Về mặt gọi thầu, mời thầu công trình, hệ thống hạ tầng - PKD03 Vimefulland