất công nghiệp hòa tan trong nước.  Hệ thống này sẽ hấp phụ toàn bộ Clo dư trong nước, các mùi lạ, mùi tanh đồng thời khử các tạp chất hữu cơ khác còn lại trong nước.  Chất lượng nước sau khi lọc cam kết đạt đạt QCVN 01:2009 / BYT và đã được kiểm nghiệm…

Tại mỗi căn hộ, ngôi biệt thự mang thương hiệu Vimefulland, sẽ được Chủ đầu tư cung cấp một máy lọc nước Kangaroo KG109 uv 9 lõi, đây là dòng máy lọc nước thông minh và đầy đủ các tính năng lọc nước thách thức mọi nguồn nước, lõi lọc số 8 được làm từ đá thiên nhiên Maifan có tính năng bổ sung các tinh chất từ thiên nhiên cho nước, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Kết hợp với lõi lọc 9 -ORP của máy lọc nước Kangaroo KG109 uv thế hệ mới 2014 được cấu tạo từ các loại đá khoáng có tác dụng hiệu quả cao chống oxy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính, hỗ trợ giảm mỡ máu cho cơ thể…. Đặc biệt ứng dụng đèn UV diệt khuẩn, sử dụng ánh sáng của tia cực tím làm phá hủy hoàn toàn các liên kết sinh học của các loại vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, siêu vi khuẩn còn sót lại trong quá trình lọc nước làm cho nước vô trùng mà không làm thay đổi tính lý hóa hay mất đi tính lý hóa của nước. Nước được lọc qua 9 cấp UV lọc loại bỏ 99,9 % vi khuẩn có hại trong nước, thiết kế nhỏ gọn có thể đặt để trong phòng bếp, phòng khách để thuận tiện cho việc lấy nước ăn uống hàng ngày.

Máy lọc nước với 09 lõi lọc, sau khi lọc chất lượng nước đạt QCVN 6-1: 2010/BYTtrong đó:

  1. Lõi PP 5 microLoại bỏ các chất bẩn, rỉ sét có khích thước > 5micro
  2. Lõi than GAC: Hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc sâu, kim loại nặng, clo dư trong nước
  3. Lõi PP 1 micro: Loại bỏ các tạp chất, vi khuẩn
  4. Màng RO Kangaroo 100GPD: Loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn các chất hữu cơ… làm cho nước trở lên hoàn toàn tinh khiết.
  5. Bóng gốm: Tăng lượng oxy hòa tan trong nước, ngăn ngừa khô da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.
  6. Lõi 6 OrpH+: Lõi khoáng OrpH+ tạo điện giải và hydro hoạt hóa thông qua phương pháp tự nhiên – sử dụng hạt kháng. Theo nghiên cứu, nước điện giải hydrogen giúp phục hồi sức khỏe, chống tác nhân gây lão hóa và hỗ trợ ngăn ngừa hình thành gốc tự do.
  7. Lõi Alkaline: Tạo nước kiềm tính, trung hòa axit dư thừa cân bằng độ PH.
  8. Lõi khoáng đá Maifan: Bổ sung các khoáng chất từ thiên nhiên cho nước
  9. lõi Nano silver: Sử dụng ion Ag+ để thâm nhập vào các tế bào vi sinh vật, có thể diệt tới 99,99% vi khuẩn trong nước và khử mùi cho nước.

Quy định về chế độ giám sát

Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch đến từng hộ chung cư, Vimefulland đã thực hiện công tác giám sát, xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C theo đúng quy định giám sát trong bộ quy chuẩn về chất lượng nguồn nước do Bộ y tế ban hành. Trong đó:

Các chỉ tiêu mức độ A: bao gồm Các chỉ tiêu cảm quan liên quan đến màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người và Các chỉ tiêu vi sinh vật.

Các chỉ tiêu mức độ B: bao gồm Các chỉ tiêu cảm quan liên quan đến chất rắn hòa tan, hợp chất khí, hàm lượng kim loại nhẹ như sắt, chì, kẽm, thủy ngân,…; Một số chỉ tiêu chứa thành phần hữu cơ như: Monocloramin, Phenol và dẫn xuất của Phenol, Benzen và Các chỉ tiêu mức độ nhiễm xạ.

Các chỉ tiêu nhóm C: bao gồm Các chỉ tiêu về hàm lượng về hợp chất và kim loại nặng như: Cu, Ba, Crom, Niken, …; Các chỉ tiêu về hàm lượng chất hữu cơ nhóm Alkan Clo hóa, Hydrocacbua Thơm, nhóm Benzen Clo hoá, nhóm các chất hữu cơ phức tạp; Các chỉ tiêu  hoá chất bảo vệ thực vật và Các chỉ tiêu hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ.

 Giám sát trước khi đưa nước vào bể lọc thô

Nước sạch trước khi vào lọc thô của tòa nhà chủ đầu tư thực hiện theo đúng tiêu chuẩn giám sát được quy định trong bộ quy chuẩn QCVN 01:2009 / BYT với 3 giai đoạn như sau:

Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng: Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C do cơ sở cung cấp nước thực hiện.

Giám sát định kỳ

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:  Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện; Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện; Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ C: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện; Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Giám sát đột xuất

Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất: Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước; Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Có thể nói, nước là một nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu cho bất cứ ai. Con người muốn sống và tồn tại đều cần phải có nước. Nước không chỉ là điều kiện đảm bảo cho cuộc sống của con người mà còn là điều kiện để nâng cao sức khoẻ, năng lực, tinh thần con người. Hơn thế nữa, việc sử dụng nước sạch còn thể hiện được nền văn hoá, văn minh tiến bộ của đất nước.