Hệ thống họng hút mùi, hút khí tự nhiên và thông gió cưỡng bức - PKD03 Vimefulland