Tiêu chuẩn về phun diệt côn trùng - PKD03 Vimefulland