Bài viết

Công ty Nhuệ Giang thông tin chính thức về hợp đồng mua bán dự án Iris Garden

Ngày 7-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang (Công ty Nhuệ Giang) đã chính thức có thông tin liên quan tới dự án Iris Garden.

Công ty Nhuệ Giang có nhận được công văn từ Công ty Luật TNHH Á Châu Việt (Công ty Luật Á Châu Việt). Theo đó, Công ty Luật Á Châu Việt xưng danh là người đại diện theo ủy quyền của 109 Quý khách hàng mua căn hộ thuộc Dự án Iris Garden mà Công ty Nhuệ Giang làm chủ đầu tư có nêu một số vấn đề liên quan đến Dự án Iris Garden.

Phối cảnh Dự án Iris Garden

Phối cảnh Dự án Iris Garden

Trên thực tế, hoàn toàn chưa có căn cứ chính xác và hợp pháp để xác định việc 109 Quý khách hàng đã thực hiện việc ủy quyền cho Công ty Luật Á Châu Việt, bởi kèm theo công văn là Phiếu yêu cầu Luật sư đính kèm danh sách các Quý Khách hàng không được công chứng, chứng thực, ngoài ra, thực tế chỉ có 108 khách hàng của Dự án Iris Garden là được xác định. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh, bất cập có thể ảnh hưởng không tốt tới danh dự, uy tín, hình ảnh của Công ty Nhuệ Giang và Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang xin làm rõ vấn đề: việc tính diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được thực hiện hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và thoả thuận tại các hợp đồng mua bán đã được kí kết. Cụ thể như sau:

1. Dự án Iris Garden được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện đi vào vận hành

Dự án Iris Garden đã được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng, kiến trúc phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện để vận hành, cụ thể bao gồm:

Ngày 22-6-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 1929/QHKT-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 16-11-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 3745/QHK-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa nêu ý kiến về Phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 15-01-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định chủ trương đầu tư số 274/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang đối với dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán (Dự án Iris Garden) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 12-02-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thu hồi 24.932,8m2 đất (trong đó có 24.928,8m2 đất do Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quản lý; 04m2 đất công do UBND phường Cầu Diễn quản lý) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang để chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án xây dựng “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán”;

Ngày 06-3-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có Công văn số 1759/SXD-QLN gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang ý kiến về nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại CT2, CT3, Ct4 thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được thực hiện phù hợp với quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh;

Ngày 06-4-2018, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có văn bản Chấp thuận phương án kiến trúc số 1922/QHKT-PATK-P1. Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận phương án kiến trúc công trình nhà ở liên kế – Khu nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại khu đất số 119, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm;

Ngày 13-4-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 34/GPXD cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang được phép xây dựng Khối nhà ở chung cư cao tầng (trên khu đất số 1) thuộc Dự án “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán” gồm 05 khối nhà ký hiệu CT1 – CT4 có chung tầng hầm trong đó: Khối nhà CT1A và CT1B (có chung khối đế 4 tầng); Khối nhà CT2; Khối nhà CT3 và Khối nhà CT4;

Ngày 19-5-2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 241/HĐXD-QLTK gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán;

Ngày 08-6-2020, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có Công văn số 1091/PCCC&CNCH-P4 gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc nghiệm thu về PCCC;

Ngày 23-6-2020, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 115/GĐ-ATXD/HT.

Như vậy, Dự án Iris Garden đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng, thiết kế, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được xác định theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng Hợp đồng mua bán căn hộ đã kí kết

Theo thiết kế sơ bộ ban đầu, một số căn hộ trong Dự án Iris Garden được xây thêm hạng mục tường cách âm để chống tiếng ồn từ thang máy. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do chất lượng của thang máy được lựa chọn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đảm bảo về tiếng ồn phù hợp với các quy định trong QCVN 26: 2010/BTNMT và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng, hạng mục tường cách âm này được điều chỉnh để đảm bảo mỹ quan, giá trị sử dụng của căn hộ và hiệu quả của Dự án.

Việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến diện tích của căn hộ. Cụ thể là:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 về điều chỉnh thiết kế xây dựng: “1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: b. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án. 2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”. Do vậy, việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, do đó, không phải thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình về điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình (“Thông tư số 18”): “2. Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình”. Vì việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, do đó, chủ đầu tư, Công ty Nhuệ Giang hoàn toàn có quyền tự quyết định về nội dung này.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014: “2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung”.

Theo quy định tại Mục 1.4.13 QCVN 04: 2019/BXD-Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nhà chung cư, ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư: “1.4.13 Diện tích sử dụng căn hộ: Diện tích sàn được tính theo kích thước thông thuỷ của căn hộ: bao gồm diện tích sàn có kể đến tường/vách ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia; Không bao gồm diện tích phần sàn có cột/vách chịu lực, có hộp kĩ thuật nằm bên trong căn hộ và diện tích tường/vách bao toà nhà/căn hộ, tường/vách phân chia giữa các căn hộ.

Chú thích: Kích thước thông thuỷ là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào…) Đối với ban công, lô gia thì tính toàn toàn bộ diện tích sàn, trường hợp có mép tường chung thì tính theo mép trong của tường chung”.

Như vậy, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ theo kích thước thông thuỷ phải được tính theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, khoảng không gian nằm giữa tường cách âm và tường bao của căn hộ, tường phân chia các căn hộ, cũng như diện tích của tường cách âm thang máy, được tính vào diện tích sử dụng của căn hộ. Căn cứ vào thiết kế đã được phê duyệt, thực tế thi công xây dựng, quy định của pháp luật, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ không bị ảnh hưởng bởi hạng mục tường cách âm thang máy của căn hộ.

Theo quy định tại Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9262-1:2020 (ISO 7976-1:1989) về dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiệm chế sẵn công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo, việc chênh lệch diện tích căn hộ trong quá trình thi công căn hộ hoàn toàn được sự cho phép của pháp luật.

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Hợp đồng mua bán căn hộ, “Bên Mua và Bên Bán nhất trí rằng, diện tích thông thủy chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên bán theo diện tích thực tế khi bàn giao Căn hộ; trong trường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệch bằng hoặc thấp hơn 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì Giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh lại phù hợp theo phần chênh lệch diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ. Trong Biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục của Hợp đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao căn hộ, diện tích thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký nếu có”.

Theo quy định của pháp luật và thống nhất tại Hợp đồng mua bán căn hộ, diện tích căn hộ được phép có dung sai và Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ.

Như vậy, thiết kế của Dự án Iris Garden (cũng như toàn bộ các hạng mục khác của Dự án) và việc tính diện tích của từng Căn hộ chung cư trong Dự án hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với hợp đồng mua bán đã kí kết và trên thực tế đã được đầy đủ các cơ quan quản lí nhà nước thẩm định, phê duyệt và chấp nhận thông qua.

3. Từng căn hộ chung cư của Dự án Iris Garden đã được các khách hàng thực tế nghiệm thu và nhận bàn giao với sự thống nhất toàn bộ các vấn đề của căn hộ

Theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư không bắt buộc phải thông báo và cho phép các Khách hàng nghiệm thu, yêu cầu sửa chữa trước khi bàn giao. Tuy nhiên, với tinh thần thiện chí, hợp tác, vì quyền lợi cao nhất của các Quý khách hàng, tại Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo mời từng Khách hàng mua Căn hộ đến nghiệm thu trước khi bàn giao. Theo đó, từng Khách hàng kiểm tra kĩ căn hộ, liệt kê cụ thể các hạng mục cần phải sửa chữa, ghi rõ vào Biên bản kiểm tra căn hộ. Công ty Nhuệ Giang đã dành thời gian để hoàn thiện từng hạng mục theo yêu cầu.

Khi nhận bàn giao Căn hộ, từng Khách hàng đều kí kết Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong đó có nội dung thống nhất như sau:

1. Nội dung bàn giao

a. Diện tích Căn hộ

– Tổng diện tích sử dụng.

b. Hồ sơ kèm theo

– Hồ sơ kỹ thuật Căn hộ.

– Chìa khoá Căn hộ và các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Căn hộ (có biên bản bàn giao chi tiết riêng).

2. Kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng mua bán Căn hộ;

b. Bên Bán đã bàn giao cho Bên Mua và Bên Mua đã nhận Căn hộ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chìa khóa Căn hộ;

c. Bên Mua có trách nhiệm quản lý, sử dụng Căn hộ nêu trên và có trách nhiệm thanh toán các loại phí như Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng, cụ thể đồng ý thanh toán cho Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành do Bên Bán chỉ định Phí quản lý kể từ ngày bàn giao này;

d. Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên Mua không cư trú tại Căn hộ sau thời điểm bàn giao Căn hộ theo Biên bản này, Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy định của Ban quản lý tòa nhà tính từ ngày ký Biên bản bàn giao;

e. Bên Mua chấp hành Nội quy quản lý sử dụng tòa Chung Cư, các quy định tại Sổ tay cư dân, các quy định của Ban quản lý tòa nhà trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng Căn hộ;

f. Bên Mua liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để hướng dẫn các thủ tục ký kết các hợp đồng cung cấp điện, nước, truyền hình cáp, internet… theo quy định;

g. Bên Mua phối hợp và hỗ trợ Bên Bán trong việc tiến hành công tác bảo trì, bảo hành Căn hộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan;

h. Bên Mua phối hợp với Bên Bán hoàn thành các thủ tục thanh lý Hợp đồng mua bán Căn hộ, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có thông báo của Bên Bán;

3. Kết luận

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ đã được hoàn thiện và bảo đảm chất lượng theo đúng Hợp đồng mua bán Căn hộ.

b. Kể từ ngày ký Biên bản bàn giao này, quyền sở hữu đối với Căn hộ sẽ thuộc về Bên Mua.

c. Hai Bên không còn ý kiến phát sinh gì khác.

d. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Bên cam kết và xác định đến thời điểm lập Biên bản này các Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận về căn hộ và thực hiện Hợp đồng.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản bằng tiếng Việt, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên bán giữ 04 (bốn) bản, tất cả các bản đều có giá trị như nhau./”.

Đối với 108 Căn hộ của các chủ thể uỷ quyền cho Công ty Luật TNHH Á Châu Việt, toàn bộ các Khách hàng cũng đã được Công ty Nhuệ Giang gửi Thông báo mời nghiệm thu ngày 19-02-2020, trực tiếp đề nghị sửa chữa các hạng mục trong Căn hộ. Sau khi các hạng mục trong Căn hộ đã hoàn thiện, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo bàn giao ngày 22-6-2020 và các Khách hàng đã đến nhận bàn giao Căn hộ, trực tiếp ký Biên bản bàn giao thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong căn hộ. Cụ thể như sau:

STT

MÃ CĂN

HỌ VÀ TÊN

PHIẾU PHẢN ÁNH

NGÀY ĐẾN

NGHIỆM THU

SỐ THÔNG BÁO

NGHIỆM THU

GỬI NGÀY 19/02/2020

SỐ THÔNG BÁO

BÀN GIAO

GỬI NGÀY

22/06/2020

NGÀY BÀN GIAO

1

CT3.22.4

Lê Việt HưngXử lý đinh nẹp chân tường

Gạch ốp chân tường bị sứt lô gia 1

10/03/2020

233

232

28/06/2020

2

CT4.22.3

Nguyễn Thị Như Ngọc- Nguyễn Ngọc ViệtViền gương nứt ở 2 wc.

Tường bẩn cần sơn lại

Rãnh chỉ hở ở phòng bếp, 2 lô gia.

Gạch bị mẻ chỗ 2 cửa lô gia.

Cửa sổ bên trái chặt.

Cửa lô gia nhỏ kêu, zoăng cao su có phần thừa.

Công tắc điện không trơn, không nảy.

Không có ống thoát nước cục nóng điều hòa

24/03/2020

500

495

28/06/2020

3

CT3.21.10

Dương Đức ThủySàn bếp chít lại mạch.Cửa phòng ngủ nẹp chưa khít

10/03/2020

216

215

30/06/2020

4

CT3.4.1

Đỗ Thu PhươngCông tắc đèn phòng ngủ master bị chập.Công tắc điện khó bấm

14/03/2020

13

13

30/06/2020

5

CT4.5.10

Nguyễn Văn ThạoKhông có ý kiến

16/03/2020

296

292

30/06/2020

6

CT3.4.8

Lưu Nguyệt HàMéo tay nắm cửa phòng khách.

Hỏng khóa phòng VS chính.

Tay nắm cửa phòng ngủ xước nhiều.Vsinh tay nắm cửa

01/03/2020

22

22

30/06/2020

7

CT4.25.1

Chu Thị Hải YếnĐèn gương wc khách

Lỗi mạch gạch tường wc khách.gioăng lô gia khách, gioăng cửa phòng ngủ chính

Kiểm tra lại hết zoăng

26/03/2020

527

521

30/06/2020

8

CT4.9.1

Dương Thị Thu HàKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

355

339

30/06/2020

9

CT3.23.3

Nguyễn Anh ViệtSàn ốp không chắc khu vực gần cửa sổ master, gần chậu rửa

Cửa bị xước nhiều.

Công tắc phòng ngủ nhỏ+khách hỏng

Kiểm tra lại cửa tất cả các phòng.yêu cầu vệ sinh lại căn hộ sạch sẽ)

11/03/2020

244

243

30/06/2020

10

CT4.5.1

Phạm Thị HườngKhông có ý kiến

16/03/2020

296

292

30/06/2020

11

CT3.11.3

Phùng Quang Nhã

Đỗ Thị Thủy

Sươn tường cửa sổ phòng ngủ trong(bị bẩn).Gioăng cửa ra lô gia phòng ngủ bị bung.

Sơn lại một số tường bị bẩn

05/03/2020

101

101

30/06/2020

12

CT3.20.2

Trịnh Duy ThưởngGắn lại keo gương nhà VS phòng master

Thấm trần phòng VS chung(chỗ quạt hút mùi)

Đi lại keo nẹp sàn gỗ

Đi keo mép giữa sàn gỗ và ốp chân tường cả căn hộ.

Gioăng khung cửa lô gia bị tụt vào trong

09/03/2020

207

206

01/07/2020

13

CT3.19.9

Ngô Thị Lan AnhBồn cầu Wc chug rò nước.

TCR WC chug bung bản lề

Defect lại tường phòng ngủ toàn bộ phòng ngủ 2

Defect lại tường(lancan) lô gia bếp

Gạch phòng VS master bị lỗi( khoan lỗi)

Sàn WC chung và Master bị đọng nước

Cửa sổ phòng ngủ master chưa vít ốc

Cửa thông phòng ngủ 2 hở nhiều

Phào cửa phòng ngủ master bị nứt

Cửa lô gia bếp kêu to, khó đóng

Sơn tường phòng ngủ master bị loang

Sơn lại tường phòng khách

09/03/2020

202

201

01/07/2020

14

CT3.23.1

La Thị LiễuPhào cửa phòng ngủ 2 bị nứt, vỡ

Sửa lại góc sàn gỗ phòng ngủ 2(bị ộp)+nẹp sàn ra lô gia

Phòng ngủ 2 bị bung

Xử lý nhưng vết sứt, mẻ của tất cả cửa thông phòng

11/03/2020

239

238

01/07/2020

15

CT4.12B.4

Lê Minh QuânBồn cầu WC phòng khách không vào nước.Vòi xịt nước yếu.Khung gương ở 2 WC nứt.

Treo vòi sen lỏng.Mép cửa kính hở.Thiếu nắp thăm trần nhà VS master.

Tủ chậu rửa 2 cánh tủ bị xước bên trong.Chưa nắp thăm trần nhà VS master.

Tường bị xước do tay nắm cửa chính tì vào, nhiều chỗ bẩn.Phào phòng khách bếp ọp ẹp.

Mối nép sàn không khít(sau cửa, góc tường)

Nẹp sàn phòng ngủ phụ bị bung ở gần cửa lô gia

Nẹp sàn phòng ngủ chính xước

Thoát nước 2 nhà VS kém.Xi măng lô gia bị hở giữa các mép gạch

Thoát nước lô gia kém

Chốt cửa chính vênh không đóng được

Tay nắm cửa rỉ xước

Cửa gỗ xước nhiều(2 phòng ngủ)

Của kính phòng VS:mép keo kính chưa khít.Lô gia chính nhôm bị xước

Đề nghị lắp thoát nước chiều nóng điều hòa.CHưa test van nước máy giặt do chưa mở

20/03/2020

395

391

02/07/2020

16

CT3.15B.7

Trần Thị Bích ThủyKiểm tra xi phông các nhà vệ sinh bị rò

Khung cửa sổ phòng master có nhiều vết xước

Cạnh tưởng các góc không thẳng

Kiểm tra lôgia phòng ngủ: tường lỗi lõm

Kiểm tra lại thoát sàn ban công

Các cạnh cửa có nhiều vết xước

Tường phòng khách sơn bả bẩn

Cửa sổ phòng master lắp lệch

Chít lại mạch gạch phòng vệ sinh master

Đọng nước sàn phòng vệ sinh master

07/03/2020

153

153

02/07/2020

17

CT3.11.9

Vi Thị Thùy DungXịt xí yếu.Rò nước(xi phông)

Thanh treo khăn hở.Lavabo lộ vết đầu đinh.

Lô gia gạch lát sứt mẻ 1 số viền

Sứt cửa vị trí gần ổ khóa.Attomat tỏng không bắn đầ cốt

14/03/2020

107

107

02/07/2020

18

CT4.4.4

Nguyễn Thị Kim LanChít lại mạch sàn 02 nhà vệ sinh, sàn ban công phòng khách

Thoát sàn nhà tắm phòng ngủ bị tắc

15/03/2020

289

285

02/07/2020

19

CT3.22.3

Đỗ Văn MạnhSảnh chưa đậy nắp thăm trần

10/03/2020

232

231

02/07/2020

20

CT3.11.2

Phan Minh TúSơn bả lại trên cạnh cửa phòng khách

Trát lại mạch gạch ban công

Cửa phòng VS sứt mẻ nhiều

Chít lại cạnh ổ điện

Thay nắp ỏ điện ban công

Kiểm tra công tắc nóng lạnh phòng ngủ master

Sơn bả lại trần ban công

05/03/2020

100

100

02/07/2020

21

CT3.10.10

Hồ Thị Thu TrangKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

73

73

02/07/2020

22

CT3.11.8

Nguyễn Văn Tin – Vũ Hồng HạnhTróc sơn trần

Cửa và khung cửa sứt.Tường phòng ngủ bẩn

Nắp thăm trần nhà VS chưa khít

Mạch nền sàn hở, góc tường hở không khít

Cửa bị sứt cả khung và cửa.Phòng ngủ nhỏ thiếu nắp đậy công tắc

Trần lối lô gia cần trát lại

05/03/2020

106

106

03/07/2020

23

CT4.21.3

Nguyễn Huy Tiệp

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lavabo VS chung hỏng cần giật thoát nước

Bơm thêm silicon vào chân kính tắm đứng 2 wc

Miết lại mạch sàn wc và master.Kiểm tra lại mạch sàn của 2 lô gia.

Cửa chính(chỗ ổ khóa)có nhiều vết xước

Cửa nhà wc hỏng khóa.Bóng đèn phòng khách nhấp nháy

Attomat bị lắp lệch(át phòng khách và pn2)

Công tắc đèn phòng ngủ phụ bị kẹt, hỏng

24/03/2020

488

483

03/07/2020

24

CT3.3.2

Nguyễn Thị NgânCăn bị thấm chưa xử lý xong

10/03/2020

5

5

03/07/2020

25

CT3.22.8

Phạm Trung NghĩaBơm keo vân đá kính nhà VS 2 chưa kín hết

Ngăn kéo tủ chậu rửa VS 1 và VS 2 khó mở.

Sơn bả lại vị trí ống chờ đèn treo tranh phòng khách

Sơn bả lại mặt nạ công tắc bình nóng lạnh VS 2.Xước gạch vị trí treo khăn VS 1

Sàn gỗ phòng ngủ 2 bị phồng (gần công tắc và cửa ra lô gia 2)

Sàn gỗ n gủ 1 bị phồng ở góc tường.Sàn gỗ phòng khách dưới chỗ điều hòa bị phồng

Chít lại mạch VS1 và 2.Kiểm tra phòng ngủ master công tắc ánh sáng chập chờn

ĐI keo silicon cửa nhôm(cả mặt trong và ngoài)cho kín.Đầu chờ đèn sưởi VS 2 bị thấp, đặt lại cao hơn.

10/03/2020

237

236

03/07/2020

26

CT3.17.9

Phạm Văn CátLô gia phòng ngủ chít lại mạch

Cửa WC phòng khách bị xước

08/03/2020

179

179

03/07/2020

27

CT4.11.9

Nguyễn HiếuKhung gương phòng VS chung rạn và nhiều bong tróc

Lô gia bẩn, sơn bả không đều.

Tường PN nhỏ gần cửa sơn bả không đều.Lô gia phụ bẩn, tường phòng ngủ master bẩn gần cửa sổ.Gạch lát có khe hở, chưa làm khít.Lô gia khách gạch sứt mẻ

19/03/2020

377

373

03/07/2020

28

CT3.15A.1

Dương Tuyết Ngântường vẫn còn bẩn và sơn chưa kỹ.Cửa phòng khách bị long, không khít.

Sơn lại tường lô gia phụ, ban công phòng khách.

Phòng khách, phòng ngủ master có 1 vệt xước lớn đề nghị sơn lại

14/03/2020

132

132

04/07/2020

29

CT4.12B.8

Vũ Lan Phươngsơn bả lại chân tường khu bếp. Sơn bả lại mảng tường mặt ngoài chỗ cửa phòng ngủ nhỏ. Gạchch ốp sàn sảnh ra vào bị sứt và chỗ gần cửa WC chung. Đi lại mạch sàn cả 2 logia. Chít lại khe thềm cửa ra logia phòng ngut nhỏ. Keo lại mối nối nẹp thềm ra vào giao với phòng khách. Trong ngủ Master : nẹp chân tường hở đinh ( vị trí kê giường ) và sàn hở khe nhiều, chít lại. Sứt, xước nhiều vị trí trên cửa chính, cửa ngủ Master và ngủ nhỏ. Nẹp chân cửa ngủ nhỏ vênh. Đi lại silicon khung cửa ngủ nhỏ. Đi lại silicon chân khung cửa bên trái chân cửa ngủ lớn. Sàn và tường WC Master ( chỗ dưới vòi sịt ) có vết sước và chỗ cửa sổ cũng có vết sước dăm. CHít lại mạch tường vách tắm đứng, khung chắn logia ngủ 2 bị lệch. Khe dưới cửa chính bị hở nhiều. Thềm cửa logia bếp dính nhiều sơn. Nẹp chân tường dính sơn ( phòng khách ). Cửa và khung cửa sứt nhiều. Chú ý chít lại mạch sàn. Sàn logia bếp bị đọng nước. Đề nghị CĐT hỗ trợ lắp lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ.

20/03/2020

399

395

04/07/2020

30

CT4.12A.3

Vũ Hải Nam – Nguyễn Thị Thúy AnCạnh tường ban công sơn lại.Chít lại kỹ mạch dưới hộp Aptomat.Cửa phòng khách bị xước, vệ sinh lại.Cửa nhà VS xước, rộp.Công tắc nóng lạnh phòng ngủ master bị xít.Cửa kính nhà VS cao su dán bị sít, có tiếng kêu.Chít lại mạch gạch các cạnh nhà VS master.Nước ban công phòng khách chưa mở

19/03/2020

383

379

04/07/2020

31

CT4.10.7

Phí Thị LýKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

352

360

04/07/2020

32

CT4.15B.8

Tống Văn ToànSàn bị xước tại vị trí ổ cắm ti vi phòng khách.Kiểm tra lại cửa bị xước nhiều.

Chèn kín ổ cắm khu vực lắp ti vi phòng ngủ phụ.Khóa cửa hành lang khó khóa và cửa bị kích.

Ốp chân tường tại cửa sổ võng vào ở phòng ngủ master.Kiểm tra sàn gỗ khu vực ốp giữa phòng bếp và phòng khách

21/03/2020

423

419

04/07/2020

33

CT4.12B.1

Nguyễn Phúc ĐạtCục nóng chưa có thoát chiều nóng.WC chung bị rò nước.Vòi xịt nhà VS chung yếu.

Sàn gỗ phòng master và giáp khu bếp bị ộp.WC master thoát nước chậm.Cửa lô gia bếp kêu to.Vòi nước ngoài lô gia bếp bị lỏng.Miết lại mạch sàn 2 nhà WC

20/03/2020

389

385

04/07/2020

34

CT4.15A.10

Nguyễn Văn DũngBắn lại keo khoang ướt nhà VS chung, mép dưới phía tủ lavabo(bị bong keo).

Gioăng nhà VS chung bị hỏng ở mép(phía sau gương bị xước lớp mạ).

Mạch gạch chỗ bếp(giao giữa gạch và đá)(lỗi 1 chút ở viên viền.

Mạch gạch mép cửa cabin tắm đứng trong ngủ master bị lệch, xấu, yêu càu sửa lại.

Siết lại các tay nắm cửa, bị lỏng lẻo.Cửa phòng ngủ nhỏ bị xước(gần tay nắm).

Khe cửa phòng ngủ master bị lệch, cửa không vuông.Mép cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(xước).Nẹp khuôn cửa chính phía ngoài không đồng màu.Vệ sinh lại xung quanh mép cửa lấy sáng nhà VS master, phía lô gia nhỏ.

Nẹp khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(một chút dưới chân).Sơn lại lan can lô gia chính(bị bong sơn)(một vài vị trí bị gỉ nhỏ)

20/03/2020

402

398

04/07/2020

35

CT3.24.2

Phan Tất ĐạtCửa kính nhà VS bị cao so ới sàn nên gioăng không chạm đất VS1 &2.

Sàn lô gia 1 không đủ độ dốc, thoát chậm

11/03/2020

253

252

05/07/2020

36

CT4.9.8

Nguyễn Thị Phương LiênKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

365

349

05/07/2020

37

CT3.23.4

Bùi Văn HùngTrần ngủ 1 có vết sứt gần điều hòa.Sơn lại chân tường ngủ 1.Nẹp ngủ 1 góc tường rỗng.Sơn tường ở dưới điều hòa ngủ 1.Sơn lại góc tường và mặt nạ ngủ 1 và hèm cửa sổ.Sơn lại 1 nước ngủ 2.Sơn lại hèm cửa lô gia 2.Đi hết silicon cửa lô gia 2(phía dưới chân, mặt ngoài).Sàn ngủ master 4 góc ộp, chân tường thiếu cốt(chỗ dưới điều hòa).Sàn ngủ 2 ộp các góc tường.Đi lại gioăng cửa ra vào ngủ 1.Phào cửa chính có vết sứt.Cửa chính cong vênh.Cửa VS 2 và cửa ngủ 2 sứt, trám lại.Nẹp trên cửa ngủ 1 bị lỏng, cố định thêm đinh.ĐI lại gioăng các cửa ra vào phòng ngủ.Trám lại chỗ bắt đinh vít nẹp sàn gỗ phòng khách.Sàn gỗ ọp và lún nhiều.Sơn ẩu các góc tường, mặt nạ ổ điện, át tổng, vành cửa.

VS tinh bàn rửa mặt (vs 1 &2) và mặt nạ ổ cắm phòng khách.Bố trí lại vị trí đặt cục nóng điều hòa(để đma rbaor đủ chỗ lắp 3 cái và không cản trở đèn lô gia)

11/03/2020

245

244

05/07/2020

38

CT4.18.9

Nguyễn Trung KiênKhông có ý kiến

22/03/2020

459

455

05/07/2020

39

CT3.24.3

Nguyễn Thị Mai ChiBình nóng lạnh nhà VS khách lỗi, không có nước nóng

Quét lại vệ sinh chân tường phòng ngủ 2

Chỉnh nẹp gỗ cửa phòng khách(có đinh ở nẹp)

Hỏng khóa vệ sinh phòng khách

Tay nắm cửa lô gia khó mở, kiểm tra cửa tay nắm cửa ban công

Công tắc điện phòng ngủ 2 đèn bị lỗi

Công tắc điện sảnh vào khách bị rít, cứng

Cửa xước phòng ngủ 2, phòng VS khách

Ổ điện ngoài ban công nắp bị hỏng

Cánh cửa nhà VS master không chắc, kêu

Các cánh cửa các phòng kêu, không chắc chắn.

11/03/2020

254

253

05/07/2020

40

CT4.11.10

Nguyễn Văn GiangTủ bị sứt, ổ cắm nhà VS chưa có điện, vòi xịt TCR yếu

Chít lại mạch góc tường nhà VS phòng khách

Hở vách ngăn màng gỗ.Gạch lô gia phụ bị xước

Điều hòa thiếu ống thoát nước.

Tay cửa lô gia chính hơi lỏng.Khóa cửa chính lỏng tay cầm

19/03/2020

368

364

05/07/2020

41

CT3.3.7

Trương Minh SangKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

10

10

06/07/2020

42

CT4.3.1

Trần Văn TâmNgăn kéo tủ chậu rửa phòng VS chung bị bung ngăn kéo. Đèn phòng khách bị lỗi 03 đèn.

15/03/2020

271

267

06/07/2020

43

CT4.3.8

Nguyễn Thanh HiềnCòn 1 ngăn kéo wc phòng khách.Đèn phòng khách nhấp nháy

27/03/2020

281

277

06/07/2020

44

CT4.5.9

Trần Mạnh Hải

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bả chít lại cạnh cửa phòng ngủ 2.Góc cạnh cửa phòng ngủ bên trong phía trên bị phồng.

Công tắc đèn lô gia đẩy lùi ra ngoài

16/03/2020

306

302

07/07/2020

45

CT4.6.8

Lê Thị NgaKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

317

313

07/07/2020

46

CT4.5.3

Chu Diệu ChinhTreo sen tắm lỏng lẻo wc master

Chân tường PK bị lem nhem, tường PK sát nhà VS bị xước

Tường giữa 2 PN có vết bẩn chạy dọc từ ổ cắm xuống ỏ pk

Có vết sứt ở tường khu sảnh vào

Chưa có đường nước đầu ra của điều hòa

Đi lại keo phào sàn gỗ.Gỗ 2 PN&PK thay lại 1 tấm bị xước

16/03/2020

300

296

07/07/2020

47

CT4.6.10

Lê Thanh NgânLô gia 2 có vết sứt tường

16/03/2020

308

304

08/07/2020

48

CT4.8.10

Đỗ Thị Mai XuânVệ sinh lau lại khô bên trog ngăn kéo tủ lavabo

Quạt hút gió nhà VS phòng ngủ master không chạy

Xước cửa phòng ngủ master.

17/03/2020

332

328

08/07/2020

49

CT4.10.9

Trịnh Thị Bích HảiKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

354

362

09/07/2020

50

CT3.7.3

Vũ Tiến HòaKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

53

53

09/07/2020

51

CT4.8.3

Đặng Thị ThúyChập điện phòng khách phòng master

17/03/2020

336

332

09/07/2020

52

CT3.10.8

Đinh Thị HiềnVệ sinh gương phòng khách

Vệ sinh tủ lavabo phòng khách

Kiểm tra các cửa có tiếng kêu mạnh khi đóng

Cửa lô gia bị kẹt(tay nắm cửa)

Vệ sinh lại cửa kính các phòng

Lắp lại gioăng cửa kính phòng master

Lắp lại gioăng cửa ban công

Chát chít lại chân cửa lô gia phòng ngủ

04/03/2020

82

82

10/07/2020

53

CT4.6.9

Lê Văn HiệpKiểm tra lại tường vị trí lắp ti vi phòng khách(nghi bị thấm).Tường ở sảnh có vết bẩn.

Cửa chính xước.Cửa phòng vs chung bị xước.Cửa lô gia bếp kẹt khóa.Bóng đèn phòng khách bị nháy.Công tắc đèn pn 2 lỗi, chiếu sáng phòng khách lỗi

28/03/2020

318

314

10/07/2020

54

CT3.23.2

Nguyễn Mạnh CườngThoát sàn VS master bị trũng.Nẹp gỗ cửa bị bung phòng ngủ nhỏ.Cửa bị xước.

Xước sơn lan can ban công.Kiểm tra cửa sổ phòng ngủ master bị lệch, hở.VS công nghiệp lại

14/03/2020

243

242

10/07/2020

55

CT3.11.10

Phạm Ngọc VinhGạch nhà VS chung bị vỡ sát vách kính.Biển căn hộ bị bắn sai, nhầm với căn CT3.11.11

05/03/2020

97

97

10/07/2020

56

CT3.23.7

Phạm Thị Thu HuyềnKhông có ý kiến

11/03/2020

248

247

10/07/2020

57

CT4.16.8

Phạm Thị SửKhông có ý kiến

21/03/2020

434

430

11/07/2020

58

CT3.17.1

Hoàng Văn LongRò rỉ nước sau khi xả cả 2 bôn cầu.Cửa kính Vách tắm đứng phòng VS master không khít dưới chân.Phòng VS master tắc ống thoát nước nhà tắm, thoát nước chậm.VS phòng khách thoát nước chậm.Chạm tay vào tường có dính nhiều sơn.Mạch chân tường phòng bếp to,xấu.Lô gia phụ thoát nước chậm, hỏng gioăng cao su cửa mở lô gia phụ.Phòng ngủ nhỏ: cửa vào khe hở lớn, tay nắm đấm phía trong bị rơ, lỏng kêu, cửa nhiều vết xước.Phòng VS các tay đấm cửa bị rơ, lỏng, kêu phía trong.

Tay đấm cửa phòng ngủ master bị hỏng.Lô gia bị hỏng gioăng cao su cửa.Không có nước lô gia máy giặt, chưa có thoát nước cục nóng điều hòa

08/03/2020

168

168

11/07/2020

59

CT4.11.7

Từ Minh HươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

375

371

11/07/2020

60

CT4.10.10

Lê Đức MạnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

344

352

11/07/2020

61

CT4.10.8

Trần Bình DươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

353

361

11/07/2020

62

CT3.12B.4

Trần Thị SáuBồn xước bệ xí phòng VS chung lỏng lẻo

Ngăn kéo dưới tủ chậu phòng VS chung bị trầy xước, có nhiều lỗ nhỏ

Defect góc tường nhà tắm phòng ngủ chỗ sát vách kính

Defect lại tường lô gia phòng ngủ cho phẳng.

Chít lại mạch nhà tắm phòng VS chung

Quét lại sơn tường phòng ngủ nhỏ(mặt đối diện cửa ra vào).Defect lại tường phòng ngủ master(phía trên công tắc nóng lạnh).

Gạch sàn nhà VS chung bị vỡ(trước cửa nhà tắm).Chít mạch sàn lô gia phòng ngủ.

Khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị trầy xước.Defect chỗ chốt khuôn cửa phòng master.Vệ sinh lại mặt bên tủ chậu rửa phòng VS chung.Kiểm tra lại tất cả các mạch nhà tắm, còn nhiều chỗ còn chưa chít hoặc bị trầy xước

06/03/2020

126

126

12/07/2020

63

CT4.12B.10

Nguyễn Như SơnHèm trong gương TCR bị nứt.Sơn tường chỗ cửa sổ lô gia ngủ nhỏ xấu.Chít silicon thềm ngủ master.Sàn gỗ pk chỗ góc gần bếp hơi lún

28/03/2020

390

386

12/07/2020

64

CT3.9.8

Phạm Thái BìnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

94

94

12/07/2020

65

CT4.12B.2

Vũ Trường SơnKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

393

389

13/07/2020

66

CT4.12B.7

Trần Thị Bích ThủyBệ xí WC phòng khách hở chân chít lại chân.Tường phòng ngủ master bẩn ở gần khung cửa vào.Phào sàn gần khu bếp bong.Phào sàn gỗ ở PN nhỏ gần cửa bị bung.Chít lại mạch sàn VS phòng khách.Lô gia phụ chít lị mạch sàn.Khung cửa PN master bong góc và xước ở khung.

Sơn lem nhem ở mép khung cửa lô gia phụ.Kiểm tra lại cửa PN master và wc master

20/03/2020

398

394

13/07/2020

67

CT3.17.2

Đỗ Nhật PhongGạch ở chân khung kính lô gia phòng khách bị sứt.Cửa kính bập bênh.

Cửa WC bị sứt mẻ vài chỗ.Ổ cắm phòng khách bị hở, chân mặt nạ ổ cắm chít lại

08/03/2020

172

172

13/07/2020

68

CT3.21.8

Nguyễn Văn ToànLavabo thoát chậm.Sơn chưa đều(Các cổ trần, gần điều hòa). Mạch chân tường gần cửa ra vào lem nhem.Sàn đọng nước nhất là khu chậu rửa.Chân lan can lô gia phụ+lô gia chính trát chưa hết.VS tay nắm cửa phòng ngủ nhỏ đinh đóng chưa hết, nẹp cánh cửa vênh.Bản lề vách kính nhà VS nặng, kêu.Đóng mở có tiếng kêu.Ổ cắm lồi(công tắc bếp hở khe nhỏ với tường

14/03/2020

225

224

14/07/2020

69

CT4.15B.4

Đỗ Thế AnhĐi lại dây thoát nước cục nóng.Mép tường đi ra lô gia dài có vết xước ở góc bên phải(giữa 2 công tắc điện).Vòi nước lô gia chưa có nước(cấp máy giặt).Cửa chính mép cửa bị vát, mặt trong có vết xước.Đệm cửa cần được dán lại, bị bung các góc.Gioăng lô gia dài bị bung góc, mép cửa góc dưới chưa khít.Chuông hình chưa có.Công tắc phòng ngủ chính đang lỗi 2 chiều

21/03/2020

419

415

14/07/2020

70

CT4.15B.2

Lê Mạnh HùngCửa chính phòng khách bị vỡ, nứt(lỗi nặng).Lắp lại 2 ổ cắm điện PK(chỗ lắp tivi).

Sơn bả lại tất cả các mặt ổ điện, ổ cắm điện, công tắc trong nhà.Ổ cắm điện lỏng, bung, lắp lại cho chặt.

21/03/2020

417

413

14/07/2020

71

CT3.15B.8

Vương Thành HưngChân tủ chậu rửa WC master bị rỉ. Chân cạnh tường phòng ngủ 2 (lối ra lôgia) bị sứt mẻ lớn. Sơn lại tường chỗ công tắc điện khu bếp. Cửa sổ phòng master bung gioăng, bị xước. Cửa chính không khít. Cửa phòng vệ sinh chung không đóng được. Kiểm tra lại ổ điện phòng master. Công tắc điện phòng ngủ 2 bị lỗi. Đá lát dưới chân cửa kính ra ban công khu bếp có nhiều vết sứt mẻ.

07/03/2020

154

154

14/07/2020

72

CT4.9.3

Nguyễn Hoàng Lan AnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

360

344

14/07/2020

73

CT4.17.5

Thành Thùy DungKhông có ý kiến

22/03/2020

443

439

15/07/2020

74

CT3.19.2

Vũ Thị HườngSảnh ngoài lan can bị sứt bề mặt.Sơn lại chân tường góc trái bên trong và sau cánh cửa của phòng ngủ master.Cửa phòng khách nứt chỗ khóa.2 phòng ngủ sơn lại nẹp, vệ sinh cửa.Lô gia 1 ngoài lan can nứt.Cửa chính xước, nứt chỗ khóa.Cửa phòng ngủ 2 : sơn xước phần nẹp.Vệ sinh sạch các vết sơn ở tất cả các cửa và chân tường+tường.

09/03/2020

195

194

16/07/2020

75

CT4.16.3

Lê Lan ThưMép tường thông ra lô gia ngủ nhỏ bị sứt.Mép tường phòng khách giao vs chug bị sứt, bà và sơn lại.Đánh drape chân tường chỗ thềm cửa ra vào, bên dưới bảng điện.Vẽ lại mép khung cửa ngủ nhỏ và master(chân cửa).VSCN khung cửa sổ lô gia, mép tường cửa ngỷ master, nẹp chân tường và chân tường

21/03/2020

430

426

16/07/2020

76

CT3.18.10

Nguyễn Thu TrangChậu bị sứt, chậu rửa bị trầy.Tường phòng khách bẩn.Phòng nhỏ bị sứt góc.

Cửa phòng master bị sứt trầy, phòng ngủ nhỏ bị trầy

08/03/2020

181

181

17/07/2020

77

CT3.23.9

Lê Thị Thanh NhànCục nóng không có đường ống thoát nước.Tường nhà VS chung(chỗ tắm đứng) vỡ gạch.Sàn WC chung còn bê tông.Sàn lô gia bếp bị vỡ gạch.Chỉnh lại ổ cắm điện phòng khách(bị lệch)

11/03/2020

250

249

17/07/2020

78

CT3.8.7

Hoàng Văn NamKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

69

69

17/07/2020

79

CT3.20.7

Nguyễn Thanh Tùng/Ngô Thị Minh NgọcKét nước chưa lắp chắc chắn(master).Mép trong gương wc master bẩn.

Ga thoát sàn WC chung gạch vỡ.TRần phòng khách lộ vết mối nối.

Cửa không cùng màu(cửa chính khác cửa thông phòng).

Cửa lô gia phụ bị kích.Hỏng 1 đèn phòng khách.Vệ sinh mặt cửa kính trong ngoài căn hộ

13/03/2020

212

211

17/07/2020

80

CT3.20.3

Bùi Thị Hương LanKhông có ý kiến

14/03/2020

208

207

17/07/2020

81

CT3.23.8

Dương Văn HuấnYêu cầu thay cửa phòng ngủ 1

11/03/2020

249

248

17/07/2020

82

CT4.5.8

Vương Xuân TrườngPhòng ngủ bị bung mép cửa ra lô gia

Sàn phòng VS chug bị xước 1 viên

Chưa bắt chặt vít

Chốt cửa VS phonkgf ngủ master

Công tắc nóng lạnh phòng VS chung bị kẹt

16/03/2020

305

301

18/07/2020

83

CT3.22.7

Lê Thị TươiNhà WC master gạch ốp tường bị vỡ gần má cửa, sứt gạch góc gần vách kính.

Đọng nước WC 1 sát vách kính

10/03/2020

236

235

18/07/2020

84

CT3.22.9

Đặng Thị Diệu LinhKhông có ý kiến

10/03/2020

238

237

18/07/2020

85

CT4.19.8

Vũ Ngọc Tuyển

Bùi Thị Hạnh

Bùi Văn Mùa

Nguyễn Thị Toán

Kiểm tra lại bồn cầu wc master.WC master và chung bị rò nước xuống TCR(cả xiphong và mặt đá)

Khung gương nhà WC bị nứt.Lắp lại TCR nhà VS chung(đang bị lệch)

Xử lý lại phào chân tường)PN2- chỗ cửa thông phòng)bị thừa ra nhiều

Miết lại mạch sàn

Sàn nhà WC bị đọng nước ở dưới gầm TCR.Sàn 2 lô gia thoát chậm, đọng nước lại

Cửa chính phòng khách có nhiều vết xước(cả khung cửa)

Khung cửa Pn master bị sứt, mẻ

Cửa sổ wc master không đóng được và có nước đọng

Gắn lại đệm cửa wc master và thông phòng master

23/03/2020

469

465

18/07/2020

86

CT4.11.8

Ngô Văn HiệpPhòng ngủ master sàn gỗ bị ọp ẹp.Nhà VS khách gạch bị sứt mẻ.Thiếu nẹp cửa phòng khách.Phòng ngủ master cửa bị vênh.Sửa 1 công tắc bị thọt vào trong phòng ngủ nhỏ

19/03/2020

376

372

19/07/2020

87

CT3.25.4

Nguyễn Anh ĐứcỐp gương cả 2 nhà WC bị nứt.WC master không có nước.WC master bị sứt mẻ.

Defect lại tường(chỗ mép cửa) ở phía ngoài lô gia phòng ngủ 2.

Defect lại tường+cửa sổ phòng WC master(ở bên trong).

Làm đẹp lại 2 cạnh góc tường lô gia bếp.Cửa chính bị xước nhiều.

Dán lại toàn bộ các miếng đệm giảm tiếng ồn của cửa.Lan can lô gia phòng ngủ 2 bị bong sơn

12/03/2020

263

262

19/07/2020

88

CT3.23.10

Đàm Thanh ToànKéo ra kéo vào bị rít.Mở cửa bị tiếng kêu.Vệ sinh lại tủ vệ sinh, có hiện tượng đọng nước.Đề nghị bổ sung ống thoát nước điều hòa nóng. Vệ sinh phòng ngoài rò rỉ nước, đã báo kỹ thuật dán lại keo và đang xử lý.

11/03/2020

240

239

20/07/2020

89

CT4.5.2

Nguyễn Thị Kim OanhKhung cửa VS chung(hèm trong) bị xô, không khớp với tường.

16/03/2020

299

295

20/07/2020

90

CT4.19.1

Ngô Văn HãnhThiếu đường gom thoát nóng.Thoát xiphong hỏng.Sơn khung gương tróc phòng master.

Thoát sàn đọng bên trong phòng tắm.Khung gương ở 2 WC bị nứt.Sơn lại trần lô gia phụ.

VS lại dầm lô gia phòng khách bẩn.ĐỌng nước sàn nhà VS master và VS chung. Nứt gạch sàn vs chung.Đọng nước sàn lô gia phụ.Cửa pn master xước.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng ngủ phụ.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng vs master.Cửa lô gia phụ tróc sơn.Gioăng cao su dưới hỏng.Kiểm tra lại gioăng cao su pk.Sơn lại lan can lô gia pk.Ốp gạch chân tường sảnh thang máy

23/03/2020

460

456

20/07/2020

91

CT3.3.1

Trần Tú OanhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

1

1

20/07/2020

92

CT3.19.8

Nguyễn Văn ĐôngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

201

200

20/07/2020

93

CT4.15B.10

Lê Thành ĐạtCạnh trần(tường wc) không thẳng.Sàn phòng ngủ trong bị phồng rộp.Sàn wc cả 2 phòng thoát chậm.Lô gia pk thoát nước chậm.Cửa phòng ngủ lớn có xước mẻ

21/03/2020

414

410

23/07/2020

94

CT4.10.2

Nghiêm Đức Ân-Phạm Thu HươngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

347

355

23/07/2020

95

CT4.24.1

Hán Thị MaiKhông có ý kiến

28/03/2020

519

513

24/07/2020

96

CT3.20.9

Nguyễn Văn LýKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

214

213

24/07/2020

97

CT4.23.9

Lê Thị Huyền Trang &

Nguyễn Ngọc Hồng

Điều hòa chảy nước.Chưa có gương phòng VS phụ.Miết lại mạch phòng vs master.

Tay nắm cửa các phòng có nhiều sơn+lỏng lẻo, xước

25/03/2020

518

512

26/07/2020

98

CT3.22.1

Phí Thị Bích HạnhKhông có ý kiến

10/03/2020

227

226

28/07/2020

99

CT3.10.1

Vũ Thị Thanh LuyếnĐi lại mạch sàn VS 2.Cửa lô gia 1 bị kêu.

13/03/2020

72

72

30/07/2020

100

CT4.21.2

Phan Thị LiênKhông có ý kiến

24/03/2020

487

482

30/07/2020

101

CT4.21.1

Hoàng Cao CườngKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

483

#N/A

08/08/2020

102

CT4.8.1

Nguyễn Thanh BìnhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

331

327

11/08/2020

103

CT4.5.4

Lê Anh TuấnKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

301

297

14/08/2020

104

CT4.21.4

Nguyễn Kim TrungVỡ đá bong keo (mép tủ chậu wc phòng khách).Chít lại mạch sàn 2 nhà wc.

Hệ thống cửa bong tróc, xước xát nhiều.Vòi sen nhà WC master nóng lạnh bị ngược

24/03/2020

489

484

15/08/2020

105

CT4.16.9

Nguyễn Duy VinhKhông đến nghiệm thu

Không đến nghiệm thu

435

431

24/09/2020

106

CT3.21.1

Phùng Văn BìnhKhông có ý kiến

10/03/2020

215

214

02/10/2020

107

CT4.18.8

Mai Thanh HảiGương 2 nhà vệ sinh ố, mốc đề nghị thay. Tường phòng ngủ chính và phòng ngủ nhỏ vệt bẩn nhiều. Tường phòng khách bẩn. Chít lại mạch sàn 2 nhà vệ sinh. Đi keo và sửa lại các phào gỗ bị hở. Thay các tay nắm cửa do bị ố, xước như đồ cũ. Làm sạch thiết bị vệ sinh trong 2 nhà vệ sinh.

22/03/2020

458

454

22/11/2020

108

CT3.7.4

Nguyễn Thị Quế HươngKhông có ý kiến

13/03/2020

54

54

12/12/2020

Như vậy, mỗi Khách hàng của Dự án Iris Garden, bao gồm cả 108 chủ thể được nêu trong Công văn của Công ty Luật Á Châu Việt, đều thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong Căn hộ. Do đó, những cáo buộc của Công ty Luật Á Châu Việt liên quan đến việc tính sai diện tích hoặc có sự sai lệch thiết kế trong các Căn hộ tại Dự án Iris Garden là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế khách quan, đặc biệt là không chính xác với ý chí của các Khách hàng khi nhận bàn giao căn hộ.

4. Về những tư vấn của Công ty Luật Á Châu Việt đối với Quý Khách hàng tại Dự án Iris Garden

Tại trang số 4 của Công văn số 0804/CV-ACV có nêu: “Đề nghị Công ty Nhuệ Giang có văn bản trả lời thoả đáng cho chúng tôi và thân chủ của chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này. Hết thời hạn 10 ngày nêu trên mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi không nhận được văn bản trả lời thoả đáng từ Quý công ty thì chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình như: Gửi đơn đến Bộ xây dựng và các cơ quan chuyên môn…. Khách hàng của chúng tôi sẽ đăng tải sự việc lên trang mạng xã hội facebook, zalo và tiến hành treo băng rôn tại từng căn hộ”.

Do vậy, Công ty Nhuệ Giang cũng khuyến cáo Công ty Luật Á Châu Việt thận trọng khi đưa ra những cáo buộc không có căn cứ và cần nghiêm túc áp dụng chính xác các quy định của pháp luật có liên quan, để tránh tạo ra sự hiểu lầm đáng tiếc đối với các Quý khách hàng của Dự án. Trường hợp Công ty Luật Á Châu Việt có những tư vấn, hành vi, nội dung vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Nhuệ Giang, Công ty sẽ tiến hành đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật.

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – TRIẾT LÝ KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

 1. Tầm nhìn: trở thành thương hiệu bất động sản số 1 trong lòng khách hàng, ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng là một biểu tượng của cuộc sống tiện nghi, đủ đầy, hạnh phúc an yên.
 2. Sứ mệnh: Với Vimefulland, phát triển căn hộ chung cư cao tầng, căn hộ officetel, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, nhà phố thương mại hướng đến khách hàng có nhu cầu để ở, tích luỹ hoặc vừa ở, vừa kinh doanh. được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển Châu Âu, tuân thủ “Tiêu chuẩn sản phẩm, Tiêu chuẩn chất lượng xây dựng và Tiêu chuẩn Quản lý vận hành” mang thương hiệu Vimefulland, đảm bảo mỗi ngôi nhà là chốn an cư lý tưởng, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi, thoải mái, đủ đầy.
 3. Triết lý kinh doanh: Chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển bền vững và trường tồn, Vimefulland luôn mang trong mình triết lý kinh doanh “Trọn chữ Tâm, vẹn chữ Tín”, đây là một dấu gạch nối chặt chẽ giữa hiện tại và tương lai, đồng thời là bệ phóng vững chãi của Vimefulland trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh hào hiệp và trao gửi tâm huyết sâu nặng vào mỗi sản phẩm, thực hiện trọn vẹn cam kết, giữ vững chữ tín với từng khách hàng.
 4. Giá trị cốt lõi sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland

Thứ nhất: Lấy chuẩn mực của các sản phẩm bất động sản cùng phân khúc ở các nước phát triển làm thước đo và lấy chất lượng sống của đa thế hệ cư dân là kim chỉ nam cho định hướng phát triển sản phẩm căn hộ chung cư cao tầng, căn hộ Officetel, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự nhà phố thương mại, biệt thự lâu đài nghỉ dưỡng mang phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu, một xu hướng kiến trúc đẳng cấp, không lỗi thời, dành cho những người ưa hoài cổ, mang đậm tính truyền thống, những người đi tìm sự hoàn hảo cho riêng mình. Chính những nguyên tắc khắt khe trong thiết kế, thi công, cho tới vật liệu hoàn thiện công trình, đã tạo nên tỉ lệ vàng trong mỗi công trình, tạo nên sự quyền thế, sang trọng, lộng lẫy, lấy cảm hứng từ phong thái vua chúa ngày xưa của vẻ đẹp thần thoại kiến trúc Hy Lạp – La Mã. Những cột thức với họa tiết phù điêu đắp nổi chi tiết, tỉ mỉ, đường nét uyển chuyển, không hề bị bó buộc theo một khuôn mẫu hoặc kiểu dáng nhất định, thay vào đó, là sự phá cách đầy sáng tạo, sự kết hợp chặt chẽ với không gian, nhằm mang lại tính thực dụng cao nhất cho khách hàng và đi kèm với đó là vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế trong thiết kế, nổi bật, sự kết hợp giữa chất liệu, màu sắc được ăn ý, hài hòa với nhau làm nên vẻ đẹp huyền bí, có sức quyến rũ mạnh liệt, tạo nên những công trình nghệ thuật đặc sắc, đó chính là căn hộ chung cư cao tầng, căn hộ Officetel, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự nhà phố thương mại, biệt thự lâu đài nghỉ dưỡng tại các khu đô thị mang thương hiệu Vimefulland.

Thứ hai: Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội cho những sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland

Được mệnh danh là đất nước của sự lãng mạn và mê hoặc, mỗi vùng đất của nước Pháp đều mang hơi thở ấy, đặc biệt là vẻ đẹp quyến rũ của kiến trúc lâu đài cổ điển đã trở thành một phong cách kiến trúc rất riêng, nguy nga, tráng lệ cũng không chỉ mang vẻ đẹp đơn thuần, mà còn là biểu hiện của quyền lực. Vẻ đẹp quyền lực ở đây không hướng đến sự tẻ nhạt, trẻ trung, mà vô cùng mỹ lệ, mềm mại, lãng mạn, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế không thể nói hết được sự hoàn hảo của căn hộ chung cư cao tầng, căn hộ Officetel, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự nhà phố thương mại, biệt thự lâu đài nghỉ dưỡng. Với những chất liệu cao cấp và bàn tay khéo léo của các kiến trúc sư đến từ nước Pháp, khiến ta gợi nhớ không gian cổ xưa phương Tây với những câu chuyện, những vở kịch bi hùng, tráng lệ xa xôi ngàn dặm, mà như được sống lại trong đó.

Có thể nói, tính cân bằng và đối xứng trong thiết kế kiến trúc cổ điển được bố trí các chi tiết kiến trúc đối xứng để tạo điểm nhấn ở trung tâm là một đặc trưng dễ nhìn thấy nhất của biệt thự lâu đài cổ điển. Những công trình biệt thự theo phong cách cổ điển không thể thiết kế theo kiểu phá cách hay lệch lạc về tỷ lệ như kiến trúc hiện đại mà đặc trưng trong thiết kế ngoại thất cổ điển là cách bố trí các chi tiết kiến trúc đối xứng trong một khuôn khổ tỷ lệ đăng đối mang lại cảm giác hoàn hảo có phần áp đặt, cứng nhắc. Đặc trưng này xuất phát từ thời Hi Lạp, La Mã cổ đại, thể hiện trong những cách sắp xếp các thức cột, các chi tiết trang trí hoa văn, các ô cửa, màu sắc… đều có nguyên lí của nó.

Tính đối xứng có thể được tạo ra bằng cách lấy một trục chính giữa và 2 bên giống nhau. Tất nhiên không nhất thiết từng chi tiết nhỏ nhất hoặc đồ đạc 2 bên phải giống nhau hoàn toàn, nhưng bằng những cột trụ, bức tường, cách phối màu sắc mà ta dễ dàng nhận ra một bên là hình ảnh phải chiếu của bên đối diện. Điều này có nghĩa là chi tiết ở giữa là điểm nhấn của công trình được thiết kế cầu kỳ hơn, lộng lẫy hơn và các chi tiết 2 bên đối xứng nhau để làm nổi bật điểm nhấn này của công trình biệt thự cổ điển. Những chi tiết kiến trúc cuốn sóng, hoa văn cầu kỳ, tinh tế được trang trí rất nhiều cho công trình biệt thự cổ điển. Điều tạo nên một công trình biệt thự theo phong cách cổ điển là căn cứ vào số lượng phào chỉ trang trí. Đặc trưng của phong cách kiến trúc cổ điển là sự tỉ mỉ trong từng đường nét. Không thể bắt gặp những đường nét thẳng vuông vức hay phá cách trong lối kiến trúc này, mà đó là những đường nét uốn lượn mềm mại, đường bo cong tinh tế kết hợp với tone màu vàng trắng tạo nên vẻ quý phái, xa hoa, kể cả những góc cạnh cũng được xử lý sao cho mang lại cảm giác thật mềm mại, dễ chịu vô cùng. Yếu tố chủ đạo trong phong cách thiết kế cổ điển đó chính là những đường nét, đường gờ bao xung quanh mỗi chi tiết, tại điểm vuông góc tiếp xúc giữa trần và tường hay chạy từ sàn lên tới trần. Đây là những đường nét không thể thiếu cho người ta cảm nhận rõ nét nhất về phong cách kiến trúc này.

Trang trí biệt thự cổ điển bằng phào chỉ là yếu tố không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng. Cách tạo nên sự nổi bật của biệt thự theo phong cách cổ điển chính là cách trang trí bằng nhiều chi tiết phào chỉ mang hình tượng thiên nhiên cây cối, động vật được đắp công phu, bên cạnh đó còn kết hợp với bộ môn điêu khắc bằng các phù điêu, tượng được chạm khắc tinh tế, ấn tượng mang đến vẻ đẹp huyền bí, cao sang cho công trình.

Các chi tiết phào chỉ đa dạng thể hiện quyền năng của thiên nhiên khiến cho nó có sức hút mạnh mẽ nổi bật nhất. Phào chỉ được xem là một phần linh hồn của các công trình kiến trúc mang phong cách cổ điển. Các phào chỉ cổ điển mang đặc trưng là sự đầy đặn, mỹ miều và cảm giác của sự đủ đầy về mặt kích thước cũng như hình dáng được thực hiện một cách rõ ràng, rành mạch hơn cả. Mỗi chi tiết kiến trúc cổ điển khác nhau- phào chỉ kiến trúc thể hiện các tỷ lệ kiến trúc khác nhau một cách rõ ràng và chân thực nhất. Phào chỉ được đắp thành các yếu tố thiên nhiên mang đến vẻ đẹp mềm mại, kiêu sa hơn cho biệt thự cổ điển

Vai trò của các chi tiết hình vòm cong đối với biệt thự theo phong cách cổ điển chính là những cửa sổ và khung cửa sổ hình vòm mềm mại là yếu tố được tận dụng nhiều để thiết kế biệt thự cổ điển Châu Âu. Chi tiết kiến trúc cổ điển thường mang hình vòm cong. Hình vòm được sử dụng trong các chi tiết cửa sổ hình bán nguyệt, vòm cuốn, mái sảnh,… Điều này khiến cho ngoại thất các công trình trở nên mềm mại, cao và rộng hơn khi nhìn ngắm. Đồng thời, việc ứng dụng hình dạng vòm cong trong các chi tiết kiến trúc cổ điển được thể hiện rõ ràng. Hoặc các chi tiết cổng vòm. Các chi tiết cong tại cổng vòm còn có tác dụng chống đỡ các tải trọng bên trên. Hình dạng vòm cong, cộng với các chi tiết kiến trúc cổ điển, hoa văn được khắc họa trên cột, tường, phào chỉ… mang lại cho ngôi nhà vẻ đẹp hoàn thiện, mềm mại và thể hiện rõ ràng được các chi tiết đặc trưng vốn có trong kiến trúc cổ điển truyền thống.

Các thức cột theo phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu tạo nên vẻ đẹp bề thế, uy nghi, đặc biệt là thức cột trang trí đầu cột. Ba loại thức cột cơ bản trong kiến trúc Hy Lạp đó là cột Doric, cột Lonic và cột Corinth. Sau đó đến thời đế chế La Mã đã phát triển và sáng tạo thêm hai thức cột nữa đó là cột Tuscan là loại đơn giản hơn cột Doric và cột Composte là cột tổng hợp có nhiều hoa văn hơn cột Corinthian. Người ta nói rằng, năm cột trụ trong kiến trúc cổ điển có vai trò như một nốt nhạc trong bản nhạc cổ điển hoặc ngữ pháp, vì thế để hiểu rõ hơn về biệt thự theo phong cách cổ điển cần biết đến các thức cột cổ điển này. Thức cột trong biệt thự theo phong cách cổ điển trong các công trình biệt thự cổ điển là tượng trưng cho vẻ đẹp đầy quyền lực, nhưng cũng mềm mại của một nữ hoàng. Ở hai thức cột này, thường được trang trí nhiều hoa văn và có chân đế, hoa văn là những hình cuốn sóng, hoa lá, đặc biệt là các loại phiến thảo hình xoắn ốc đầy đặn, tinh tế, thân cột không trơn mà có những đường sáo rãnh chạy song song có nguồn gốc từ thời La Mã, Hi Lạp.

Đặc biệt, khi thiết kế chi tiết mái vòm cổ điển bề thế trong ngôi biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự liên kề là lựa chọn hàng đầu vì vẻ đẹp kiêu hãnh và bề thế của nó. Chi tiết mái vòm cong độc đáo là chi tiết đặc biệt quan trọng giúp phân biệt kiến trúc cổ điển so với các công trình mang phong cách tân cổ, hay cổ điển tương tự khác. Đúng như tên gọi của nó, ý nghĩa hình dáng mái dạng vòm của biệt thự theo phong cách cổ điển. Hình dáng biểu tượng cho sự đầy đặn, trù phú và trang nghiêm của toàn bộ thiết kế lâu đài. Thiết kế mái vòm cũng chỉ thường được thấy trong các lâu đài, biệt thự, dinh thự lớn, điều này phù hợp với quy mô cũng như mức độ đầu tư của công trình.

Khi thiết kế mái vòm cho lâu đài, phần chóp nhọn phía trên được sử dụng bằng vật liệu đá Mascan Lai Châu. Thiết kế phần dưới cao, tạo nên sự sang trọng, xa hoa cho mái. Hình dạng chóp nhọn cao của mái vòm lâu đài có ý nghĩa về mặt kiến trúc- cũng như thể hiện được ý nghĩa xã hội- lịch sử của kiến trúc lâu đài cổ xưa. Hình dáng mái vòm, có chóp nhọn cao phía trên, được nâng đỡ bởi hệ thống phào chỉ đắp nghệ thuật đầy sang trọng, bề thế mang lại hình tượng giống như những thiết kế vương miện quyền quý của hoàng gia Châu Âu. Hình ảnh này, không chỉ biểu tượng cho sự xa hoa, uy nghi mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho đặc trưng của cả xã hội Châu Âu thượng lưu một thời hoàng kim.

Thứ Ba: Thiết kế kiến trúc tân cổ điển nước Pháp cho căn hộ chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland

Kiến trúc tân cổ điển là một trường phái nghệ thuật và kiến trúc nổi lên vào giữa thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 tại Châu Âu. Đây là một trường phái phát triển rất mạnh mẽ bởi đặc trưng của nó là phục hưng lại các giá trị kiến trúc từ thời xa xưa, mà tiêu biểu chính là sự phục dựng lại tinh thần Hy Lạp – La Mã vốn đã trở thành chuẩn mực về cái đẹp của nhân loại.

Tân cổ điển trong thiết kế kiến trúc ngoại thất chú trọng sự đơn giản, thường tập trung tạc khắc những hình khối, tạo cảm giác kiên cố, vững chãi nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Thiết kế nhà ở theo phong cách Tân cổ điển nhấn mạnh vào các bức tường và cột trụ, tối giản về mặt trang trí, không quá màu mè. Mọi chi tiết đều được sắp xếp một cách trật tự, tạo cảm giác thoáng rộng và tinh gọn.

Việt Nam, nhiều người biết đến trường phái kiến trúc Tân cổ điển qua những công trình kiến trúc lâu đời đã trở thành biểu tượng như Nhà Hát Lớn Hà Nội, khách sạn Sofitel Legend Metropole, Bưu điện Hà Nội,… để rồi những năm gần đây, dường như trường phái kiến trúc hồi sinh trở lại đầy tươi mới, tráng lệ được thiết kế bởi bàn tay đầy tài hoa của những kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm đến từ nước Pháp. Đến với The Jade Orchid, cư dân có thể tìm được những dấu ấn quen thuộc về một Châu Âu cổ kính, ấp ủ nét tinh tế, vàng son của thành Rome hoa lệ.

Hệ thống mái che khối đế tại các Tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland. Và có lẽ, điều mà cư dân đang quan tâm nhất hiện nay là giải pháp khắc phục hiểm hoạ mất an toàn từ các vật thể bay, rơi từ tầng cao xuống dưới đất và nguyên nhân xảy ra hiện tượng này, chính là thói quen sinh hoạt thiếu văn minh của số ít cư dân. Việc phơi đồ hoặc để đồ sát lô gia, đặc biệt là các vật thể nguy hiểm như dao, thớt, chổi lau nhà, nồi xoong, bát đĩa… chỉ cần một cơn gió nhẹ, các vật thể này sẽ rơi xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho cư dân. Cộng với ý thức kém một số người dân, ném túi rác, các vật thể khác từ cửa sổ, lô gia của từng căn hộ.

Chính những điều này, ngay từ khâu thiết kế, Vimefulland đã định vị giải pháp hệ thống mái che tại khối đế tại các tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland, bởi lẽ, đối với các vật thể rơi tự do từ trên cao, luôn có xu hướng rơi sát tường, đặc biệt các vật thể nặng và nguy hiểm như dao, thớt… rơi xuống tầng trệt. Do vậy, một hệ thống mái chạy vòng quanh toà nhà được thiết kế, với chất liệu chắc chắn bằng khung thép và bao phủ bằng hệ thống mái nhôm chất lượng cao, cùng với hệ hoa văn phù điêu cổ điển Châu Âu, được định vị bằng chất liệu thép, tô điểm đăng đối lên hệ thống mái che khối đế tòa nhà, vừa mang lại thẩm mỹ, tạo điểm nhấn kiến trúc đẹp cho hệ thống sảnh của toà nhà, vừa mang lại tiện dụng cho cộng đồng cư dân đi lại trong thời tiết khắc nhiệt, mà còn giúp bảo vệ tốt đối với các vật thể bay, rơi từ trên cao xuống.

 Thứ bốn: Vật liệu và màu sắc đặc trưng của kiến trúc biệt thự cổ điển, mang màu sắc nâu trầm bí ẩn mang lại cảm giác huyển bí và cao sang.

Thiết kế cổ điển phần ngoại thất ưu tiên những màu sắc mang tính tự nhiên như màu vàng đồng, trắng, màu nâu trầm của gỗ, những màu sắc mang tính huyền bí và quyền lực. Trước đây, khi những lâu đài cổ điển được xây dựng trên thế giới, vật liệu xây được sử dụng là gỗ, hoặc sử dụng bằng đất, gạch… tùy thuộc vị trí xây dựng lâu đài và nguồn nguyên liệu sẵn có của khu vực. Hiện nay, khi xã hội hiện đại phát triển, vật liệu xây dựng có thể là gạch hoặc bê tông cốt thép. Hoặc ví dụ như với phần mái, trong một số công trình, kết cấu mái vòm có thể được sử dụng kết cấu khung thép, sau đó lợp đá Mascan Lai Châu lên trên. Mái vòm lâu đài sau khi được xây dựng sẽ hoàn thiện với các loại đá Mascan Lai Châu dán, đá Mascan Lai Châu lợp mái vòm lâu đài. Tuy nhiên, trong những công trình biệt thự cổ điển vẫn ưu tiên sử dụng các loại vật liệu cổ điển như sắt, đồng, nhôm đúc, gỗ tự nhiên, đá Mascan Lai Châu … để mang lại tinh thần cho một mẫu lâu đài cổ điển tráng lệ.

Đặc biệt hơn, lựa chọn sơn giả đá không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại điểm nhấn nổi bật cho căn biệt thự lâu đài, tòa nhà chung cư cao tầng. Bởi lẽ, sơn giả đá là sản phẩm có bề mặt hoàn thiện, giống với đá tự nhiên và tạo vẻ vững chãi cho công trình. Sơn giả đá dùng để trang trí bề mặt tường, cột, trần,… của các công trình kiến trúc đòi hỏi yêu cầu và thẩm mỹ cao. Về thành phần của sơn giả đá đây là loại sơn được tổng hợp từ các vật liệu bằng đá và các thickeners làm đặc polyurethane hình thành các liên kết chặt chẽ với dẫn xuất silicon. Các sản phẩm sơn giả đá vô cùng đa dạng về chủng loại như có thể dùng trong nhà, ngoài trời với độ bóng, nhẵn, gồ ghề,… tùy theo không gian kiến trúc, nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Thứ năm: Kiến trúc nội thất biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự liền kề mang phong cách cổ điển Châu Âu trường tồn với thời gian

Thiết kế nội thất cổ điển được lấy cảm hứng từ những biệt thự của thời vua chúa mang tính nghệ thuật cao, đồng bộ về phong cách, với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ mà phần nhiều trong đó là phù điêu được làm thủ công, thể hiện gu thẩm mĩ, ý muốn thể hiện quyền lực, sự giàu có của chủ nhân và dường như nó dã trở thành phong cách riêng mà chỉ người giàu mới có thể làm được. Sự hài hoà trong bố trí nội thất được kết hợp với đồ nội thất đơn giản, không cầu kỳ. Tạo cho ta ý niệm về sự thanh bình và cảm giác khoẻ mạnh, chúng khuyến khích chúng ta có một cuộc chuyện trò với gia đình và bạn bè. Chúng ta có thể xua đi cảm giác cô đơn của chúng ta, tạo sự vui tươi, hứng thú, trong không gian mang tính “động”, luôn có sự vui nhộn và luôn gây sự chú ý của chúng ta, mỗi khi tiếp cận. Màu sắc của đồ nội thất được chọn thường là những màu cơ bản, hình dáng và màu sắc luôn được nghiên cứu theo hình thức tương phản nhau. Tạo sự lãng mạntrong việc thiết kế nội thất, tông màu đỏ dịu và ít gắt hơn sẽ mang nét lãng mạn rõ rệt nhất, đó chính là các gam màu hồng. Những màu này thay đổi từ dịu sang ấm và từ nhạt sang đậm dần. Các tông màu này có thể từ phơn phớt như màu hồng phấn, màu hồng bụi đến đậm dần như màu đỏ (hơi tía), đỏ son.

Đặc trưng của nội thất biệt thự lâu đài cổ điển phòng khách rõ rệt là những bộ sofa bọc nỉ êm ái cùng phần viền trạm trổ cầu kì, hầu như không hề xuất hiện bất cứ một góc nhọ nào trên khắp bộ sofa và bàn, thường sử dụng những họa tiết cổ với những đường cong uốn lượn, mềm mại, uyển chuyển….những chiếc ghế thường được bọc bên ngoài, khá sang trọng để mọi người có thể cảm nhận ngay được sự tỉ mỉ, cẩn thận của nó. Các chi tiết trang trí này phần lớn được làm thủ công một cách rất tinh xảo, thường được lấy cảm hứng từ hình kỷ hà, hoa cỏ trong tự nhiên mang tính chất nghệ thuật cao, có sự đồng bộ về phong cách. Không gian cổ điển thường được trang trí với những vật liệu làm từ các loại vải dệt – đây chính là một lựa chọn quan trọng trong phong cách truyền thống, như cotton và vải sợi. Rèm cửa màu sắc từ vải (gấm hoa, nhung…) sẽ mang lại sự duyên dáng. Xu hướng vải dệt trong phong cách truyền thống là hoa cỏ, sóc thậm chí là hoa văn toile. Một vài thiết kế sẽ tìm đến một số loại vải khác như lụa để nâng cao không gian cổ điển. Nhưng điều đáng lưu ý là các loại vải dệt không nên đóng vai trò chính trong việc trang trí phòng. Đương nhiên vẫn có thể tự do kết hợp các loại nội thất để làm mới căn phòng nhưng phải kiếm soát màu sắc của chúng. Sử dụng đồ pha lê trên thiết bị chiếu sáng, kim loại bằng đồng, các loại khung mạ vàng cho những bức tranh trên tường… Cách thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển cho phòng khách ấn tượng, bố trí nội thất phòng khách cổ điển cho biệt thự lâu đài rộng rãi, sang trọng, vẻ đẹp thanh lịch và hoài cổ từ mẫu thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển cho phòng khách Gam màu nhã nhặn, thanh lịch được sử dụng cho các mẫu thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển. Vẻ đẹp mang chất hoàng gia từ phòng khách lâu đài cổ điển đẳng cấp, nét đẹp tinh xảo, cầu kỳ từ mẫu thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển không gì sánh bằng, được choáng ngợp trước không gian lộng lẫy xa hoa của mẫu thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển cho phòng khách

Cảm nhận vẻ đẹp lung linh từ cách bố trí nội thất biệt thự lâu đài cổ điển cho không gian phòng bếp, ăn. Thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển cho phòng bếp sử dụng những vật liệu cổ điển quý giá Màu sắc ấm áp, sang trọng từ mẫu phòng bếp có nội thất biệt thự lâu đài cổ điển. Nét đẹp cổ kính ấn tượng của phòng bếp phong cách cổ điển Châu Âu bằng gỗ và gạch mộc. Ánh sáng đèn chùm là điểm nhấn của phòng bếp cổ điển để tạo cảm giác ấm áp và lung linh. Chất liệu gỗ tự nhiên luôn mang lại vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng cho các mẫu nội thất biệt thự lâu đài cổ điển Thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển mềm mại, thanh lịch và ấm áp cho không gian phòng bếp. Sử dụng vật liệu đá và gỗ luôn mang đến vẻ đẹp cổ điển hoàn mĩ nhất cho không gian hoàn mĩ. Thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển với chất liệu gỗ được chạm khắc tinh xảo, ấn tượng. Vẻ đẹp quyến rũ, ấm áp cho mẫu nội thất phòng bếp cổ điển sang trọng

Đặc trưng của thiết kế phòng ngủ là sử dụng nhưng gàm màu trầm, chủ yếu là màu của gỗ tự nhiên và của đá. Thiết kế vật dụng nội thất có đường cong mềm mại, đặc biệt là giường và bàn ghế. Vải bông, sợi, gỗ, sắt là những vật dụng được sử dụng nhiều nhất trong phòng ngủ cổ điển nói riêng và trong nội thất các mẫu biệt thự lâu đài đẹp cổ điển nói chung để tạo nên sắc màu cổ điển cho không gian. Những vật dụng tưởng như cũ kỹ cổ kính nhưng rất sang trọng, đẳng cấp. Đặc biệt là ánh sáng trong phòng ngủ cổ điển thường không rực rỡ mà nó thể hiện sự huyền bí và mờ ảo mang lại cảm giác thư giãn. Cá tính hoàng gia được hội tụ trong mẫu bản vẽ nội thất phòng ngủ cổ điển, khoảng trống bề thế cao sang cộng với nội thất chất liệu cao cấp và điều đáng được bận tâm là các đường nét siêu kỹ lưỡng, siêu cầu kì, tỉ mỉ từ trần nhà, giường, các bức tranh phù điêu..Giường ngủ trong những phòng ngủ cổ điển thường được bố trí như cung điện với sự chắc chắn và rèm vải che long trọng, quý phái mang lại cảm giác cao sang như trong giới quý tộc vậy. Giường ngủ thường làm từ gỗ tự nhiên quý giá và bốn phía có rèm che, giường cũng được chạm khắc tinh xảo, sang trọng. Bàn trang điểm là nơi thể hiện vẻ đẹp của phòng ngủ, bàn trang điểm cổ điển có nét riêng là ngồi vào sẽ trở nên thấy mình quý phái. Đèn chùm là vật dụng không thể thiếu khi thiết kế phòng ngủ cổ điển, ngoài ra còn có thể trang trí bằng các vật dụng mang tính cổ điển như hoa, đèn ngủ vật liệu cổ điển… Đặc trưng của thiết kế nội thất phòng ngủ cổ điển nữa là những chi tiết trang trí cầu kì và mang tính nghệ thuật cao. Sự kết hợp giữa những đường lượn mềm mại cùng các đường bo cong duyên dáng đã kết hợp tạo nên một thiết kế nội thất đầy sang trọng, quý phái và lộng lẫy. Phong cách truyền thống hạn chế những góc độ và đường sắc nét hay những đường thẳng mạnh, mà thay vào đó là những góc cạnh và đường cong mềm mại, cổ kính. Trong phong cách này, có lẽ một chi tiết không thể thiếu chính là những nét và khuôn chi tiết trang trí chạy từ sàn lên tới trần và bao xung quanh mỗi yếu tố kiến trúc. Chẳng hạn như những đường chỉ phào, đường gờ….chạy dọc tường hay những điểm vuông góc giữa tường và trần, sàn, tường. Và đây chính là chìa khóa cho phong cách cổ điển – bất kể dù đồ đạc trong phòng có mang chút ngẫu hứng lộn xộn, chỉ cần thêm các yếu tố này bạn sẽ cảm nhận được phong cách cổ điển rõ nét của căn phòng.

Đặc trưng thiết kế nội thất phòng tắm lâu đài cổ điển xa hoa như cung điện. Sang trọng, tinh tế, thanh lịch là những gì chúng ta có thể hình dung về căn phòng tắm của căn biệt thực được thiết kế theo phong cách lâu đài cổ điển này. Phòng tắm có sự cách tân trong thiết kế, lựa chọn màu sắc, nên vừa tiện nghi, sang trọng, vừa mang đến sự hiện đại, mới mẻ cho căn phòng. Đây là một phòng tắm không vuông vắn, nhưng kiến trúc sư đến từ nước Pháp đã tận dụng khéo léo sự không vuông ấy để sắp xếp các tủ kệ lưu trữ rất tiện dụng. Bồn tắm hình tròn đặt ở vị trí góc phòng, các đồ nội thất không có quá nhiều giúp không gian căn phòng mở rộng ra hơn. Sự kết hợp rèm cửa có tông màu tương tự với màu những cánh của giúp cho không gian có vẻ đẹp sang trọng nhất định. Màu sơn được sử dụng chủ đạo trong phòng tắm này là màu hồng nâu, rất sang trọng và tinh tế. Bồn tắm có phần bệ bằng đá tự nhiên nhãn mịn, tông màu nâu sang trọng, đẳng cấp. Không gian phòng tắm không quá rộng nhưng cũng không quá chật, giúp cho gia chủ vẫn cảm thấy thoải mái và thích thú khi sử dụng.

Thiết kế nội thất biệt thự lâu đài cổ điển với các mẫu phòng làm việc cổ kính và huyền bí. Không gian phòng làm việc cổ kính cùng với kệ sách gỗ lịch thiệp là đặc trưng của nội thất phòng làm việc cổ điển. Đối với nội thất biệt thự lâu đài cổ điển, phòng làm việc sang trọng là không gian riêng tư yêu cầu cao trong thiết kế. Không gian nội thất biệt thự lâu đài cổ điển bằng gỗ tự nhiên rộng rãi, sang trọng, đẳng cấp Vẻ đẹp cổ kính Châu Âu ở không gian phòng làm việc thể hiện bằng cách bố trí bằng vật liệu và màu sắc cổ điển. Vẻ đẹp sang trọng lộng lẫy từ mẫu phòng làm việc đẹp cổ điển ở biệt thự lâu đài, biệt thự liền kề mang tên Vimefulland.

Thứ sáu: Tiện ích cảnh quan cây xanh dự án

Cây xanh luôn được biết đến với vai trò bảo vệ môi trường từ bao đời nay, tán lá cây có độ che phủ nhất định giúp cản bụi, lọc không khí, hạn chế nước mưa, gió to, thì bộ rễ lại lan rộng để giữ đất, chống xói mòn. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng một hàng rào xây xanh có thể giảm tới 85% lượng chì trong không khí, chúng cũng làm giảm 40-50% cường độ bức xạ mặt trời. Đó còn chưa kể nhiều loại cây có khả năng hấp thụ khí độc, hấp thụ sóng từ có hại cho con người. Nhiều người trong chúng ta biết là cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế cảnh quan, nhưng ít ai biết sử dụng cây xanh trong thiết kế như nào cho phù hợp với lợi ích, với thẩm mỹ, lấy cảm hứng thiết kế thành những mạch chảy hữu cơ len lỏi trong các căn biệt thự, các tuyến đường nội khu dự án. Từ đó không gian cảnh quan được phân chia mạch lạc tạo thành những lớp lang phong phú đa dạng với nhiều loại hình chức năng phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân trong dự án.

Khu vườn nội khu chiếm tỷ lệ 61-69% khu dự án, nằm giữa khu vườn là Chòi nghỉ mang phong cách cổ điển Châu Âu… từ khu vực này có các hướng đi bộ tỏa ra xung quanh và phân chia thành các mảng cây xanh. Một phần được trồng cây hoa rành rành tập trung, tạo nên một cảnh quan rực rỡ cho khu vực… một phần sẽ dành diện tích để trồng các loài Hồng cổ lâu năm, khu vực sân chơi cho trẻ em được tích hợp quảng trường nước, với hai chục vòi phun nước sạch, đặt ngầm phía dưới, cuối buổi chiều mỗi ngày, những cột nước cao 2m sẽ được phun lên trong suốt một giờ để phục vụ cư dân nhí thỏa thích vui chơi hò reo, nhảy nhót vui đùa trong làn nước, hòa mình vào thiên nhiên và tắm trong làn nước trong lành, mát mẻ. Tại mỗi góc của khu vườn, đều được trồng cây hoa hồng cổ,… tạo điểm nhấn cho khu vườn… mùi hương nhẹ nhẹ của loài hoa sẽ tạo cảm giác an bình và thư thái cho mỗi buổi tập thể dục của cư dân… Toàn bộ sân vườn đường dạo trong nội khu sẽ được lát bằng đá xám tự nhiên khò mặt.

Cảnh quan khu Trường mẫu giáo sử dụng cây xanh trong thiết kế cảnh quan giống như khoác một chiếc áo lên cho không gian vậy. Một chiếc áo với màu chủ đạo màu xanh mắt, dễ chịu mắt người nhìn. Khi cây ra hoa, ra quả hoặc thay lá hoặc được cắt tỉa theo những hình dáng khác sẽ giúp tạo nên một bộ mặt mới cho cảnh quan, giúp làm mới không gian, được trồng các loài hoa bụi thấp như Dâm bụt, dành dành, hoa hồng và chuối mỏ két sẽ được trồng tại các khu vực sân vườn..6 cây hoa ngọc Lan điểm nhấn tại các góc của khu đất sẽ tạo bóng mát cho sân chơi của các cư dân nhí.

Cây đường Phố: Thực vật chính là chiếc điều hòa tự nhiên, giúp cân bằng độ ẩm và làm giảm bớt nhiệt độ ở những khu vực khắc nghiệt. Có được điều này là nhờ những tán cây tạo độ che phủ và trong quá trình hô hấp chúng nhả ra hơi nước giúp cân bằng độ ẩm không khí, cây có chiều cao từ 6m và sử dụng 2 loại cây trồng chínhcác góc ngã tư sẽ trồng điểm nhấn là cây Ngọc Lan. Trên các tuyến phố sẽ trồng phượng vĩ có đường kính từ 20-25cm. Trên các tuyến đường nội khu dự án, cụ thể là trước các căn biệt thự lâu đài, biệt thự liền kề được trồng cây lộc vừng, soài có đường kính 30-35cm. Việc phân chia này thích hợp trong thiết kế, tuy nhiên sự tăng trưởng của các cây là khác nhau ở mỗi khu vực đồng thời tùy vào thời gian phát triển của cây.

Hệ thống đèn chiếu sáng vỉa hè được đầu tư đồng bộ và hiện đại, kết hợp với các hệ thống chiếu sáng sân vườn… đảm bảo cho các khu vực vui chơi, luôn lung linh màu sắc vào đêm… Việc đặt cây xanh lộc vừng, soài, cây rành rành dưới chân cây bóng mát… trước mỗi căn biệt thự còn được coi là giải pháp để xử lý không gian trống, tạo nên bố cục rõ ràng và cân bằng trong kiến trúc. Với thiết kế đầy chất nghệ thuật Yellow Helianthus sẽ là không gian tuyệt vời nhất hướng con người đến những gì nội tâm hơn, ẩn sâu hơn trong lòng mình.

Thứ bảy: Áp dụng Bộ tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý vận hành mang thương hiệu Vimefulland.

Xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh Dược phẩm, Y tế hai ngành nghề đòi hỏi quy trình, quy chuẩn nghiêm ngặt, mọi sai xót dù nhỏ nhất đều không được chấp nhận, chính lẽ đó, khi Vimefulland gia nhập thị trường bất động sản, mang trong mình tâm thế này và luôn tâm niệm, sản phẩm nhà ở mang thương hiệu Vimefulland được bàn giao tới tay khách hàng, dù ở phân khúc nào, đều là những sản phẩm chất lượng, được làm nên từ tâm huyết, chỉn chu, kỹ lưỡng, từng chi tiết của mỗi căn hộ, mỗi căn biệt thự trong từng dự án. Vimefulland đã quy định Tiêu chuẩn về sản phẩm nhà ở và được định vị đây là bộ quy chiếu cho lối kiến trúc cổ điển Châu Âu, trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị kiến trúc cổ điển Hy Lạp, với bản sắc văn hóa Pháp, cùng với dấu ấn và hơi thở của thời đại để tạo ra những công trình, phong cách kiến trúc rất riêng và được quy chuẩn công năng sử dụng, với hệ thống ánh sáng tự nhiên trong từng căn phòng của mỗi ngôi nhà, mỗi căn hộ, từ những bàn tay tài hoa của kiến trúc sư đến từ nước pháp. Được thi công xây dựng cùng với các nhà thầu uy tín Ecoba, cửa sổ, cửa đi Eurowindow, thang máy Schindler của Thụy Sỹ, nước uống tại vòi, hệ thống nước thải AO của Nhật Bản, thiết bị vệ sinh TOTO, cho đến cơ sở hạ tầng, tiện ích nội khu, ngoại khu, tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho cư dân, được quản lý, giám sát thi công bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam. Nhiều hơn tên gọi của một thương hiệu bất động sản, Vimefulland đã ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng là một biểu tượng của cuộc sống tiện nghi, đủ đầy, hạnh phúc, an yên.

Thứ tám: Cư dân kiểm tra nghiệm thu căn hộ trước khi nhận bàn giao nhà

Việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi Khách hàng thực hiện kiểm tra số lượng các ổ cắm điện đã có nguồn điện, hệ thống đèn, bao gồm: hệ thống đèn trần, đèn nhà bếp, đèn ban công, đèn vệ sinh kích hoạt hoạt động, có bị nứt vỡ không; hệ thống máy điều hoà có chạy bình thường, ổn định và có phát ra âm thanh nào khác lạ không, cục nóng của máy có bị rò rỉ nước không, đường ống có bị nhô ra ngoài không.

Khu vực nhà vệ sinh, kiểm tra kỹ hệ thống thoát sàn, sàn vệ sinh có đảm bảo nước được thoát đi tốt không, nắp thoát sàn có gặp vấn đề gì không, đồng thời phải đảm bảo khi dội nước thì phải thoát khô sàn không đọng nước. Bên cạnh đó, kiểm tra lực nước từ các vòi nước chảy yếu hay mạnh, nhất là lực nước từ vòi xịt vệ sinh. Các vòi hoa sen có bị rỉ nước không.

Kiểm tra việc lắp đặt điều hòa, đường ống, đường điện đã có dây mát chống giật chưa, toàn bộ phần sàn gỗ của các phòng xem có bị ép, lún, phồng, sứt và có khe hở với len tường không, có bị rộp do thấm nước hay không. Kiểm tra phần cửa (bao gồm cửa sổ) ở các phòng trong căn hộ có lắp đặt chuẩn chưa, bản lề có bị vênh không, tay nắm, ốc vít có bị hoen rỉ hay không. Kiểm tra các ổ khoá cửa ra vào có bị rỉ sét, kẹt, hỏng hay không. Kiểm tra các nẹp, rèm cửa ra vào nhà vệ sinh có khít không, có hở không, nếu có yêu cầu xử lý.

Kiểm tra tường nhà có bị nứt hay không, tránh ngấm nước làm hỏng sơn tường căn hộ. Phần sơn tường và trần xem có bị bẩn, hay bị cào xước, sơn không phẳng hay không đảm  bảo chất lượng. Bên cạnh đó, kiểm tra các trần nhà trong các phòng xem chúng có được xử lý phẳng hay không, màu sơn tương đồng, có lệch màu hay không. Kiểm tra ban công căn hộ xem có bẩn không, phần thoát nước có tốt không? Tránh nước tràn vào làm hỏng sàn gỗ.

Chủ đầu tư hoàn thành nghiệm thu PCCC, nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở được phê duyệt, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Thứ chín: Cư dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện từ khi sinh ra cho đến khi về già tại phòng khám đa khoa vệ tinh – CNC của Bệnh viện phổi Trung Ương hoạt động theo mô hình bác sỹ gia đình

Vimefulland không chỉ xây một ngôi nhà để ở, mà còn là một nơi hạnh phúc an yên, một nơi cư dân được chăm sóc, không chỉ những dịch vụ vận hành tiện ích nội khu đơn thuần, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện từ khi sinh ra cho đến khi về già. Được sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, được khám, chữa bệnh, được lưu, cập nhật thông tin sức khoẻ trên hồ sơ bệnh án điện tử, không bị giới hạn và rào cản của không gian, thời gian tại phòng khám đa khoa vệ tinh – CNC của Bệnh viện phổi Trung Ương hoạt động theo mô hình bác sỹ gia đình. Hãy cảm nhận sự hạnh phúc không nói lên lời, khi người bệnh được bác sỹ kê đơn, dược sỹ bán thuốc hoàn toàn trên cơ sở thực tế của bệnh và diễn biến, lịch sử của bệnh, thay vì thói quen bán thuốc theo mô tả chủ quan về triệu chứng của người bệnh thường thấy ngoài kia, cảm nhận sự hạnh phúc của người bệnh được bác sĩ theo sát từng hơi thở, từng nhịp tim, từng chỉ số huyết áp thông qua ứng dụng phần mềm Mobile App, sự hạnh phúc khi được sử dụng những viên thuốc biết rõ về nguồn gốc xuất xứ, tin tưởng tuyệt đối về chất lượng, giá trị, với triết lý “Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”.

Thứ mười: Phát triển mạng lưới phân phối thuốc đến tận tay người tiêu dùng thông qua hệ thống Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex tại 63 tỉnh thành

Hơn ba thập kỷ xây dựng, phát triển và trở thành thương hiệu uy tín dẫn đầu thị trường phân phối thuốc cho các bệnh viện trên cả nước, luôn mang trong mình “Chất lượng sản phẩm là nhân cách doanh nghiệp”, Vimedimex tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối thuốc đến tận tay người tiêu dùng thông qua hệ thống Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex tại 63 tỉnh thành, với 623 mặt hàng thuốc chuyển giao công nghệ và sản xuất tại nhà máy Vimedimex 2, trong đó, 29 thuốc đã được cấp số visa đang sản xuất tại nhà máy Vimedimex 2. 616 mặt hàng thuốc nhập khẩu và nhập trong nước thuộc các nhóm I, II của các hãng dược phẩm uy tín trên thế giới hoặc các hãng dược phẩm nước ngoài sản xuất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GMP-EU và 400 mặt hàng tiêu dùng đến từ các nước phát triển Châu Âu, được chắt lọc 21 sản phẩm thiết bị y tế thiết yếu, 89 vật tư tiêu hao, 62 thực phẩm chức năng, 45 mặt hàng sữa được bảo quản, quản lý, phân phối đạt tiêu chuẩn GSP, GPP, GDP, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng áp dụng phần mềm Oracle netsuite Mobile App kết nối trực tiếp đến Bác sỹ kê đơn và bán buôn, bán buôn online kết nối trực tiếp đến các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, công ty dược trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle netsuite MobiWork DMS được cài đặt trên Website thương mại điện tử Vietpharm.com.vn online và được Bộ Công thương xác nhận, phê duyệt, đây là cổng giao tiếp chính và duy nhất cho phép khách hàng, người bệnh, bác sỹ, Bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, công ty dược, các doanh nghiệp truy cập để thực hiện giao dịch online tại 63 Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex trên cả nước.

Nhưng thực tế giá trị hơn rất nhiều, khi Vimedimex đang nhìn thấy thật rõ ràng niềm vui không che giấu trong ánh mắt của những cư dân đang sinh sống, làm việc tại các khu dự án mang thương hiệu Vimefulland, khi họ được tận hưởng sự chăm sóc tận tình của hệ thống các phòng khám đa khoa vệ tinh CNC, được xây dựng, vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình, hệ thống trung tâm phân phối thuốc theo quy mô dân cư, nằm ngay trong các dự án bất động sản do Vimefulland phát triển.

Đâu đó ngoài kia, hôm qua, hôm nay và có thể cả ngày mai, người yếu không muốn đi khám, các bà mẹ hoang mang chia sẻ kinh nghiệm mua sữa, đồ dùng trẻ em cho con, người ốm bất lực trông chờ vào số phận, sự khủng hoảng niềm tin đối với nghề y dược, đối với người làm nghề y dược ngày càng phát triển, qua những thực tế đáng buồn về chất lượng của thuốc, về sự cẩu thả mang tính chủ quan đã diễn ra, thậm chí là diễn ra ở mức độ cao, ở phương diện rộng, thì tại Vimedimex, phải hiểu rõ, phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, để trả lại những giá trị đích thực cho nghề y dược, cho những người làm nghề y dược và Vimedimex tuyệt đối tin rằng, sự vận hành, phát triển của hệ thống phân phối dược phẩm Vimedimex được sinh ra, chính là để gánh vác sứ mệnh lịch sử này, bởi lẽ, mạng lưới kênh phân phối này, đã xoá đi ranh giới của không gian, thời gian, khắc phục hạn chế của khoảng cách địa lí, triệt tiêu sự phân biệt giữa những chủ thể khác nhau về trình độ, về khả năng tài chính.

Thứ mười một: Mục tiêu của Vimefulland là bán nhà cho người dân có nhu cầu để ở, tích luỹ hoặc vừa ở, vừa kinh doanh đáp ứng nhu cầu năng lực tài chính của nhiền nhóm khách hàng khác nhau.

Không chỉ làm nên một hành trình đáng nhớ song hành cùng với quá trình gầy dựng từ con số 0, đứng ở góc độ thị trường bất động sản, vai trò của Vimefulland đối với thị trường bất động sản Hà nội là không thể phủ nhận, bởi lẽ, mục tiêu của Vimefulland là bán nhà cho người dân có nhu cầu để ở, tích luỹ hoặc vừa ở, vừa kinh doanh, không khuyến khích bán nhà cho người mua mà không ở và lẽ đương nhiên, định hướng này được áp dụng cho các dự án mang thương hiệu Vimefulland cho dù quy mô dự án lớn hay nhỏ.

Vimefulland cung cấp hệ sản phẩm đa dạng và đáp ứng nhu cầu, năng lực tài chính của nhiều nhóm khách hàng khác nhau từ căn hộ chung cư cao tầng, căn hộ Officetel, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự nhà phố thương mại, biệt thự lâu đài nghỉ dưỡng, tích hợp đa dạng tiện ích sinh thái, tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của một công trình thân thiện với môi trường, chú trọng trong thiết kế cảnh quan, không gian sống, những người có lối sống hài hoà với thiên nhiên, lựa chọn cho mình một vị thế sống về tâm, thể, trí, lực, hội tụ đủ đầy yếu tố về địa vị, uy tín trong xã hội và đặc biệt là về tri thức, những yếu tố cấu thành giá trị văn hóa, giá trị cộng đồng, đây chính là giá trị cốt lõi của những sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland.

Giới thiệu về Vimefulland

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản


Vimefulland, thương hiệu bất động sản của Tập đoàn dược phẩm Vimedimex ra đời năm 2014, là sự tiếp nối những thành công trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, y tế, tài chính và đặc biệt kinh nghiệm tích lũy từ việc vận hành, quản lý và cho thuê văn phòng. Đây là một bước phát triển không nằm ngoài định hướng dài hạn của Vimedimex Group, tiếp tục tìm tòi những hướng đi mới, những sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sống cũng chính là góp phần nâng cao vị thế người Việt.

Với Vimefulland, Vimedimex Group đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm về nhà ở chất lượng cao, gây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu Vimefulland trong cộng đồng như những gì đã làm được suốt 33 năm qua trong lĩnh vực dược phẩm và y tế. Bởi lẽ, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, tài chính là sự bảo đảm cho tương lai vững chắc, thì chốn an cư, không âu lo cho gia đình là yếu tố tiên quyết cho một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn.

Cái tên Vimefulland chứa đựng trong đó tâm niệm và phương hướng phát triển dài lâu của Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, chữ Vime từ tên thương hiệu mẹ kết hợp với chữ Fulland khẳng định uy tín bao năm qua của Vimedimex Group sẽ tiếp nối trên những miền đất vẹn tròn hạnh phúc, sung túc an nhiên.

Biểu tượng Vimefulland là sự kết hợp hài hòa của ba yếu tố thiên – địa – nhân. Hình vuông tượng trưng cho đất đai, nhà cửa với bốn cạnh vững chắc, cân xứng, thể hiện khát vọng dựng xây chốn an cư, lập nghiệp, bền vững cho cá nhân và cộng đồng. Vầng thái dương tỏa sáng, với những cây trúc vươn lên mạnh mẽ, hiên ngang trong ánh bình minh chính giữa tâm điểm biểu tượng là hình ảnh đại diện cho sức sống mãnh liệt, nguồn năng lượng dồi dào ở “vùng đất hạnh phúc” Vimefulland.

Họa tiết chữ “V” được cách điệu như một góc hình vuông, đặt giữa hai chữ “Vime” và “Fulland” nhằm nhấn mạnh di sản và các giá trị độc đáo kế thừa từ Vimedimex Group, đóng vai trò như một dấu gạch nối giữa hiện tại và tương lai.

Phông chữ viết hoa có chân, đem lại cảm giác sự vững chãi, khẳng khái, mạnh mẽ, được trau chuốt kỹ lưỡng từng đường nét, hài hoà với hình ảnh biểu tượng giàu tính gợi mở. Nét dầy tô đậm tính cách Trung thực và Tiên phong của thương hiệu, trong khi nét mảnh là phát ngôn cho tính cách Thân thiện với Thiên nhiên, Môi trường, và ưu tiên, hướng đến Sức khỏe, Chất lượng cuộc sống con người của thương hiệu.

Hai gam màu ấm nóng – đỏ sẫm và vàng nâu được kết hợp hài hòa, cộng hưởng hoàn hảo với hình ảnh biểu tượng để truyền tải thông điệp về năng lượng, sức sống trào dâng của thiên nhiên và con người nơi “vùng đất hạnh phúc” Vimefulland.

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Định hướng cho dòng sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland


Từ khi ấp ủ ước mơ về Vimefulland, giữa những chuyến công tác của lãnh đạo Tập đoàn, Vimedimex group đã dành thêm thời gian tìm hiểu nhiều thành phố trên thế giới, ngắm nhìn kiến trúc ở những con phố khác nhau, quan sát cuộc sống của con người khắp mọi miền đất nước và nhận ra, nơi hạnh phúc nhất không phải những thành phố hối hả nhộn nhịp với những tòa nhà khô cứng cao chọc trời, mà là nơi tràn đầy sức sống, gần gũi với thiên nhiên xanh mát, trong lành, nơi nụ cười lan tỏa trên gương mặt bao thế hệ cư dân.

Chính lẽ đó, Vimefulland đã lựa chọn lối kiến trúc tân cổ điển nước Pháp bởi nước Pháp là một trong những cái nôi vừa góp phần bảo lưu, gìn giữ các phong cách kiến trúc cổ điển, lại vừa góp phần sáng tạo ra những phong cách kiến trúc mới hết sức độc đáo và ấn tượng. Kiến trúc Pháp kế thừa những nét đẹp của kiến trúc cổ điển Hy Lạp – La Mã, cái nôi chung của kiến trúc châu Âu. Lịch sử kiến trúc thế giới nói chung và lịch sử kiến trúc châu Âu nói riêng đã để lại rõ nét từng dấu ấn trên bước phát triển của mình trong kiến trúc Pháp.

Có lẽ vậy, có thể nói rằng, kiến trúc Pháp được thừa hưởng những tinh hoa của kiến trúc nhân loại. Nhưng cũng từ nước Pháp, nhiều phong cách kiến trúc tiêu biểu đã được hình thành và lan rộng ra toàn châu Âu như phong cách kiến trúc Roman, kiến trúc Gothic, kiến trúc Rococo. Các kiến trúc sư Pháp cũng là những người đi đầu trong việc tạo dựng nên những thể thức kiến trúc mới trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị cổ điển Hy Lạp – La Mã với bản sắc văn hóa Pháp cũng như với dấu ấn và hơi thở của thời đại để tạo ra những công trình và phong cách kiến trúc rất riêng.

Có thể nói không sai rằng, kiến trúc châu Âu trong thời kỳ trung đại thấm đẫm tinh thần của văn hóa Pháp, một nền văn hóa vừa năng động, vừa sáng tạo, vừa thực dụng song vẫn giữ được nét kiêu sa và vẻ đẹp diễm lệ, kỳ vĩ vốn là đặc trưng chung của kiến trúc cổ điển phương Tây. Chính những nét kiêu sa, diễm lệ ấy,  Vimefulland đã kiến tạo nên chuỗi sản phẩm biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà liền kề, chung cư, Officetel, biệt thự nghỉ dưỡng nhất quán khoác lên mình vẻ đẹp trường tồn với thời gian của kiến trúc tân cổ điển Pháp.

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Hệ thống sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland


Ba mươi ba năm vần xoay trên thương trường, cái làm nên vị thế của một Tập đoàn hơn 33 năm tuổi không chỉ là bề dày kinh nghiệm hay tài chính vững mạnh, quan trọng hơn cả là tri thức, kỹ năng, hoài bão, bản lĩnh, quyết tâm và sự đồng lòng được bồi đắp, truyền dẫn qua bao thế hệ Vimedimex group. Là đơn vị phát triển dự án bất động sản, Vimefulland chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược tổng thể từ nghiên cứu nhu cầu khách hàng đến xây dựng ý tưởng sản phẩm, hoàn thành thủ tục pháp lý, thiết kế, triển khai xây dựng và quản lý vận hành và phục vụ khách hàng ở nhiều phân khúc với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau.

Sau gần 4 năm miệt mài xây dựng nền móng, đến 31/12/2017, số dự án do Vimefulland phát triển đã lên tới 58 dự án với tổng diện tích 1392 ha, cung cấp đa dạng loại hình sản phầm, bao gồm: 40.903 căn hộ chung cư và 17.221 nhà phố thương mại, biệt thự nhà vườn tại những khu vực phát triển sầm uất nhất của Thủ đô Hà nội và 1 Dự án bất động sản biệt thự nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng. Trước tiên phải kể đến các Dự án thuộc khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội với 760.3 ha cung cấp cho thị trường 16.956 căn hộ chung cư và 7818 căn nhà biệt thự, liền kề.

Tiếp đến các Dự án thuộc khu vực phía Bắc với 52.2 ha, cung cấp cho thị trường 13.349 căn chung cư và 7.725 căn nhà biệt thự, liền kề. Và cuối cùng các Dự án thuộc khu vực phía Đông và phía Nam thủ đô Hà Nội, Vimefulland đang triển khai nhiều dự án với tổng diện tích tại mỗi khu vực 71.4 ha và 38.16 ha, tại 2 khu vực này, cư dân tương lai có khoảng 10.598 lựa chọn chung cư và 1.678 lựa chọn về nhà biệt thự hoặc nhà liền kề.

Và một điểm cộng không thể thiếu đối với những sản phẩm mang thương hiệu Vimeffuland là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, Dự án Palatium Mari Resort tại thành phố Đà Nẵng với tên gọiPalatium Mari Resort hình thành trên diện tích hơn 90 hecta, giai đoạn một 30ha cách trung tâm thành phố 10km về phía Đông Bắc, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 15km. Với tiêu chí bảo tồn tối đa tài nguyên thiên nhiên, mang đến cho khách hàng không gian nghỉ dưỡng bình yên, thư giãn hoàn hảo, mật độ xây dựng tại Palatium Mari Resort 10%, trên tổng diện tích hơn 30ha với 86 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 56 phòng khách sạn vàxen kẽ10 bungalow sát biển mang phong cách kiến trúc lâu đài cổ điển Châu Âu.

Hướng tới sự hoàn hảo trong lối kiến trúc sang trọng, lãng mạn về mặt thẩm mỹ và linh hoạt, hữu dụng về mặt công năng, các căn hộ hay nhà biệt thự, liền kề mang thương hiệu Vimefulland đều tương đồng về hình thái kiến trúc, nhất quán đi theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp trường tồn với thời gian.

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Kiến trúc tân cổ điển Pháp chung cư cao tầng, căn hộ Officetel


Nhất quán trong phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp xuyên suốt trong các dự án mang thương hiệu Vimefulland, ngay cả những công trình có phần thô cứng như chung cư cao tầng với những cột trụ góc cạnh, những ô cửa sổ đều tăm tắp, dưới bàn tay Vimefulland vẫn điểm vào đó nét mềm mại của những đường gờ phào uyển chuyển, sắc nét hay những vòm cửa sổ uốn cong yểu điệu của tầng trệt và tầng áp mái. Tạo ra một không gian sống kết nối với thiên  nhiên, luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, hài hòa cả về thẩm mỹ và công năng là ưu tiên số một trong thiết kế kiến trúc của Vimefulland, các tòa nhà chung cư cao tầng luôn được bố trí khe lấy sáng và thông gió hợp lý, tận dụng các khoảng không gian trên cao từ mái của tầng đế đến tầng mái của các tòa nhà để gia tăng diện tích xanh. Đúng theo tiêu chí xây dựng không gian sống xanh, thân thiện với môi trường, “có lợi cho sức khỏe”, tại Vimefulland, mọi vật liệu được cẩn trọng lựa chọn như sơn sinh thái, gạch bê tông cách nhiệt, hệ thống cửa sổ cách âm, cách nhiệt, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời hỗ trợ điều hòa không khí, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, tiết kiệm tối đa tiêu hao năng lượng cho từng căn hộ.
Bắt nhịp xu thế hội nhập sâu rộng với quốc tế, Vimefulland đầu tư phát triển loại hình sản phẩm tòa nhà văn phòng đa năng, tối ưu hóa công năng kép, vừa sinh sống, vừa làm việc phù hợp với những người bận rộn, những đôi vợ chồng trẻ năng động. Các tòa Officetel được xây dựng tại các dự án gần trung tâm hành chính, thương mại với vị trí giáp mặt đường lớn, thuận tiện cho các hoạt động tiếp khách, giao dịch ngay tại căn hộ Officetel. Đồng thời, Vimefulland dành một phần diện tích mặt trước của các tòa Officetel để xây dựng khu cảnh quan và tiện ích ngoài trời riêng biệt, với những con đường dạo bộ cùng hệ cây xanh rợp bóng mát, giữa những giờ làm việc căng thẳng, khách hàng tại các căn hộ Officetel có thể tìm đến khoảng vườn này để thư giãn, tĩnh tâm, tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống.

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Kiến trúc tân cổ điển Pháp biệt thự đơn lập, liền kề, song lập


Những căn biệt thự, nhà liền kề, Vimefulland đã nỗ lực mô phỏng lại những góc phố thượng lưu nơi Paris hoa lệ qua những dãy nhà sơn trắng thanh nhã phiá sau khung cửa và hàng ban công sắt uốn hoa văn đăng đối kinh điển của kiến trúc Châu Âu trường tồn từ những thế kỷ trước. Hệ thống gờ, phào chỉ được xử lý công phu phù hợp với hệ thức cửa sổ vòng cung thể hiện sự chau chuốt, tỉ mỉ, chú trọng tới tính thẩm mỹ cao, bên cạnh đó, hệ thống mái ngói Mansard màu xanh ghi tăng thêm nét cổ điển, quý phái của ngôi nhà cũng chính là điểm nhấn của một công trình bề thế.

Biệt thự đơn lập  là dòng sản phẩm đặc biệt, với 4 mặt tiền, tầng 1 có chức năng dịch vụ, cư dân có thể vừa kinh doanh, vừa ở, , nhưng mang đậm dấu ấn thẩm mỹ, kiến trúc của giới quý tộc Pháp. Các căn biệt thự đơn lập được thiết kế gồm 3 tầng, 1 hầm, 1 tum, mật độ xây dựng 55%, với diện tích đất linh hoạt từ 200m2 – 300m2.

Mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, thanh lịch với nền sơn trắng muốt cùng hệ mái Mansard đen ghi cổ điển, cùng với chỗ để xe ô tô dưới tầng hầm và hai chiếc cổng đăng đối trước mặt ngôi nhà, sự sang trọng của mỗi căn biệt thự đơn lập, được tôn lên qua những điểm nhấn hoa văn mạ vàng, hệ ban công, với những trụ đèn bằng đồng trổ ra, đặc biệt là lối tam cấp ốp đá cẩm thạch, dẫn vào không gian sinh hoạt, đã được tôn lên cao, tạo cho ngôi nhà vững chãi và trường tồn. Đặc biệt hơn, bao quanh 4 mặt tiền là cây xanh, tiểu cảnh tạo nên một không gian ngập tràn sắc màu thiên nhiên, một thiên đường sống an nhiên giữa lòng thủ đô náo nhiệt. Bên cạnh đó, với khoảng sân vườn rộng lớn, cư dân có thể thỏa sức sáng tạo một góc trời riêng của mình, để cuộc sống sinh thái, tràn ngập trong từng hơi thở, mà vẫn không mất đi tính thẩm mỹ trong kiến trúc.

Với khách hàng thượng lưu, loại hình biệt thự luôn là lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống xứng tầm, trở thành niềm tự hào, định vị phong cách và khẳng định gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Biệt thự song lập với những chi tiết cầu kỳ trong thiết kế, không gian mở giao hòa cùng thiên nhiên trong lành, đang được nhiều khách hàng lựa chọn. Biệt thự song lập gồm hai căn biệt thự đặt cạnh nhau, có thiết kế đối xứng nhau, hài hòa về màu sắc và đường nét, tạo nên một tổng thể kiến trúc hoàn mỹ. Sự cân xứng và hài hòa trong thiết kế ngoại thất, tinh tế trong từng chi tiết, thể hiện tính mỹ thuật trong kiến trúc và kỹ thuật xây dựng cầu kỳ, tạo nên các căn biệt thự song lập sang trọng và đẳng cấp. Với diện tích từ 120m2 -305m2, biệt thự song lập, đủ cho gia đình hai đến ba thế hệ cùng chung sống và tận hưởng cuộc sống đẳng cấp riêng tư. Thêm vào đó Biệt thự song lập với lợi thế 3 mặt thoáng, đảm bảo không gian thoáng rộng, đủ cho các chủ nhân có được tầm nhìn tuyệt mỹ đến các khoảng thiên nhiên trong lành. Được chú trọng đến việc tạo nên các không gian mở, giao hòa với thiên nhiên, từ những vách kính rộng và ban công thoáng đãng, các căn biệt thự song lập, tạo ra một không gian sống mới mẻ, hòa mình với thiên nhiên dành cho các gia chủ. Đặc biệt hơn, với các khoảng không gian trống quanh biệt thự là nơi các chủ nhân thỏa sức tạo nên khu vườn tuyệt đẹp, với sân cỏ, giàn hoa, tiểu cảnh đá… mang dấu ấn riêng của mình.

 

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Nội thất biệt thự, liền kề mẫu mang thương hiệu Vimefulland


Phòng khách sử dụng sơn tường trắng giúp không gian trở nên rộng và thoáng, tôn lên vẻ quý phái, quyển rũ mà trầm ấm, tinh tế từ sắc đỏ huyết dụ của bộ sofa nhung làm điểm nhấn giữa phòng, sắc đỏ huyết dụ tươi tắn, nhẹ nhàng còn xuất hiện ở rèm cửa và gối trang trí, mang đến sự đồng điệu cho căn phòng, thể hiện được cái gu thẩm mỹ tổng hòa của gia chủ. Hoa văn cổ điển được chạm khắc tỉ mỉ, mạ viền vàng càng làm tăng thêm điểm nhấn cho các vật dùng nội thất, tôn lên vẻ sang trọng, quý tộc cho căn phòng. Tủ sách hai bên góc phòng cùng bức tranh Châu Âu thời kỳ phục hưng trên khoảng tường tô thêm nét sinh động cho không gian. Nền gỗ nâu ấm trải thảm nguyên tấm lông cừu mang đến cho căn phòng trọn vẹn vẻ sang trọng, ấm áp, gợi nhớ tới những căn phòng khách của giới quý tộc Châu Âu.

Theo quan niệm của người Á Đông, căn bếp giống như trái tim của ngôi nhà, là nơi nhen lên ngọn lửa đầm ấm, nơi quây quần mỗi ngày của các thành viên trong gia đình, thấu hiểu điều đó, các Kiến trúc sư đã sử dụng tông màu nâu trầm làm màu chủ đạo, không gian phòng bếp thông với phòng ăn được nghiên cứu cẩn thận về khoảng cách, kích cỡ tủ, bàn bếp, sao cho gia chủ có thể sử dụng tất cả công năng của phòng bếp và phòng ăn một cách thuận tiện nhất.

Các hệ tủ được thiết kế với hình khối cứng cáp điểm thêm hoa văn trang trí mềm mại,từng chi tiết tay cầm, khóa tủ được lựa chọn tỉ mỉ, hài hòa, trở thành điểm nhấn đậm chất cổ điển Châu Âu cho gian phòng. Sàn và bệ bếp ốp đá cẩm thạch sáng màu, dưới ánh sáng tự nhiên hay ánh đèn chùm buổi tối cũng trở nên sáng lấp lánh hòa hợp với cả không gian sang trọng tinh tế của căn nhà.

Thiết kế nội thất phòng ngủ mang âm hưởng tân cổ điển đồng nhất với kiến trúc của ngôi nhà, song được biến tấu linh hoạt với bốn phòng mang phong cách khác nhau dành cho vợ chồng, ông bà, con trai và con gái.

Dựa trên những đặc tính về thói quen sinh hoạt và sức khỏe của người cao tuổi, các kiến trúc sư đặc biệt quan tâm tới phòng ngủ dành cho ông bà với các yếu tố ánh sáng, hướng gió, lối đi lại, bố trí vật dụng. Theo đó, do đặc điểm thị lập yếu dần của người lớn tuổi, bên cạnh hệ thống đèn cung cấp đủ độ sáng nhưng vẫn dịu nhẹ, không gây chói mắt. Hệ thống cửa sổ được bố trí phù hợp sao cho căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào ban ngày song hướng nắng không trực diện và hướng gió điều hòa đi ngang người. Lối đi lại trong phòng ngủ cho ông bà được thiết kế rộng hơn, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, tối ưu hóa sự thuận tiện trong sử dụng, đồ gỗ được thiết kế đơn giản với các góc bo tròn mềm mại. Tông màu trắng và xanh lá mạ điểm thêm sắc nâu trầm từ rèm cửa, tạo nên một không gian giản dị, gần gũi và thư thái, phù hợp cho người lớn tuổi nghỉ ngơi, thư giãn.

Là chốn riêng tư thân thuộc, nơi gia chủ nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc, phòng ngủ được các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng đảm bảo vừa tạo nên sự ấm áp, thư thái vừa nhẹ nhàng, tràn ngập năng lượng. Phòng ngủ là sự kết hợp hài hòa gam màu nâu ấm của sàn gỗ tự nhiên cao cấp với mảng tường rộng khoác lên những sắc độ khác nhau hài hòa của tông màu huyết dụ ngả dần sang trắng kem, các thiết kế cho giường tủ và bàn ghế đều sử dụng gỗ tự nhiên với ngôn ngữ mềm mại và trạm trổ tinh tế. Màu đỏ huyết dụ trên chất liệu nhung của ga trải giường, gấm của rèm cửa và các khoảng tường trang trí mang đến nét quyến rũ, nồng nàn, ấm áp cho phòng ngủ của vợ chồng.

Phòng ngủ cho bé yêu vẫn theo phong cách tân cổ điển nhưng được tối giản, giảm bớt các chi tiết cầu kì từ các đường hoa văn, gờ phào,gam màu trắng chủ đạo kết hợp với vật dụng nội thất sắc xanh biển tươi vui cho phòng bé trai và hồng phấn ngọt ngào cho phòng bé gái cùng đồ gỗ sơn trắng nhẹ nhàng, thổi vào không gian sức sống tươi mới, trẻ trung. Sơn tường, màu gỗ cùng màu sắc của các vật dụng như ga, gối, rèm cửa, bàn học, ghế đọc sách đều được phối màu hài hòa, vui mắt, tạo ra một không gian thân thuộc không chỉ cho bé yêu làm nơi học tập và sáng tạo mà còn giúp bé yêu ngủ ngon giấc.

 

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Nội thất căn hộ chung cư mẫu


Đối với nội thất chung cư, do hạn chế về diện tích, ưu tiên hàng đầu của các kiến trúc sư là tạo ra không gian mở thông thoáng, bố trí các phòng chức năng một cách linh hoạt, hợp lý nhất, sao cho tất cả các phòng đều lưu thông khí và ánh sáng tự nhiên.

Các Kiến trúc sư tài hoa đến từ Pháp sử dụng gam màu trắng kem cho sơn tường và nâu sáng cho sàn gỗ, cùng với khung cửa sổ lớn và lô gia rộng, tất cả đem đến cho không gian vẻ thanh nhã, mềm mại và cảm giác thông thoáng, rộng mở. Đối lập với tông màu sáng của tường và sàn, sofa da tối màu được chọn làm điểm nhấn ấm áp cho cả gian phòng. Không gian phòng khách sẽ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên tươi vui vào ban ngày và đầm ấm trong ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ hệ thống đèn ấm trần và đèn chùm pha lê mạ vàng sang trọng .

Để tránh cho căn hộ trở nên bí bách do các khoảng không gian bị chia nhỏ, các kiến trúc sư đã tạo ra một không gian sinh hoạt chung liên hoàn nối liền phòng bếp, phòng ăn và phòng khách, được chia tách khéo léo bằng những khoảng trang trí nửa kín nửa hở.

Đồng thời, để xử lý mùi từ gian bếp, bên cạnh hệt hống hút mùi, các kiến trúc sư đã cẩn thận xử lý hướng gió, bố trí cửa sổ phụ và quạt thông gió. Kích cỡ tủ, bàn bếp, khoảng cách từ khu nấu nướng ra khu bàn ăn cũng được tính toán để tối ưu không gian sinh hoạtchung, mang lại cảm giác ấm cúng nhất, song vẫn đảm bảo độ thoáng khí tự nhiên. Không gian bếp nối liền với phòng khách được trang bị hệ tù đa năng liền khối giúp tiết kiệm diện tích tối đa, tăng sự thuận tiện cho người nấu nướng. Từng chi tiết tay cầm, khóa tủ được lựa chọn tỉ mỉ làm điểm nhấn đậm chất cổ điển Châu Âu cho gian phòng. Sàn và bệ bếp ốp đá cẩm thạch sáng màu, dưới ánh sáng tự nhiên hay ánh đèn chùm buổi tối cũng trở nên sáng lấp lánh hòa hợp với cả không gian sang trọng tinh tế của căn nhà.

Phòng ngủ là nơi dừng chân bình yên nhất của gia chủ sau mỗi ngày dài làm việc, cũng là nơi tiếp thêm năng lượng cho ngày mới bắt đầu đầy hứng khởi. Hòa với phong cách tân cổ điển sang trọng, phòng ngủ là sự kết hợp hài hòa gam màu nâu ấm của sàn gỗ tự nhiên cao cấp với màu trắng kem của tường và trần nhà, tạo nên cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng.Thiết kế nội thất tân cổ điển mang đến không gian phòng ngủ nét sang trọng, thư thái và cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng, dịu dàng đưa bạn cùng người thân yêu vào giấc ngủ sâu yên bình. Điểm nhấn trong gian phòng là những khoảng tường được chia tách khéo léo tựa như những khung tranh lớn đặt cạnh nhau, điểm lên nét kiêu kì bằng đèn treo tường và gương mạ vàng quý phái.

Phòng ngủ nhỏ vẫn theo phong cách tân cổ điển, tuy nhiên được biến tấu phù hợp với độ tuổi, gam màu trắng chủ đạo kết hợp với vật dụng nội thất sắc màu tươi vui như xanh biển và hồng phấn, thổi vào không gian sức sống tươi mới, trẻ trung, với nội thất tối giản, tạo ra những khoảng không gian cho bé yêu thỏa sức vui chơi, học tập, sáng tạo.

 

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Chuỗi tiện tích ngoại khu mang thương hiệu Vimefulland


Thấu hiểu thiên nhiên luôn là nguồn năng lượng dồi dào nhất, một trong những điểm đặc trưng không thể thiếu tại các dự án của Vimefulland là nỗ lực kết nối con người với thiên nhiên an lành thông qua chuỗi cảnh quan xanh theo phong cách rừng trong phố. Dọc khắp các tuyến phố nội khu, khách hàng có thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các dự án mang thương hiệu Vimefulland qua những hàng cây lộc vừng, xoài và phượng vĩ nhiều năm tuổi, thân có đường kính từ 50cm – 60cm xen kẽ sắc màu tươi mới, sinh động của những khóm hoa bụi rành rành, dương xỉ.

Bên cạnh đó, Vimefulland đặc biệt coi trọng sự kết hợp hài hòa nhân, thủy, thổ; giữa cây xanh, gió và nước để tạo nên sự cộng hưởng, sinh sôi về năng lượng sống, làm nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hòa cùng sắc xanh của cây lá, bức tranh cảnh quan còn dịu mát, thư thái, khoáng đạt nhờ những mảng màu lam ngọc của nước qua không gian bể bơi, hay những tiểu cảnh nhỏ trải khắp không gian. Ở giữa các phân khu thấp tầng luôn được bố trí xen kẽ những khoảng xanh nhỏ rợp bóng mát của cây xanh và sắc màu của hoa lá.

Đặc biệt, một điểm nhấn không thể thiếu trong tất cả các dự án của Vimefulland là Quảng trường nước, chia sẻ về ý tưởng này kiến trúc sư Francois Barberot tâm sự “Hơn 30 năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn vẹn nguyên cảnh tượng hạnh phúc của một buổi chiều thu bên quảng trường nước Montpellier ở miền Nam nước Pháp, sau một ngày dài dạo khắp thành phố, tôi dừng nghỉ chân trước quảng trường trung tâm, tận hưởng tiết thu dịu mát trong ánh nắng vàng như mật ngọt, ngắm nhìn trẻ nhỏ và người dân bản địa chơi đùa, bất ngờ, những cột nước cao quá đầu người uyển chuyển phun lên, chỉ trong tích tắc, không gian trở nên dịu mát như phủ một màn sương dày nhờ những bụi nước lan tỏa, cảnh tượng trước mắt trở nên sống động hơn bao giờ, lũ trẻ hò reo, nhảy nhót vui đùa trong làn nước, trong giây phút ấy, tôi đã thầm ước sau này có thể mang những quảng trường nước như vậy vào trong các tác phẩm kiến trúc của mình, và những mảnh đất Vimefulland đã giúp tôi thực hiện được mong muốn đó.” Quảng trường nước được tích hợp tại sân chơi cho trẻ hoặc quảng trường trung tâm với hàng chục vòi phun nước sạch đặt ngầm phía dưới, cuối buổi chiều mỗi ngày, những cột nước cao 2m sẽ được phun lên trong suốt 1 giờ để phục vụ cư dân nhí thỏa thích vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên và tắm trong làn nước trong lành, mát mẻ.

Nhằm mang lại cho cư dân không gian sống tiện nghi nhất, mọi nhu cầu cho phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa, mọi dự án của Vimefulland đều dành tối thiểu 65% diện tích cho chuỗi tiện ích khép kín với bể bơi, sân thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em trang bị hệ thống trò chơi vận động liên hoàn,sân cát sáng tạo và, vườn dạo bộ… Hệ thống tiện ích được bố trí một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu của đa thế hệ cư dân, dù là người cao tuổi, trung niên hay trẻ nhỏ sinh sống trên những miền đất do Vimefulland phát triển và quản lý đều có thể dễ dàng tìm cho mình những góc riêng để vui đùa, vận động và thư giãn mỗi ngày.

 

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Chuỗi tiện tích ngoại khu mang thương hiệu Vimefulland


Đặc biệt hơn, với mỗi dự án, Vimefulland đều dành cho chuỗi cảnh quan những điểm nhấn hoàn toàn khác biệt như quảng trường hoa hồng, vườn diên vĩ rợp màu tím bước tại hay những hàng thông xanh vi vút gió, những cây thông cao lớn, dáng vẻ rắn rỏi nhưng mềm mại, thông bao phủ trong những khu vườn dạo, bao quanh vườn đọc sách, vườn BBQ, giúp điều hòa khí hậu. Khi dạo bước trong rừng thông, cư dân sẽ ngẩn ngơ bởi khung cảnh diệu ảo, diễn ra trong một ngày, mỗi thời điểm trong ngày, một bức tranh mang sắc màu khác lạ, đẹp đến nao lòng, khi buổi sang sương dày và giăng lối mờ tịt, thế nên, khi tia nắng bình minh len lỏi xuống từng tán thông, khung cảnh trở nên huyền ảo tựa chốn thần tiên, cư dân sẽ dễ dàng thả hồn mình lơ lửng để hít hà không khí trong lành, lâng lâng trong không gian yên tĩnh, trầm lắng. Còn khi hoàng hôn xuống, thông sẽ nhuốm màu sắc đỏ, tím, rồi dần chìm vào đêm tối tĩnh lặng và hơn thế, mỗi khi có đợt gió thổi qua, thông cũng rì rào đung đưa ngân lên khúc nhạc riêng, trong trẻo tựa như tiếng vọng của đại ngàn non cao. Thông đẹp là vậy, mê hoặc là vậy, mới khiến những người yêu thích sự lãng mạn, thường nắm tay nhau, dạo bước dưới những tán thông, hay đơn giản chỉ là lặng lẽ ngồi bên nhau trò chuyện tâm tình.

Và thế rồi, sau một ngày làm việc, cơ thể mệt nhoài, bởi guồng quay tất bật của cuộc sống, thèm lắm, được ôm ấp giấc mộng an nhiên, không còn lo lắng, muộn phiền, thì hãy trở về với những miền đất Vimefulland, với rất nhiều chốn bình yên tĩnh lặng, sẽ giúp cư dân tự do thả mình vào khoảng trời riêng, làm điều mình yêu thích, để luôn cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn, trong từng khoảnh khắc của riêng mình.

 

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Chuỗi tiện ích nội khu mang thương hiệu Vimefulland


Là một sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland, các dự án được hội tụ đầy đủ các tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn riêng của Vimefulland cho một cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

 • Hệ thống giao thông đứng trong các tòa nhà chung cư
 • Hệ thống sảnh chờ thang máy thiết kế sang trọng kết nối đồng nhất với sảnh đón khách trong từng tòa nhà
 • Hệ thống nước sinh hoạt dự án
 • Hệ thống xử lý nước thải tại các dự án
 • Quy trình xử lý rác thải tại các dự án
 • Hệ thống đỗ xe thông minh
 • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Hệ thống chữa cháy tự động
 • Hệ thống báo cháy tự động
 • Hệ thống đèn Exit, sự cố
 • Hệ thống điều hòa không khí
 • Hệ thống điều hòa không khí VRV
 • Hệ thống điều hòa khu căn hộ
 • Hệ thống thông gió và thông gió sự cố
 • Dịch vụ y tế, siêu thị thuốc trong từng dự án
 • Hệ thống giáo dục trong các dự án
 • Hệ thống dịch vụ tập Gym, Spa
 • Internet cho các tòa nhà chung cư mang thương hiệu Vimefulland AON
 • Đơn vị quản lý, giám sát thi công dự án
 • Hệ thống camera giám sát tại các tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland
 • Hệ thống mái che tại khối đế của tòa nhà chung cư cao tầng mang thương hiệu Vimefulland
 • Hệ thống quản lý vận hành dự án theo tiêu chuẩn Savills Việt Nam

THƯƠNG HIỆU VIMEFULLAND

Các sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland đã ra mắt thị trường


Với kinh nghiệm 8 năm kinh doanh cao ốc văn phòng cho thuê, 4 năm nghiên cứu chuẩn bị “đầu quân” vào lĩnh vực bất động sản, “tân binh” Vimefulland sau 1 năm chính thức ra mắt thị trường bất động sản đang bước những bước tiến vững chắc, khẳng định vị thế cũng như quyết tâm xây dựng thương hiệu bất động sản bền vững thông qua việc chính thức bàn giao ngôi nhà đầu tiên Dự án Belleville Hà Nội sau 11 tháng triển khai thi công.Giao dịch thành công hơn 600 căn hộ tại Dự án The Emerald sau 3 tháng mở bán.Ra mắt Dự án thứ 3 mang tên The Eden Rose sau 1 tháng giao dịch thành công 70 căn biệt thự sinh thái và ra mắt hai dự án  và Iris Garden tháng 01/2018.

Thành quả bước đầu với môt thương hiệu bất động sản sinh sau đẻ muộn như Vimefulland là một kỳ tích, song không khó để lý giải cho những kỳ tích đó, bởi ngay từ khi hình thành, Vimefulland đã chọn cho mình con đường khác biệt “tiên phong phát triển bất động sản sinh thái xanh có lợi cho sức khỏe trong lòng đô thị” cùng tôn chỉ triết lý kinh doanh “trọn chữ Tâm, vẹn chữ Tín” vào sản phẩm của mình. Vimefulland, không đơn thuần là những con số doanh thu và lợi nhuận, mà khát khao trở thành thương hiệu bất động sản số một trong lòng khách hàng.

Ra đời trong thời kỳ thị trường bất động sản được ví như Đại dương đỏ, cạnh tranh khốc liệt, song Vimefulland không vội vã xây, không vội vã bán, để nhanh chóng thu lợi nhuận, bởi Vimefulland xác định, tầm nhìn về một thương hiệu bất động sản trường tồn với thời gian, một thương hiệu sẽ kiến tạo nên những miền đất tràn đầy sức sống, nhân văn, thịnh vượng không chỉ cho khách hàng mà còn cho chính mình và thế hệ con cháu mai sau. Trong lòng mỗi thành viên Vimefulland đều đang cháy ngọn lửa khát vọng về nhiều năm sau nữa, mỗi khi đi qua những dự án mình xây dựng, mình phát triển ngày hôm nay, Vimefulland có thể tự hào nói rằng Vimefulland là thương hiệu tạo nên những mảnh đất đó.